امروز دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸ ۲۱:۱۲
 • فروش ویژه لوله پلی اتیلن
 • فروش اتصالات پلی اتیلن
 • فروش تجهیزات آبیاری قطره ای
 • انواع شیرهای آبرسانی

پرفروش ترین محصولات فروشگاه

 • بست اتصال لوله 16 میلیمتر پلی اتیلن (آب لوله بسپار)

  ۳۸۰ تومان

  خرید
 • بست ابتدایی پلی اتیلن 16 میلیمتر (آب لوله بسپار)

  ۳۲۰ تومان

  خرید
 • سه راه لوله پلی اتیلن 16 میلیمتر (آب لوله بسپار)

  ۲۹۲ تومان

  خرید
 • رابط پلی اتیلن لوله 16 میلیمتر (پلی ران)

  ۲۲۸ تومان

  خرید
 • دریپر روی خط دو طرفه قابل تنظیم (پلی ران)

  ۳۰۸ تومان

  خرید
 • بست انتهایی پلی اتیلن 16 میلیمتر (آب لوله بسپار)

  ۱۲۰ تومان

  خرید
 • رابط پلی اتیلن لوله 16 میلیمتر (آب لوله بسپار)

  ۱۶۷ تومان

  خرید
 • زانو 16 میلیمتر (پلی ران)

  ۳۴۸ تومان

  خرید
 • انشعاب پلی اتیلن 1.2 × 12 میلیمتر (پلی ران)

  ۲۴۸ تومان

  خرید
 • بست انتهایی پلی اتیلن 16 میلیمتر (پلی ران)

  ۱۹۵ تومان

  خرید
 • انشعاب پلی اتیلن 1.2 × 16 میلیمتر (پلی ران)

  ۲۴۸ تومان

  خرید
 • سه راه پلی اتیلن 16 × 16 × 16 میلیمتر (پلی ران)

  ۳۳۳ تومان

  خرید
 • آچار پانچ لوله پلی اتیلن (آب لوله بسپار)

  ۲۴۰ تومان

  خرید
 • مغزی پلی اتیلن 1.2 × 1.2 میلیمتر (پلی ران)

  ۰ تومان

  خرید
 • دریپر 8 نازله (فرات پلیمر)

  ۲۵۰ تومان

  خرید
 • انشعاب 1.2 × 16 (فرات پلیمر)

  ۲۱۵ تومان

  خرید
 • مغزی پلی اتیلن 3.4 × 3.4 میلیمتر (پلی ران)

  ۰ تومان

  خرید
 • سه راه دریپردار (آب لوله بسپار)

  ۴۹۰ تومان

  خرید
 • رابط پلی اتیلن 20 × 20 میلیمتر (آب لوله بسپار)

  ۳,۳۰۰ تومان

  خرید
 • درپوش تست پوش فیت 40 میلیمتر (پلی ران)

  ۲,۰۰۱ تومان

  خرید
 • درپوش تست پلی اتیلن 50 میلیمتر (پلی ران)

  ۸۲۳ تومان

  خرید
 • اتصال ماده پلی اتیلن 1.2 × 20 میلیمتر (آب لوله بسپار)

  ۲,۳۵۰ تومان

  خرید
 • درپوش انتهایی پلی اتیلن 50 میلیمتر (آب لوله بسپار)

  ۱۲,۹۵۰ تومان

  خرید
 • شیر انشعاب 16 × 16 (پلی ران)

  ۴,۶۰۵ تومان

  خرید
 • شیر انشعاب 1.2 × 16 (پلی ران)

  ۴,۶۰۵ تومان

  خرید
 • رابط پلی اتیلن 32 × 32 میلیمتر (آب لوله بسپار)

  ۷,۷۵۰ تومان

  خرید
 • درپوش تست پوش فیت 50 میلیمتر (پلی ران)

  ۲,۳۷۶ تومان

  خرید
 • اتصال نر پلی اتیلن 1.2 × 20 میلیمتر (آب لوله بسپار)

  ۱,۹۸۰ تومان

  خرید
 • رابط پلی اتیلن لوله 16 میلیمتر (فرات پلیمر)

  ۱۶۷ تومان

  خرید
 • مغزی پلی اتیلن 1 × 1 میلیمتر (پلی ران)

  ۰ تومان

  خرید
Loading

فروشگاه لوله، اتصالات، شیرآلات

اتصال نر پلی اتیلن 3 × 90 میلیمتر (آب لوله بسپار)
آب لوله بسپار
تعداد بازدید: ۳۹۷
اتصال نر پلی اتیلن
سایز : 3 × 90 میلیمتر
جنس : پلی پروپیلن کو پلیمر
فشار قابل تحمل : 10 اتمسفر
نوع اتصال : پیچی فشار قوی
کارتن 9 عددی
تلفن فروش : 65469330 - 021
۶۶,۰۰۰ تومان
اتصال نر پلی اتیلن 3 × 90 میلیمتر (پلی ران)
پلی ران
تعداد بازدید: ۱۱
اتصال نر پلی اتیلن
سایز : 3 × 90 میلیمتر
جنس : پلی پروپیلن کو پلیمر
فشار قابل تحمل : 10 اتمسفر
نوع اتصال : پیچی فشار قوی
کارتن 9 عددی
تلفن فروش : 65469330 - 021
۷۸,۸۹۶ تومان
اتصال نر پلی اتیلن 3.4 × 25 میلیمتر (آب لوله بسپار)
آب لوله بسپار
تعداد بازدید: ۵۳۴
اتصال نر پلی اتیلن
سایز : 3.4 × 25 میلیمتر
جنس : پلی پروپیلن کو پلیمر
فشار قابل تحمل : 10 اتمسفر
نوع اتصال : پیچی فشار قوی
کارتن 150 عددی
تلفن فروش : 65469330 - 021
۲,۶۷۰ تومان
اتصال نر پلی اتیلن 3.4 × 25 میلیمتر (پلی ران)
پلی ران
تعداد بازدید: ۱۵
اتصال نر پلی اتیلن
سایز : 3.4 × 25 میلیمتر
جنس : پلی پروپیلن کو پلیمر
فشار قابل تحمل : 10 اتمسفر
نوع اتصال : پیچی فشار قوی
کارتن 100 عددی
تلفن فروش : 65469330 - 021
۲,۸۰۴ تومان
اتصال نر پلی اتیلن 4 × 110 میلیمتر (آب لوله بسپار)
آب لوله بسپار
تعداد بازدید: ۴۸۷
اتصال نر پلی اتیلن
سایز : 4 × 110 میلیمتر
جنس : پلی پروپیلن کو پلیمر
فشار قابل تحمل : 10 اتمسفر
نوع اتصال : پیچی فشار قوی
کارتن 8 عددی
تلفن فروش : 65469330 - 021
۱۰۱,۵۰۰ تومان
اتصال نر پلی اتیلن 4 × 110 میلیمتر (پلی ران)
پلی ران
تعداد بازدید: ۱۲
اتصال نر پلی اتیلن
سایز : 4 × 110 میلیمتر
جنس : پلی پروپیلن کو پلیمر
فشار قابل تحمل : 10 اتمسفر
نوع اتصال : پیچی فشار قوی
کارتن 8 عددی
تلفن فروش : 65469330 - 021
۱۱۹,۷۵۱ تومان
اتصال نر پلی اتیلن 4 × 125 میلیمتر (پلی ران)
پلی ران
تعداد بازدید: ۳۴
اتصال نر پلی اتیلن
سایز : 4 × 125 میلیمتر
جنس : پلی پروپیلن کو پلیمر
فشار قابل تحمل : 10 اتمسفر
نوع اتصال : پیچی فشار قوی
کارتن 6 عددی
تلفن فروش : 65469330 - 021
۱۹۷,۹۱۸ تومان
اتصال نر پلی اتیلن 5 × 125 میلیمتر (پلی ران)
پلی ران
تعداد بازدید: ۱۷
اتصال نر پلی اتیلن
سایز : 5 × 125 میلیمتر
جنس : پلی پروپیلن کو پلیمر
فشار قابل تحمل : 10 اتمسفر
نوع اتصال : پیچی فشار قوی
کارتن 6 عددی
تلفن فروش : 65469330 - 021
۱۹۷,۹۱۸ تومان
انشعاب 1.2 × 16 (فرات پلیمر)
فرات پلیمر
تعداد بازدید: ۳۹۹
انشعاب
سایز : 16 میلیمتر
جنس : پلی اتیلن
فشار قابل تحمل : 4 اتمسفر
نوع اتصال : تجهیزات آبیاری بارانی
کارتن 3000 عددی
تلفن فروش : 65469330 - 021
۲۱۵ تومان
انشعاب پلی اتیلن 1.2 × 12 میلیمتر (پلی ران)
پلی ران
تعداد بازدید: ۲۷
انشعاب 12 پلی اتیلن
سایز : 1.2 × 12 میلیمتر
جنس : پلی پروپیلن کو پلیمر
فشار قابل تحمل : 4 اتمسفر
نوع اتصال : آبیاری قطره ای
کارتن 1500 عددی
تلفن فروش : 65469330 - 021
۲۴۸ تومان
انشعاب پلی اتیلن 1.2 × 16 میلیمتر (پلی ران)
پلی ران
تعداد بازدید: ۲۵
انشعاب 16 پلی اتیلن
سایز : 1.2 × 16 میلیمتر
جنس : پلی پروپیلن کو پلیمر
فشار قابل تحمل : 4 اتمسفر
نوع اتصال : آبیاری قطره ای
کارتن 1200 عددی
تلفن فروش : 65469330 - 021
۲۴۸ تومان
بست ابتدایی 12 × 16 (فرات پلیمر)
فرات پلیمر
تعداد بازدید: ۱۰۵
بست ابتدایی
سایز : 16 میلیمتر
جنس : پلی اتیلن
فشار قابل تحمل : 4 اتمسفر
نوع اتصال : تجهیزات آبیاری بارانی
کارتن 6000 عددی
تلفن فروش : 65469330 - 021
۳۲۰ تومان
« قبلی ۱ ۲ ۳ ۴ صفحه ۵ از ۶۹ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ بعدی »