امروز دوشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۸ ۰۵:۵۱
 • لوله پلی اتیلن 16 میلیمتر 3.2 اتمسفر (توسن)

  ۳۸۰,۰۰۰ تومان

  خرید
 • لوله پلی اتیلن 40 میلیمتر 10 اتمسفر (توسن)

  ۴۶۳,۴۵۰ تومان

  خرید
 • لوله پلی اتیلن 90 میلیمتر 6 اتمسفر (توسن)

  ۱,۸۶۰,۰۰۰ تومان

  خرید
 • لوله پلی اتیلن 40 میلیمتر 6 اتمسفر (توسن)

  ۳۸۶,۰۵۰ تومان

  خرید
 • لوله پلی اتیلن 32 میلیمتر 10 اتمسفر (توسن)

  ۳۰۶,۹۰۰ تومان

  خرید
 • لوله پلی اتیلن 63 میلیمتر 6 اتمسفر (توسن)

  ۹۰۸,۳۰۰ تومان

  خرید
 • لوله پلی اتیلن 75 میلیمتر 6 اتمسفر (توسن)

  ۱,۲۹۵,۸۰۰ تومان

  خرید
 • لوله پلی اتیلن 63 میلیمتر 10 اتمسفر (توسن)

  ۱,۱۲۸,۴۰۰ تومان

  خرید
 • لوله پلی اتیلن 75 میلیمتر 10 اتمسفر (توسن)

  ۱,۵۹۶,۵۰۰ تومان

  خرید
 • لوله پلی اتیلن 90 میلیمتر 10 اتمسفر (توسن)

  ۲,۲۷۸,۵۰۰ تومان

  خرید
 • لوله پلی اتیلن 50 میلیمتر 10 اتمسفر (توسن)

  ۷۰۹,۹۰۰ تومان

  خرید
 • لوله پلی اتیلن 110 میلیمتر 6 اتمسفر (توسن)

  ۲,۸۶۷,۵۰۰ تومان

  خرید
 • لوله پلی اتیلن 25 میلیمتر 10 اتمسفر (توسن)

  ۲۱۵,۴۵۰ تومان

  خرید
 • لوله پلی اتیلن 20 میلیمتر 10 اتمسفر (توسن)

  ۱۶۸,۹۵۰ تومان

  خرید
 • لوله پلی اتیلن 125 میلیمتر 10 اتمسفر (توسن)

  ۴,۳۲۴,۵۰۰ تومان

  خرید
 • لوله پلی اتیلن 110 میلیمتر 10 اتمسفر (توسن)

  ۳,۳۹۴,۵۰۰ تومان

  خرید
 • لوله پلی اتیلن 125 میلیمتر 6 اتمسفر (توسن)

  ۳,۷۲۰,۰۰۰ تومان

  خرید
 • زانو 90° پلی اتیلن 32 × 32 میلیمتر (آب لوله بسپار)

  ۷,۸۰۰ تومان

  خرید
 • اتصال نر پلی اتیلن 1 × 32 میلیمتر (آب لوله بسپار)

  ۴,۴۵۰ تومان

  خرید
 • کمربند انشعاب پلی اتیلن 1.2 × 20 میلیمتر (آب لوله بسپار)

  ۲,۵۰۰ تومان

  خرید
 • اتصال ماده پلی اتیلن 3.4 × 25 میلیمتر (آب لوله بسپار)

  ۲,۷۲۰ تومان

  خرید
 • بست اتصال لوله 16 میلیمتر پلی اتیلن (آب لوله بسپار)

  ۳۸۰ تومان

  خرید
 • کمربند انشعاب پلی اتیلن 3.4 × 50 میلیمتر (آب لوله بسپار)

  ۶,۷۰۰ تومان

  خرید
 • زانو 90° پلی اتیلن 110 × 110 میلیمتر (آب لوله بسپار)

  ۱۹۸,۵۰۰ تومان

  خرید
 • اتصال نر پلی اتیلن 1.2 × 20 میلیمتر (آب لوله بسپار)

  ۱,۹۸۰ تومان

  خرید
 • زانو 90° پلی اتیلن 20 × 20 میلیمتر (آب لوله بسپار)

  ۳,۶۷۰ تومان

  خرید
 • سه راه لوله پلی اتیلن 16 میلیمتر (آب لوله بسپار)

  ۲۹۲ تومان

  خرید
 • سه راه پلی اتیلن 110 × 110 × 110 میلیمتر (آب لوله بسپار)

  ۲۴۶,۰۰۰ تومان

  خرید
 • رابط پلی اتیلن 40 × 40 میلیمتر (آب لوله بسپار)

  ۱۲,۹۵۰ تومان

  خرید
 • فلنج پلی اتیلن جوشی 315 میلیمتر 10 اتمسفر (پلی ران)

  ۱۱۸,۳۰۰ تومان

  خرید
Loading
درپوش موقت 50 میلیمتر (پلی ران)
پلی ران
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
درپوش موقت 160 میلیمتر (پلی ران)
پلی ران
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
درپوش موقت 125 میلیمتر (پلی ران)
پلی ران
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
دریچه بازدید جوشی 90 میلیمتر (پلی ران)
پلی ران
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید