امروز دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸ ۲۱:۲۶
 • فروش ویژه لوله پلی اتیلن
 • فروش اتصالات پلی اتیلن
 • فروش تجهیزات آبیاری قطره ای
 • انواع شیرهای آبرسانی

پرفروش ترین محصولات فروشگاه

 • بست اتصال لوله 16 میلیمتر پلی اتیلن (آب لوله بسپار)

  ۳۸۰ تومان

  خرید
 • بست ابتدایی پلی اتیلن 16 میلیمتر (آب لوله بسپار)

  ۳۲۰ تومان

  خرید
 • سه راه لوله پلی اتیلن 16 میلیمتر (آب لوله بسپار)

  ۲۹۲ تومان

  خرید
 • رابط پلی اتیلن لوله 16 میلیمتر (پلی ران)

  ۲۲۸ تومان

  خرید
 • دریپر روی خط دو طرفه قابل تنظیم (پلی ران)

  ۳۰۸ تومان

  خرید
 • بست انتهایی پلی اتیلن 16 میلیمتر (آب لوله بسپار)

  ۱۲۰ تومان

  خرید
 • رابط پلی اتیلن لوله 16 میلیمتر (آب لوله بسپار)

  ۱۶۷ تومان

  خرید
 • زانو 16 میلیمتر (پلی ران)

  ۳۴۸ تومان

  خرید
 • انشعاب پلی اتیلن 1.2 × 12 میلیمتر (پلی ران)

  ۲۴۸ تومان

  خرید
 • بست انتهایی پلی اتیلن 16 میلیمتر (پلی ران)

  ۱۹۵ تومان

  خرید
 • انشعاب پلی اتیلن 1.2 × 16 میلیمتر (پلی ران)

  ۲۴۸ تومان

  خرید
 • سه راه پلی اتیلن 16 × 16 × 16 میلیمتر (پلی ران)

  ۳۳۳ تومان

  خرید
 • آچار پانچ لوله پلی اتیلن (آب لوله بسپار)

  ۲۴۰ تومان

  خرید
 • مغزی پلی اتیلن 1.2 × 1.2 میلیمتر (پلی ران)

  ۰ تومان

  خرید
 • دریپر 8 نازله (فرات پلیمر)

  ۲۵۰ تومان

  خرید
 • انشعاب 1.2 × 16 (فرات پلیمر)

  ۲۱۵ تومان

  خرید
 • مغزی پلی اتیلن 3.4 × 3.4 میلیمتر (پلی ران)

  ۰ تومان

  خرید
 • سه راه دریپردار (آب لوله بسپار)

  ۴۹۰ تومان

  خرید
 • رابط پلی اتیلن 20 × 20 میلیمتر (آب لوله بسپار)

  ۳,۳۰۰ تومان

  خرید
 • درپوش تست پوش فیت 40 میلیمتر (پلی ران)

  ۲,۰۰۱ تومان

  خرید
 • درپوش تست پلی اتیلن 50 میلیمتر (پلی ران)

  ۸۲۳ تومان

  خرید
 • اتصال ماده پلی اتیلن 1.2 × 20 میلیمتر (آب لوله بسپار)

  ۲,۳۵۰ تومان

  خرید
 • درپوش انتهایی پلی اتیلن 50 میلیمتر (آب لوله بسپار)

  ۱۲,۹۵۰ تومان

  خرید
 • شیر انشعاب 16 × 16 (پلی ران)

  ۴,۶۰۵ تومان

  خرید
 • شیر انشعاب 1.2 × 16 (پلی ران)

  ۴,۶۰۵ تومان

  خرید
 • رابط پلی اتیلن 32 × 32 میلیمتر (آب لوله بسپار)

  ۷,۷۵۰ تومان

  خرید
 • درپوش تست پوش فیت 50 میلیمتر (پلی ران)

  ۲,۳۷۶ تومان

  خرید
 • اتصال نر پلی اتیلن 1.2 × 20 میلیمتر (آب لوله بسپار)

  ۱,۹۸۰ تومان

  خرید
 • رابط پلی اتیلن لوله 16 میلیمتر (فرات پلیمر)

  ۱۶۷ تومان

  خرید
 • مغزی پلی اتیلن 1 × 1 میلیمتر (پلی ران)

  ۰ تومان

  خرید
Loading

فروشگاه لوله، اتصالات، شیرآلات

بست پایدار سقفی جوشی پوش فیت 125 میلیمتر (پلی ران)
پلی ران
تعداد بازدید: ۰
بست پایدار پوش فیت
سایز: 125 میلیمتر
جنس : فولاد گالوانیزه
نوع اتصال : فاضلابی ساختمان
کارتن 22 عددی
تلفن فروش : 65469330 - 021
۳۲,۹۴۵ تومان
بست پایدار سقفی جوشی پوش فیت 160 میلیمتر (پلی ران)
پلی ران
تعداد بازدید: ۰
بست پایدار پوش فیت
سایز: 160 میلیمتر
جنس : فولاد گالوانیزه
نوع اتصال : فاضلابی ساختمان
کارتن 22 عددی
تلفن فروش : 65469330 - 021
۳۸,۲۷۱ تومان
بست پایدار سقفی جوشی پوش فیت 63 میلیمتر (پلی ران)
پلی ران
تعداد بازدید: ۰
بست پایدار پوش فیت
سایز : 63 میلیمتر
جنس : فولاد گالوانیزه
نوع اتصال : فاضلابی ساختمان
کارتن 44 عددی
تلفن فروش : 65469330 - 021
۱۲,۸۰۲ تومان
بست پایدار سقفی جوشی پوش فیت 75 میلیمتر (پلی ران)
پلی ران
تعداد بازدید: ۰
بست پایدار پوش فیت
سایز : 75 میلیمتر
جنس : فولاد گالوانیزه
نوع اتصال : فاضلابی ساختمان
کارتن 30 عددی
تلفن فروش : 65469330 - 021
۱۶,۰۴۲ تومان
بست پایدار سقفی جوشی پوش فیت 90 میلیمتر (پلی ران)
پلی ران
تعداد بازدید: ۰
بست پایدار پوش فیت
سایز : 90 میلیمتر
جنس : فولاد گالوانیزه
نوع اتصال : فاضلابی ساختمان
کارتن 28 عددی
تلفن فروش : 65469330 - 021
۱۶,۷۴۶ تومان
تبدیل پلی اتیلن 110 × 125 میلیمتر (پلی ران)
پلی ران
تعداد بازدید: ۱۲
تبدیل پلی اتیلن
سایز : 110 × 125 میلیمتر
جنس : پلی پروپیلن کو پلیمر
فشار قابل تحمل : 10 اتمسفر
نوع اتصال : پیچی فشار قوی
کارتن 3 عددی
تلفن فروش : 65469330 - 021
۲۰۷,۸۵۳ تومان
تبدیل پلی اتیلن 20 × 25 میلیمتر (آب لوله بسپار)
آب لوله بسپار
تعداد بازدید: ۱۴۳
تبدیل پلی اتیلن
سایز : 20 × 25 میلیمتر
جنس : پلی پروپیلن کو پلیمر
فشار قابل تحمل : 10 اتمسفر
نوع اتصال : پیچی فشار قوی
کارتن 100 عددی
تلفن فروش : 65469330 - 021
۳,۷۵۰ تومان
تبدیل پلی اتیلن 20 × 25 میلیمتر (پلی ران)
پلی ران
تعداد بازدید: ۱۰
تبدیل پلی اتیلن
سایز : 20 × 25 میلیمتر
جنس : پلی پروپیلن کو پلیمر
فشار قابل تحمل : 10 اتمسفر
نوع اتصال : پیچی فشار قوی
کارتن 100 عددی
تلفن فروش : 65469330 - 021
۴,۱۴۳ تومان
تبدیل پلی اتیلن 20 × 32 میلیمتر (آب لوله بسپار)
آب لوله بسپار
تعداد بازدید: ۲۰۵
تبدیل پلی اتیلن
سایز : 20 × 32 میلیمتر
جنس : پلی پروپیلن کو پلیمر
فشار قابل تحمل : 10 اتمسفر
نوع اتصال : پیچی فشار قوی
کارتن 80 عددی
تلفن فروش : 65469330 - 021
۷,۹۵۰ تومان
تبدیل پلی اتیلن 20 × 32 میلیمتر (پلی ران)
پلی ران
تعداد بازدید: ۱۰
تبدیل پلی اتیلن
سایز : 20 × 32 میلیمتر
جنس : پلی پروپیلن کو پلیمر
فشار قابل تحمل : 10 اتمسفر
نوع اتصال : پیچی فشار قوی
کارتن 80 عددی
تلفن فروش : 65469330 - 021
۸,۸۰۹ تومان
تبدیل پلی اتیلن 25 × 32 میلیمتر (آب لوله بسپار)
آب لوله بسپار
تعداد بازدید: ۲۶۹
تبدیل پلی اتیلن
سایز : 25 × 32 میلیمتر
جنس : پلی پروپیلن کو پلیمر
فشار قابل تحمل : 10 اتمسفر
نوع اتصال : پیچی فشار قوی
کارتن 75 عددی
تلفن فروش : 65469330 - 021
۷۹,۵۰۰ تومان
تبدیل پلی اتیلن 25 × 32 میلیمتر (پلی ران)
پلی ران
تعداد بازدید: ۹
تبدیل پلی اتیلن
سایز : 25 × 32 میلیمتر
جنس : پلی پروپیلن کو پلیمر
فشار قابل تحمل : 10 اتمسفر
نوع اتصال : پیچی فشار قوی
کارتن 75 عددی
تلفن فروش : 65469330 - 021
۸,۸۵۵ تومان
« قبلی ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ صفحه ۷ از ۶۹ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ بعدی »