امروز پنج شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۹ ۰۵:۲۴

تعرفه ها

سرویس ها
مدت زمانتعرفه (تومان)
تخفیف ویژه تابستان 99 مبلغ نهایی (تومان)
شروع کنید
عضویت رایگان
یک ساله
رایگان
100% - 0 - ثبت نام
عضویت برنزییک ساله 350،00050،000 300،000خرید
عضویت نقره اییک ساله 580،00080،000 500،000خرید
عضویت طلایییک ساله 900،000100،000800،000خرید
عضویت طلایی
شش ماهه 580،000
80،000
500،000
خرید
عضویت طلایی
سه ماهه
350،000
50،000
300،000
خرید
عضویت طلایییک ماهه
150،00050،000
100،000
خرید
بنر بزرگ بالا (جایگاه A)
یک ماهه 900،000100،000800،000رزرو جایگاه
بنر چپ بالا (جایگاه B)یک ماهه 500،000100،000400،000رزرو جایگاه
بنر چپ پایین (جایگاه C)یک ماهه 400،000100،000300،000رزرو جایگاه
مشاوره سئو و سایت
نیم ساعت 300،000
50،000250،000رزرو مشاوره
مشاوره فروش و تولید
نیم ساعت
300،000
 50،000250،000رزرو مشاوره
مشاوره مالی و حسابداری
نیم ساعت
300،000
50،000250،000رزرو مشاوره