امروز دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸ ۲۲:۰۲
 • فروش ویژه لوله پلی اتیلن
 • فروش اتصالات پلی اتیلن
 • فروش تجهیزات آبیاری قطره ای
 • انواع شیرهای آبرسانی

پرفروش ترین محصولات فروشگاه

 • بست اتصال لوله 16 میلیمتر پلی اتیلن (آب لوله بسپار)

  ۳۸۰ تومان

  خرید
 • بست ابتدایی پلی اتیلن 16 میلیمتر (آب لوله بسپار)

  ۳۲۰ تومان

  خرید
 • سه راه لوله پلی اتیلن 16 میلیمتر (آب لوله بسپار)

  ۲۹۲ تومان

  خرید
 • رابط پلی اتیلن لوله 16 میلیمتر (پلی ران)

  ۲۲۸ تومان

  خرید
 • دریپر روی خط دو طرفه قابل تنظیم (پلی ران)

  ۳۰۸ تومان

  خرید
 • بست انتهایی پلی اتیلن 16 میلیمتر (آب لوله بسپار)

  ۱۲۰ تومان

  خرید
 • رابط پلی اتیلن لوله 16 میلیمتر (آب لوله بسپار)

  ۱۶۷ تومان

  خرید
 • زانو 16 میلیمتر (پلی ران)

  ۳۴۸ تومان

  خرید
 • انشعاب پلی اتیلن 1.2 × 12 میلیمتر (پلی ران)

  ۲۴۸ تومان

  خرید
 • بست انتهایی پلی اتیلن 16 میلیمتر (پلی ران)

  ۱۹۵ تومان

  خرید
 • انشعاب پلی اتیلن 1.2 × 16 میلیمتر (پلی ران)

  ۲۴۸ تومان

  خرید
 • سه راه پلی اتیلن 16 × 16 × 16 میلیمتر (پلی ران)

  ۳۳۳ تومان

  خرید
 • آچار پانچ لوله پلی اتیلن (آب لوله بسپار)

  ۲۴۰ تومان

  خرید
 • مغزی پلی اتیلن 1.2 × 1.2 میلیمتر (پلی ران)

  ۰ تومان

  خرید
 • دریپر 8 نازله (فرات پلیمر)

  ۲۵۰ تومان

  خرید
 • انشعاب 1.2 × 16 (فرات پلیمر)

  ۲۱۵ تومان

  خرید
 • مغزی پلی اتیلن 3.4 × 3.4 میلیمتر (پلی ران)

  ۰ تومان

  خرید
 • سه راه دریپردار (آب لوله بسپار)

  ۴۹۰ تومان

  خرید
 • رابط پلی اتیلن 20 × 20 میلیمتر (آب لوله بسپار)

  ۳,۳۰۰ تومان

  خرید
 • درپوش تست پوش فیت 40 میلیمتر (پلی ران)

  ۲,۰۰۱ تومان

  خرید
 • درپوش تست پلی اتیلن 50 میلیمتر (پلی ران)

  ۸۲۳ تومان

  خرید
 • اتصال ماده پلی اتیلن 1.2 × 20 میلیمتر (آب لوله بسپار)

  ۲,۳۵۰ تومان

  خرید
 • درپوش انتهایی پلی اتیلن 50 میلیمتر (آب لوله بسپار)

  ۱۲,۹۵۰ تومان

  خرید
 • شیر انشعاب 16 × 16 (پلی ران)

  ۴,۶۰۵ تومان

  خرید
 • شیر انشعاب 1.2 × 16 (پلی ران)

  ۴,۶۰۵ تومان

  خرید
 • رابط پلی اتیلن 32 × 32 میلیمتر (آب لوله بسپار)

  ۷,۷۵۰ تومان

  خرید
 • درپوش تست پوش فیت 50 میلیمتر (پلی ران)

  ۲,۳۷۶ تومان

  خرید
 • اتصال نر پلی اتیلن 1.2 × 20 میلیمتر (آب لوله بسپار)

  ۱,۹۸۰ تومان

  خرید
 • رابط پلی اتیلن لوله 16 میلیمتر (فرات پلیمر)

  ۱۶۷ تومان

  خرید
 • مغزی پلی اتیلن 1 × 1 میلیمتر (پلی ران)

  ۰ تومان

  خرید
Loading

فروشگاه لوله، اتصالات، شیرآلات

اتصال ماده پلی اتیلن 1 × 32 میلیمتر (آب لوله بسپار)
آب لوله بسپار
تعداد بازدید: ۴۳۴
اتصال ماده پلی اتیلن
سایز : 1 × 32 میلیمتر
جنس : پلی پروپیلن کو پلیمر
فشار قابل تحمل : 10 اتمسفر
نوع اتصال : پیچی فشار قوی
کارتن 100 عددی
تلفن فروش : 65469330 - 021
۴,۳۰۰ تومان
اتصال ماده پلی اتیلن 1 × 32 میلیمتر (پلی ران)
پلی ران
تعداد بازدید: ۲۳
اتصال ماده پلی اتیلن
سایز : 1 × 32 میلیمتر
جنس : پلی پروپیلن کو پلیمر
فشار قابل تحمل : 10 اتمسفر
نوع اتصال : پیچی فشار قوی
کارتن 100 عددی
تلفن فروش : 65469330 - 021
۴,۶۳۴ تومان
اتصال ماده پلی اتیلن 1.2 × 20 میلیمتر (آب لوله بسپار)
آب لوله بسپار
تعداد بازدید: ۴۸۶
اتصال ماده پلی اتیلن
سایز : 1.2 × 20 میلیمتر
جنس : پلی پروپیلن کو پلیمر
فشار قابل تحمل : 10 اتمسفر
نوع اتصال : پیچی فشار قوی
کارتن 200 عددی
تلفن فروش : 65469330 - 021
۲,۳۵۰ تومان
اتصال ماده پلی اتیلن 1.2 × 20 میلیمتر (پلی ران)
پلی ران
تعداد بازدید: ۱۳
اتصال ماده پلی اتیلن
سایز : 1.2 × 20 میلیمتر
جنس : پلی پروپیلن کو پلیمر
فشار قابل تحمل : 10 اتمسفر
نوع اتصال : پیچی فشار قوی
کارتن 150 عددی
تلفن فروش : 65469330 - 021
۲,۴۴۳ تومان
اتصال ماده پلی اتیلن 1.2 1 × 50 میلیمتر (آب لوله بسپار)
آب لوله بسپار
تعداد بازدید: ۳۹۱
اتصال ماده پلی اتیلن
سایز : 1.2 1 × 50 میلیمتر
جنس : پلی پروپیلن کو پلیمر
فشار قابل تحمل : 10 اتمسفر
نوع اتصال : پیچی فشار قوی
کارتن 40 عددی
تلفن فروش : 65469330 - 021
۱۱,۸۰۰ تومان
اتصال ماده پلی اتیلن 1.2 1 × 50 میلیمتر (پلی ران)
پلی ران
تعداد بازدید: ۱۳
اتصال ماده پلی اتیلن
سایز : 1.2 1 × 50 میلیمتر
جنس : پلی پروپیلن کو پلیمر
فشار قابل تحمل : 10 اتمسفر
نوع اتصال : پیچی فشار قوی
کارتن 35 عددی
تلفن فروش : 65469330 - 021
۱۲,۷۵۵ تومان
اتصال ماده پلی اتیلن 1.2 2 × 75 میلیمتر (آب لوله بسپار)
آب لوله بسپار
تعداد بازدید: ۳۷۷
اتصال ماده پلی اتیلن
سایز : 1.2 2 × 75 میلیمتر
جنس : پلی پروپیلن کو پلیمر
فشار قابل تحمل : 10 اتمسفر
نوع اتصال : پیچی فشار قوی
کارتن 13 عددی
تلفن فروش : 65469330 - 021
۳۸,۲۰۰ تومان
اتصال ماده پلی اتیلن 1.2 2 × 75 میلیمتر (پلی ران)
پلی ران
تعداد بازدید: ۱۸
اتصال ماده پلی اتیلن
سایز : 1.2 2 × 75 میلیمتر
جنس : پلی پروپیلن کو پلیمر
فشار قابل تحمل : 10 اتمسفر
نوع اتصال : پیچی فشار قوی
کارتن 13 عددی
تلفن فروش : 65469330 - 021
۴۶,۷۷۴ تومان
اتصال ماده پلی اتیلن 1.4 1 × 40 میلیمتر (آب لوله بسپار)
آب لوله بسپار
تعداد بازدید: ۴۹۸
اتصال ماده پلی اتیلن
سایز : 1.4 1 × 40 میلیمتر
جنس : پلی پروپیلن کو پلیمر
فشار قابل تحمل : 10 اتمسفر
نوع اتصال : پیچی فشار قوی
کارتن 50 عددی
تلفن فروش : 65469330 - 021
۹,۳۰۰ تومان
اتصال ماده پلی اتیلن 1.4 1 × 40 میلیمتر (پلی ران)
پلی ران
تعداد بازدید: ۱۳
اتصال ماده پلی اتیلن
سایز : 1.4 1 × 40 میلیمتر
جنس : پلی پروپیلن کو پلیمر
فشار قابل تحمل : 10 اتمسفر
نوع اتصال : پیچی فشار قوی
کارتن 45 عددی
تلفن فروش : 65469330 - 021
۱۰,۰۷۳ تومان
اتصال ماده پلی اتیلن 2 × 63 میلیمتر (آب لوله بسپار)
آب لوله بسپار
تعداد بازدید: ۴۰۷
اتصال ماده پلی اتیلن
سایز : 2 × 63 میلیمتر
جنس : پلی پروپیلن کو پلیمر
فشار قابل تحمل : 10 اتمسفر
نوع اتصال : پیچی فشار قوی
کارتن 24 عددی
تلفن فروش : 65469330 - 021
۱۷,۳۰۰ تومان
اتصال ماده پلی اتیلن 2 × 63 میلیمتر (پلی ران)
پلی ران
تعداد بازدید: ۱۱
اتصال ماده پلی اتیلن
سایز : 2 × 63 میلیمتر
جنس : پلی پروپیلن کو پلیمر
فشار قابل تحمل : 10 اتمسفر
نوع اتصال : پیچی فشار قوی
کارتن 20 عددی
تلفن فروش : 65469330 - 021
۲۰,۴۱۸ تومان
« قبلی ۱ صفحه ۲ از ۶۹ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ بعدی »