امروز جمعه ۳۰ فروردین ۱۳۹۸ ۰۳:۰۷
 • فروش ویژه لوله پلی اتیلن
 • فروش اتصالات پلی اتیلن
 • فروش تجهیزات آبیاری قطره ای
 • انواع شیرهای آبرسانی

پرفروش ترین محصولات فروشگاه

 • بست اتصال لوله 16 میلیمتر پلی اتیلن (آب لوله بسپار)

  ۱۹۵ تومان

  خرید
 • بست ابتدایی پلی اتیلن 16 میلیمتر (آب لوله بسپار)

  ۲۹۰ تومان

  خرید
 • دریپر روی خط دو طرفه (پلی ران)

  ۲۴۶ تومان

  خرید
 • سه راه لوله پلی اتیلن 16 میلیمتر (آب لوله بسپار)

  ۲۶۸ تومان

  خرید
 • بست انتهایی پلی اتیلن 16 میلیمتر (آب لوله بسپار)

  ۹۵ تومان

  خرید
 • رابط پلی اتیلن لوله 16 میلیمتر (آب لوله بسپار)

  ۱۴۸ تومان

  خرید
 • آچار پانچ لوله پلی اتیلن (آب لوله بسپار)

  ۲۱۰ تومان

  خرید
 • دریپر 8 نازله (فرات پلیمر)

  ۱۸۰ تومان

  خرید
 • انشعاب 1.2 × 16 (فرات پلیمر)

  ۱۶۵ تومان

  خرید
 • سه راه دریپردار (آب لوله بسپار)

  ۳۳۰ تومان

  خرید
 • رابط پلی اتیلن 20 × 20 میلیمتر (آب لوله بسپار)

  ۲,۴۰۰ تومان

  خرید
 • اتصال ماده پلی اتیلن 1.2 × 20 میلیمتر (آب لوله بسپار)

  ۱,۶۵۰ تومان

  خرید
 • درپوش انتهایی پلی اتیلن 50 میلیمتر (آب لوله بسپار)

  ۹,۳۰۰ تومان

  خرید
 • رابط پلی اتیلن 32 × 32 میلیمتر (آب لوله بسپار)

  ۵,۶۰۰ تومان

  خرید
 • اتصال نر پلی اتیلن 1.2 × 20 میلیمتر (آب لوله بسپار)

  ۱,۴۲۰ تومان

  خرید
 • رابط پلی اتیلن لوله 16 میلیمتر (فرات پلیمر)

  ۷۰ تومان

  خرید
 • اتصال ماده پلی اتیلن 1 × 32 میلیمتر (آب لوله بسپار)

  ۳,۱۰۰ تومان

  خرید
 • اتصال ماده پلی اتیلن 3.4 × 25 میلیمتر (آب لوله بسپار)

  ۱,۹۵۰ تومان

  خرید
 • زانو 90° پلی اتیلن 20 × 20 میلیمتر (آب لوله بسپار)

  ۳,۳۰۰ تومان

  خرید
 • کمربند انشعاب پلی اتیلن 1.2 × 20 میلیمتر (آب لوله بسپار)

  ۱,۹۰۰ تومان

  خرید
 • اتصال نر پلی اتیلن 3.4 × 25 میلیمتر (آب لوله بسپار)

  ۱,۸۷۰ تومان

  خرید
 • سه راه ماده پلی اتیلن 20 × 1.2 × 20 میلیمتر (آب لوله بسپار)

  ۴,۱۰۰ تومان

  خرید
 • رابط پلی اتیلن 25 × 25 میلیمتر (آب لوله بسپار)

  ۳,۲۰۰ تومان

  خرید
 • اتصال نر پلی اتیلن 1 × 32 میلیمتر (آب لوله بسپار)

  ۳,۲۵۰ تومان

  خرید
 • شیر انشعاب 1.2 × 16 (فرات پلیمر)

  ۱,۵۷۵ تومان

  خرید
 • زانو ماده 90° پلی اتیلن 1 × 32 میلیمتر (آب لوله بسپار)

  ۵,۴۰۰ تومان

  خرید
 • زانو 90° پلی اتیلن 32 × 32 میلیمتر (آب لوله بسپار)

  ۵,۶۰۰ تومان

  خرید
 • زانو 16 × 16 (فرات پلیمر)

  ۲۱۸ تومان

  خرید
 • کمربند انشعاب پلی اتیلن 1.2 × 25 میلیمتر (آب لوله بسپار)

  ۲,۱۰۰ تومان

  خرید
 • درپوش انتهایی پلی اتیلن 25 میلیمتر (آب لوله بسپار)

  ۲,۱۰۰ تومان

  خرید
Loading

فروشگاه لوله، اتصالات، شیرآلات

سه راه ماده پلی اتیلن 40 × 1.4 1 × 40 میلیمتر (آب لوله بسپار)
آب لوله بسپار
تعداد بازدید: ۲۰۶
سه راه ماده پلی اتیلن
سایز : 40 × 1.4 1 × 40 میلیمتر
جنس : پلی پروپیلن کو پلیمر
فشار قابل تحمل : 10 اتمسفر
نوع اتصال : پیچی فشار قوی
کارتن 24 عددی
تلفن فروش : 65469330 - 021
۱۸,۸۰۰ تومان
فلنج پلی اتیلن جوشی 110 میلیمتر 10 اتمسفر (آب لوله بسپار)
آب لوله بسپار
تعداد بازدید: ۳۵
فلنج پلی اتیلن جوشی
سایز : 110 میلیمتر
جنس : پلی اتیلن
فشار قابل تحمل : 10 اتمسفر
نوع اتصال : جوشی فشار قوی
کارتن 25 عددی
تلفن فروش : 65469330 - 021
۱۱,۶۳۰ تومان
کمربند انشعاب پلی اتیلن 2 × 110 میلیمتر (آب لوله بسپار)
آب لوله بسپار
تعداد بازدید: ۳۲۹
کمربند انشعاب پلی اتیلن
سایز : 2 × 110 میلیمتر
جنس : پلی پروپیلن کو پلیمر
فشار قابل تحمل : 10 اتمسفر
نوع اتصال : پیچی فشار قوی
کارتن 25 عددی
تلفن فروش : 65469330 - 021
۱۴,۷۰۰ تومان
تبدیل پلی اتیلن 25 × 40 میلیمتر (آب لوله بسپار)
آب لوله بسپار
تعداد بازدید: ۱۱۴
تبدیل پلی اتیلن
سایز : 25 × 40 میلیمتر
جنس : پلی پروپیلن کو پلیمر
فشار قابل تحمل : 10 اتمسفر
نوع اتصال : پیچی فشار قوی
کارتن 50 عددی
تلفن فروش : 65469330 - 021
۷,۲۰۰ تومان
زانو ماده 90° پلی اتیلن 2 × 63 میلیمتر (آب لوله بسپار)
آب لوله بسپار
تعداد بازدید: ۳۱۳
زانو ماده 90° پلی اتیلن
سایز : 2 × 63 میلیمتر
جنس : پلی پروپیلن کو پلیمر
فشار قابل تحمل : 10 اتمسفر
نوع اتصال : پیچی فشار قوی
کارتن 13 عددی
تلفن فروش : 65469330 - 021
۲۹,۸۰۰ تومان
زانو ماده 90° پلی اتیلن 1.2 1 × 50 میلیمتر (آب لوله بسپار)
آب لوله بسپار
تعداد بازدید: ۲۲۱
زانو ماده 90° پلی اتیلن
سایز : 1.2 1 × 50 میلیمتر
جنس : پلی پروپیلن کو پلیمر
فشار قابل تحمل : 10 اتمسفر
نوع اتصال : پیچی فشار قوی
کارتن 22 عددی
تلفن فروش : 65469330 - 021
۱۴,۸۰۰ تومان
فلنج پلی اتیلن جوشی 63 میلیمتر 6 اتمسفر (آب لوله بسپار)
آب لوله بسپار
تعداد بازدید: ۶۷
فلنج پلی اتیلن جوشی
سایز : 63 میلیمتر
جنس : پلی اتیلن
فشار قابل تحمل : 6 اتمسفر
نوع اتصال : جوشی فشار قوی
کارتن 48 عددی
تلفن فروش : 65469330 - 021
۴,۲۹۰ تومان
تبدیل پلی اتیلن 32 × 63 میلیمتر (آب لوله بسپار)
آب لوله بسپار
تعداد بازدید: ۲۵۳
تبدیل پلی اتیلن
سایز : 32 × 63 میلیمتر
جنس : پلی پروپیلن کو پلیمر
فشار قابل تحمل : 10 اتمسفر
نوع اتصال : پیچی فشار قوی
کارتن 18 عددی
تلفن فروش : 65469330 - 021
۲۴,۷۰۰ تومان
کمربند انشعاب پلی اتیلن 1.2 × 75 میلیمتر (آب لوله بسپار)
آب لوله بسپار
تعداد بازدید: ۱۱۵
کمربند انشعاب پلی اتیلن
سایز : 1.2 × 75 میلیمتر
جنس : پلی پروپیلن کو پلیمر
فشار قابل تحمل : 10 اتمسفر
نوع اتصال : پیچی فشار قوی
کارتن 48 عددی
تلفن فروش : 65469330 - 021
۱۰,۹۹۰ تومان
کمربند انشعاب پلی اتیلن 1.2 × 110 میلیمتر (آب لوله بسپار)
آب لوله بسپار
تعداد بازدید: ۱۶۹
کمربند انشعاب پلی اتیلن
سایز : 1.2 × 110 میلیمتر
جنس : پلی پروپیلن کو پلیمر
فشار قابل تحمل : 10 اتمسفر
نوع اتصال : پیچی فشار قوی
کارتن 24 عددی
تلفن فروش : 65469330 - 021
۱۴,۷۰۰ تومان
اتصال ماده پلی اتیلن 1.2 1 × 50 میلیمتر (آب لوله بسپار)
آب لوله بسپار
تعداد بازدید: ۳۷۱
اتصال ماده پلی اتیلن
سایز : 1.2 1 × 50 میلیمتر
جنس : پلی پروپیلن کو پلیمر
فشار قابل تحمل : 10 اتمسفر
نوع اتصال : پیچی فشار قوی
کارتن 40 عددی
تلفن فروش : 65469330 - 021
۸,۵۰۰ تومان
کمربند انشعاب پلی اتیلن 2 × 90 میلیمتر (آب لوله بسپار)
آب لوله بسپار
تعداد بازدید: ۱۳۸
کمربند انشعاب پلی اتیلن
سایز : 2 × 90 میلیمتر
جنس : پلی پروپیلن کو پلیمر
فشار قابل تحمل : 10 اتمسفر
نوع اتصال : پیچی فشار قوی
کارتن 26 عددی
تلفن فروش : 65469330 - 021
۱۳,۹۸۰ تومان
« قبلی ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ صفحه ۷ از ۱۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ بعدی »