امروز شنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۹ ۰۷:۴۵

تعرفه ها

سرویس ها
مدت زمانتعرفه (تومان)
شروع کنید
عضویت برنزییک ساله 280،000خرید
عضویت نقره اییک ساله 480،000خرید
عضویت طلایییک ساله 680،000خرید
بنر بزرگ بالا (جایگاه A)
یک ماهه 500،000رزرو جایگاه
بنر چپ بالا (جایگاه B)یک ماهه 300،000رزرو جایگاه
بنر چپ پایین (جایگاه C)یک ماهه 200،000رزرو جایگاه