امروز یکشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۹ ۲۲:۵۲

تعرفه ها

سرویس ها
مدت زمانتعرفه (تومان)
تخفیف ویژه نوروز 99 مبلغ نهایی (تومان)
شروع کنید :
عضویت رایگان
یک ساله
رایگان
100% - 0 - ثبت نام

عضویت پروفایل

یک ساله 60،00010،000 50،000 خرید
عضویت سادهیک ساله 240،00040،000 200،000 خرید
عضویت ویژهیک ساله 480،000100،000380،000خرید
عضویت ویژه
شش ماهه 240،000
40،000
200،000
خرید
عضویت ویژه
سه ماهه 
120،000
20،000
100،000
خرید
 عضویت ویژهیک ماهه 
80،00010،000
70،000
 خرید
بنر بزرگ بالا (جایگاه A)
یک ماهه 800،000200،000600،000رزرو جایگاه
بنر چپ بالا (جایگاه B)یک ماهه 400،000100،000300،000رزرو جایگاه
بنر چپ پایین (جایگاه C)یک ماهه 300،000100،000200،000رزرو جایگاه