امروز دوشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ ۰۵:۰۱

پرفروش ترین محصولات فروشگاه

 • لوله پلی اتیلن 16 میلیمتر 3.2 اتمسفر (توسن)

 • لوله پلی اتیلن 40 میلیمتر 10 اتمسفر (توسن)

 • لوله پلی اتیلن 90 میلیمتر 6 اتمسفر (توسن)

 • لوله پلی اتیلن 40 میلیمتر 6 اتمسفر (توسن)

 • لوله پلی اتیلن 32 میلیمتر 10 اتمسفر (توسن)

 • لوله پلی اتیلن 75 میلیمتر 6 اتمسفر (توسن)

 • لوله پلی اتیلن 63 میلیمتر 10 اتمسفر (توسن)

 • لوله پلی اتیلن 63 میلیمتر 6 اتمسفر (توسن)

 • لوله پلی اتیلن 90 میلیمتر 10 اتمسفر (توسن)

 • لوله پلی اتیلن 75 میلیمتر 10 اتمسفر (توسن)

 • لوله پلی اتیلن 110 میلیمتر 6 اتمسفر (توسن)

 • لوله پلی اتیلن 50 میلیمتر 10 اتمسفر (توسن)

 • لوله پلی اتیلن 25 میلیمتر 10 اتمسفر (توسن)

 • لوله پلی اتیلن 20 میلیمتر 10 اتمسفر (توسن)

 • لوله پلی اتیلن 125 میلیمتر 10 اتمسفر (توسن)

 • سه راه لوله پلی اتیلن 16 میلیمتر (آب لوله بسپار)

 • لوله پلی اتیلن 110 میلیمتر 10 اتمسفر (توسن)

 • زانو 90° پلی اتیلن 32 × 32 میلیمتر (آب لوله بسپار)

 • لوله پلی اتیلن 125 میلیمتر 6 اتمسفر (توسن)

 • کمربند انشعاب پلی اتیلن 1.2 × 20 میلیمتر (آب لوله بسپار)

 • بست اتصال لوله 16 میلیمتر پلی اتیلن (آب لوله بسپار)

 • نوار آبیاری قطره ای (توسن)

 • کمربند انشعاب پلی اتیلن 3.4 × 50 میلیمتر (آب لوله بسپار)

 • رابط پلی اتیلن 110 × 110 میلیمتر (آب لوله بسپار)

 • اتصال ماده پلی اتیلن 3.4 × 25 میلیمتر (آب لوله بسپار)

 • سه راه پلی اتیلن 110 × 110 × 110 میلیمتر (آب لوله بسپار)

 • اتصال نر پلی اتیلن 1 × 32 میلیمتر (آب لوله بسپار)

 • رابط پلی اتیلن 20 × 20 میلیمتر (آب لوله بسپار)

 • انشعاب 1.2 × 16 (فرات پلیمر)

 • اتصال نر پلی اتیلن 1.2 × 20 میلیمتر (آب لوله بسپار)

Loading

جستجوی محصولات

بست و قلاب اهرمی فلزی 2 اینچ (الوند مکش)
الوند مکش
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید