امروز پنج شنبه ۲ اسفند ۱۳۹۷ ۱۲:۱۴
 • فروش ویژه لوله پلی اتیلن
 • فروش اتصالات پلی اتیلن
 • فروش تجهیزات آبیاری قطره ای
 • انواع شیرهای آبرسانی

پرفروش ترین محصولات فروشگاه

 • بست اتصال لوله 16 میلیمتر پلی اتیلن (آب لوله بسپار)

  ۱۹۵ تومان

  خرید
 • بست ابتدایی پلی اتیلن 16 میلیمتر (آب لوله بسپار)

  ۲۹۰ تومان

  خرید
 • دریپر روی خط دو طرفه (پلی ران)

  ۲۲۳ تومان

  خرید
 • سه راه لوله پلی اتیلن 16 میلیمتر (آب لوله بسپار)

  ۲۶۸ تومان

  خرید
 • نوار تیپ آبیاری قطره ای (توسن)

  ۱۵۰,۰۰۰ تومان

  خرید
 • بست انتهایی پلی اتیلن 16 میلیمتر (آب لوله بسپار)

  ۹۵ تومان

  خرید
 • رابط پلی اتیلن لوله 16 میلیمتر (آب لوله بسپار)

  ۱۴۸ تومان

  خرید
 • آچار پانچ لوله پلی اتیلن (آب لوله بسپار)

  ۲۱۰ تومان

  خرید
 • دریپر 8 نازله (فرات پلیمر)

  ۱۴۰ تومان

  خرید
 • انشعاب 1.2 × 16 (فرات پلیمر)

  ۱۱۰ تومان

  خرید
 • سه راه دریپردار (آب لوله بسپار)

  ۳۳۰ تومان

  خرید
 • رابط پلی اتیلن 20 × 20 میلیمتر (آب لوله بسپار)

  ۲,۴۰۰ تومان

  خرید
 • اتصال ماده پلی اتیلن 1.2 × 20 میلیمتر (آب لوله بسپار)

  ۱,۶۵۰ تومان

  خرید
 • درپوش انتهایی پلی اتیلن 50 میلیمتر (آب لوله بسپار)

  ۹,۳۰۰ تومان

  خرید
 • رابط پلی اتیلن 32 × 32 میلیمتر (آب لوله بسپار)

  ۵,۶۰۰ تومان

  خرید
 • اتصال نر پلی اتیلن 1.2 × 20 میلیمتر (آب لوله بسپار)

  ۱,۴۲۰ تومان

  خرید
 • رابط پلی اتیلن لوله 16 میلیمتر (فرات پلیمر)

  ۷۰ تومان

  خرید
 • اتصال ماده پلی اتیلن 1 × 32 میلیمتر (آب لوله بسپار)

  ۳,۱۰۰ تومان

  خرید
 • اتصال ماده پلی اتیلن 3.4 × 25 میلیمتر (آب لوله بسپار)

  ۱,۹۵۰ تومان

  خرید
 • زانو 90° پلی اتیلن 20 × 20 میلیمتر (آب لوله بسپار)

  ۳,۳۰۰ تومان

  خرید
 • کمربند انشعاب پلی اتیلن 1.2 × 20 میلیمتر (آب لوله بسپار)

  ۱,۹۰۰ تومان

  خرید
 • اتصال نر پلی اتیلن 3.4 × 25 میلیمتر (آب لوله بسپار)

  ۱,۸۷۰ تومان

  خرید
 • سه راه ماده پلی اتیلن 20 × 1.2 × 20 میلیمتر (آب لوله بسپار)

  ۴,۱۰۰ تومان

  خرید
 • رابط پلی اتیلن 25 × 25 میلیمتر (آب لوله بسپار)

  ۳,۲۰۰ تومان

  خرید
 • اتصال نر پلی اتیلن 1 × 32 میلیمتر (آب لوله بسپار)

  ۳,۲۵۰ تومان

  خرید
 • شیر انشعاب 1.2 × 16 (فرات پلیمر)

  ۸۵۰ تومان

  خرید
 • زانو ماده 90° پلی اتیلن 1 × 32 میلیمتر (آب لوله بسپار)

  ۵,۴۰۰ تومان

  خرید
 • زانو 90° پلی اتیلن 32 × 32 میلیمتر (آب لوله بسپار)

  ۵,۶۰۰ تومان

  خرید
 • زانو 16 × 16 (فرات پلیمر)

  ۱۲۰ تومان

  خرید
 • کمربند انشعاب پلی اتیلن 1.2 × 25 میلیمتر (آب لوله بسپار)

  ۲,۱۰۰ تومان

  خرید
Loading

فروشگاه لوله، اتصالات، شیرآلات

بست اتصال لوله 16 میلیمتر پلی اتیلن (آب لوله بسپار)
آب لوله بسپار
تعداد بازدید: ۳۰۸
بست اتصال لوله
سایز : 16 میلیمتر
جنس : پلی پروپیلن
فشار قابل تحمل : 4 اتمسفر
نوع اتصال : آبیاری قطره ای
کارتن 5000 عددی
تلفن فروش : 65469330 - 021
۱۹۵ تومان
بست ابتدایی پلی اتیلن 16 میلیمتر (آب لوله بسپار)
آب لوله بسپار
تعداد بازدید: ۱۴۸
بست ابتدایی پلی اتیلن
سایز : 16 میلیمتر
جنس : پلی پروپیلن کو پلیمر
فشار قابل تحمل : 4 اتمسفر
نوع اتصال : آبیاری قطره ای
کارتن 3000 عددی
تلفن فروش : 65469330 - 021
۲۹۰ تومان
دریپر روی خط دو طرفه (پلی ران)
پلی ران
تعداد بازدید: ۱۷۱
دریپر روی خط دو طرفه
جنس : پلی پروپیلن
فشار قابل تحمل : 4 اتمسفر
نوع اتصال : آبیاری قطره ای
کارتن 2000 عددی
تلفن فروش : 65469330 - 021
۲۲۳ تومان
سه راه لوله پلی اتیلن 16 میلیمتر (آب لوله بسپار)
آب لوله بسپار
تعداد بازدید: ۲۴۳
سه راه لوله پلی اتیلن
سایز : 16 میلیمتر
جنس : پلی پروپیلن کو پلیمر
فشار قابل تحمل : 4 اتمسفر
نوع اتصال : آبیاری قطره ای
کارتن 1100 عددی
تلفن فروش : 65469330 - 021
۲۶۸ تومان
نوار تیپ آبیاری قطره ای (توسن)
توسن
تعداد بازدید: ۲۳۹
نوار تیپ آبیاری قطره ای
سایز : 16 میلیمتر ، 20 سانتیمتر
جنس : پلی اتیلن
فشار قابل تحمل : 1 اتمسفر
کلاف 1000 متری
تلفن فروش : 65469330 - 021
۱۵۰,۰۰۰ تومان
بست انتهایی پلی اتیلن 16 میلیمتر (آب لوله بسپار)
آب لوله بسپار
تعداد بازدید: ۱۴۸
بست انتهایی پلی اتیلن
سایز : 16 میلیمتر
جنس : پلی پروپیلن کو پلیمر
فشار قابل تحمل : 4 اتمسفر
نوع اتصال : آبیاری قطره ای
کارتن 1200 عددی
تلفن فروش : 65469330 - 021
۹۵ تومان
رابط پلی اتیلن لوله 16 میلیمتر (آب لوله بسپار)
آب لوله بسپار
تعداد بازدید: ۲۲۶
رابط پلی اتیلن
سایز : 16 میلیمتر
جنس : پلی پروپیلن کو پلیمر
فشار قابل تحمل : 4 اتمسفر
نوع اتصال : آبیاری قطره ای
کارتن 2000 عددی
تلفن فروش : 65469330 - 021
۱۴۸ تومان
آچار پانچ لوله پلی اتیلن (آب لوله بسپار)
آب لوله بسپار
تعداد بازدید: ۲۲۶
آچار پانچ لوله پلی اتیلن
جنس : پلی پروپیلن کو پلیمر
ابزار : آبیاری قطره ای
کارتن 4000 عددی
تلفن فروش : 65469330 - 021
۲۱۰ تومان
دریپر 8 نازله (فرات پلیمر)
فرات پلیمر
تعداد بازدید: ۱۵۰
دریپر 8 نازله
جنس : پلی پروپیلن
فشار قابل تحمل : 4 اتمسفر
نوع اتصال : آبیاری قطره ای
کارتن 4000 عددی
تلفن فروش : 65469330 - 021
۱۴۰ تومان
انشعاب 1.2 × 16 (فرات پلیمر)
فرات پلیمر
تعداد بازدید: ۲۵۸
انشعاب
سایز : 16 میلیمتر
جنس : پلی اتیلن
فشار قابل تحمل : 4 اتمسفر
نوع اتصال : تجهیزات آبیاری بارانی
کارتن 3000 عددی
تلفن فروش : 65469330 - 021
۱۱۰ تومان
سه راه دریپردار (آب لوله بسپار)
آب لوله بسپار
تعداد بازدید: ۱۳۳
سه راه دریپردار
جنس : پلی پروپیلن کو پلیمر
فشار قابل تحمل : 4 اتمسفر
نوع اتصال : آبیاری قطره ای
کارتن 900 عددی
تلفن فروش : 65469330 - 021
۳۳۰ تومان
رابط پلی اتیلن 20 × 20 میلیمتر (آب لوله بسپار)
آب لوله بسپار
تعداد بازدید: ۴۲۱
رابط پلی اتیلن
سایز : 20 × 20 میلیمتر
جنس : پلی پروپیلن کو پلیمر
فشار قابل تحمل : 10 اتمسفر
نوع اتصال : پیچی فشار قوی
کارتن 135 عددی
تلفن فروش : 65469330 - 021
۲,۴۰۰ تومان
صفحه ۱ از ۱۷ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ بعدی »