امروز جمعه ۳۰ فروردین ۱۳۹۸ ۰۳:۲۷
 • فروش ویژه لوله پلی اتیلن
 • فروش اتصالات پلی اتیلن
 • فروش تجهیزات آبیاری قطره ای
 • انواع شیرهای آبرسانی

پرفروش ترین محصولات فروشگاه

 • بست اتصال لوله 16 میلیمتر پلی اتیلن (آب لوله بسپار)

  ۱۹۵ تومان

  خرید
 • بست ابتدایی پلی اتیلن 16 میلیمتر (آب لوله بسپار)

  ۲۹۰ تومان

  خرید
 • دریپر روی خط دو طرفه (پلی ران)

  ۲۴۶ تومان

  خرید
 • سه راه لوله پلی اتیلن 16 میلیمتر (آب لوله بسپار)

  ۲۶۸ تومان

  خرید
 • بست انتهایی پلی اتیلن 16 میلیمتر (آب لوله بسپار)

  ۹۵ تومان

  خرید
 • رابط پلی اتیلن لوله 16 میلیمتر (آب لوله بسپار)

  ۱۴۸ تومان

  خرید
 • آچار پانچ لوله پلی اتیلن (آب لوله بسپار)

  ۲۱۰ تومان

  خرید
 • دریپر 8 نازله (فرات پلیمر)

  ۱۸۰ تومان

  خرید
 • انشعاب 1.2 × 16 (فرات پلیمر)

  ۱۶۵ تومان

  خرید
 • سه راه دریپردار (آب لوله بسپار)

  ۳۳۰ تومان

  خرید
 • رابط پلی اتیلن 20 × 20 میلیمتر (آب لوله بسپار)

  ۲,۴۰۰ تومان

  خرید
 • اتصال ماده پلی اتیلن 1.2 × 20 میلیمتر (آب لوله بسپار)

  ۱,۶۵۰ تومان

  خرید
 • درپوش انتهایی پلی اتیلن 50 میلیمتر (آب لوله بسپار)

  ۹,۳۰۰ تومان

  خرید
 • رابط پلی اتیلن 32 × 32 میلیمتر (آب لوله بسپار)

  ۵,۶۰۰ تومان

  خرید
 • اتصال نر پلی اتیلن 1.2 × 20 میلیمتر (آب لوله بسپار)

  ۱,۴۲۰ تومان

  خرید
 • رابط پلی اتیلن لوله 16 میلیمتر (فرات پلیمر)

  ۷۰ تومان

  خرید
 • اتصال ماده پلی اتیلن 1 × 32 میلیمتر (آب لوله بسپار)

  ۳,۱۰۰ تومان

  خرید
 • اتصال ماده پلی اتیلن 3.4 × 25 میلیمتر (آب لوله بسپار)

  ۱,۹۵۰ تومان

  خرید
 • زانو 90° پلی اتیلن 20 × 20 میلیمتر (آب لوله بسپار)

  ۳,۳۰۰ تومان

  خرید
 • کمربند انشعاب پلی اتیلن 1.2 × 20 میلیمتر (آب لوله بسپار)

  ۱,۹۰۰ تومان

  خرید
 • اتصال نر پلی اتیلن 3.4 × 25 میلیمتر (آب لوله بسپار)

  ۱,۸۷۰ تومان

  خرید
 • سه راه ماده پلی اتیلن 20 × 1.2 × 20 میلیمتر (آب لوله بسپار)

  ۴,۱۰۰ تومان

  خرید
 • رابط پلی اتیلن 25 × 25 میلیمتر (آب لوله بسپار)

  ۳,۲۰۰ تومان

  خرید
 • اتصال نر پلی اتیلن 1 × 32 میلیمتر (آب لوله بسپار)

  ۳,۲۵۰ تومان

  خرید
 • شیر انشعاب 1.2 × 16 (فرات پلیمر)

  ۱,۵۷۵ تومان

  خرید
 • زانو ماده 90° پلی اتیلن 1 × 32 میلیمتر (آب لوله بسپار)

  ۵,۴۰۰ تومان

  خرید
 • زانو 90° پلی اتیلن 32 × 32 میلیمتر (آب لوله بسپار)

  ۵,۶۰۰ تومان

  خرید
 • زانو 16 × 16 (فرات پلیمر)

  ۲۱۸ تومان

  خرید
 • کمربند انشعاب پلی اتیلن 1.2 × 25 میلیمتر (آب لوله بسپار)

  ۲,۱۰۰ تومان

  خرید
 • درپوش انتهایی پلی اتیلن 25 میلیمتر (آب لوله بسپار)

  ۲,۱۰۰ تومان

  خرید
Loading

فروشگاه لوله، اتصالات، شیرآلات

تبدیل پلی اتیلن 32 × 40 میلیمتر (آب لوله بسپار)
آب لوله بسپار
تعداد بازدید: ۱۷۳
تبدیل پلی اتیلن
سایز : 32 × 40 میلیمتر
جنس : پلی پروپیلن کو پلیمر
فشار قابل تحمل : 10 اتمسفر
نوع اتصال : پیچی فشار قوی
کارتن 40 عددی
تلفن فروش : 65469330 - 021
۷,۲۰۰ تومان
کمربند انشعاب پلی اتیلن 3.4 × 125 میلیمتر (آب لوله بسپار)
آب لوله بسپار
تعداد بازدید: ۲۳۱
کمربند انشعاب پلی اتیلن
سایز : 3.4 × 125 میلیمتر
جنس : پلی پروپیلن کو پلیمر
فشار قابل تحمل : 10 اتمسفر
نوع اتصال : پیچی فشار قوی
کارتن 24 عددی
تلفن فروش : 65469330 - 021
۱۸,۵۰۰ تومان
زانو ماده 90° پلی اتیلن 1.4 1 × 40 میلیمتر (آب لوله بسپار)
آب لوله بسپار
تعداد بازدید: ۱۳۹
زانو ماده 90° پلی اتیلن
سایز : 1.4 1 × 40 میلیمتر
جنس : پلی پروپیلن کو پلیمر
فشار قابل تحمل : 10 اتمسفر
نوع اتصال : پیچی فشار قوی
کارتن 40 عددی
تلفن فروش : 65469330 - 021
۱۱,۰۰۰ تومان
کمربند انشعاب پلی اتیلن 1 × 75 میلیمتر (آب لوله بسپار)
آب لوله بسپار
تعداد بازدید: ۱۲۵
کمربند انشعاب پلی اتیلن
سایز : 1 × 75 میلیمتر
جنس : پلی پروپیلن کو پلیمر
فشار قابل تحمل : 10 اتمسفر
نوع اتصال : پیچی فشار قوی
کارتن 48 عددی
تلفن فروش : 65469330 - 021
۱۰,۹۹۰ تومان
کمربند انشعاب پلی اتیلن 1.2 1 × 110 میلیمتر (آب لوله بسپار)
آب لوله بسپار
تعداد بازدید: ۱۳۲
کمربند انشعاب پلی اتیلن
سایز : 1.2 1 × 110 میلیمتر
جنس : پلی پروپیلن کو پلیمر
فشار قابل تحمل : 10 اتمسفر
نوع اتصال : پیچی فشار قوی
کارتن 25 عددی
تلفن فروش : 65469330 - 021
۱۴,۷۰۰ تومان
سه راه ماده پلی اتیلن 50 × 1.2 1 × 50 میلیمتر (آب لوله بسپار)
آب لوله بسپار
تعداد بازدید: ۱۸۲
سه راه ماده پلی اتیلن
سایز : 50 × 1.2 1 × 50 میلیمتر
جنس : پلی پروپیلن کو پلیمر
فشار قابل تحمل : 10 اتمسفر
نوع اتصال : پیچی فشار قوی
کارتن 15 عددی
تلفن فروش : 65469330 - 021
۲۶,۸۰۰ تومان
کمربند انشعاب پلی اتیلن 3.4 × 160 میلیمتر (آب لوله بسپار)
آب لوله بسپار
تعداد بازدید: ۲۵۶
کمربند انشعاب پلی اتیلن
سایز : 3.4 × 160 میلیمتر
جنس : پلی پروپیلن کو پلیمر
فشار قابل تحمل : 10 اتمسفر
نوع اتصال : پیچی فشار قوی
کارتن 10 عددی
تلفن فروش : 65469330 - 021
۳۴,۷۰۰ تومان
سه راه پلی اتیلن 50 × 50 × 50 میلیمتر (آب لوله بسپار)
آب لوله بسپار
تعداد بازدید: ۴۱۱
سه راه پلی اتیلن
سایز : 50 × 50 × 50 میلیمتر
جنس : پلی پروپیلن کو پلیمر
فشار قابل تحمل : 10 اتمسفر
نوع اتصال : پیچی فشار قوی
کارتن 12 عددی
تلفن فروش : 65469330 - 021
۲۱,۸۹۰ تومان
درپوش انتهایی پلی اتیلن 75 میلیمتر (آب لوله بسپار)
آب لوله بسپار
تعداد بازدید: ۱۷۳
درپوش انتهایی پلی اتیلن
سایز : 75 میلیمتر
جنس : پلی پروپیلن کو پلیمر
فشار قابل تحمل : 10 اتمسفر
نوع اتصال : پیچی فشار قوی
کارتن 15 عددی
تلفن فروش : 65469330 - 021
۳۴,۰۰۰ تومان
سه راه پلی اتیلن 40 × 40 × 40 میلیمتر (آب لوله بسپار)
آب لوله بسپار
تعداد بازدید: ۴۵۸
سه راه پلی اتیلن
سایز : 40 × 40 × 40 میلیمتر
جنس : پلی پروپیلن کو پلیمر
فشار قابل تحمل : 10 اتمسفر
نوع اتصال : پیچی فشار قوی
کارتن 16 عددی
تلفن فروش : 65469330 - 021
۱۳,۳۹۰ تومان
کمربند انشعاب پلی اتیلن 1 × 125 میلیمتر (آب لوله بسپار)
آب لوله بسپار
تعداد بازدید: ۲۴۰
کمربند انشعاب پلی اتیلن
سایز : 1 × 125 میلیمتر
جنس : پلی پروپیلن کو پلیمر
فشار قابل تحمل : 10 اتمسفر
نوع اتصال : پیچی فشار قوی
کارتن 24 عددی
تلفن فروش : 65469330 - 021
۱۸,۵۰۰ تومان
تبدیل پلی اتیلن 50 × 63 میلیمتر (آب لوله بسپار)
آب لوله بسپار
تعداد بازدید: ۲۱۰
تبدیل پلی اتیلن
سایز : 50 × 63 میلیمتر
جنس : پلی پروپیلن کو پلیمر
فشار قابل تحمل : 10 اتمسفر
نوع اتصال : پیچی فشار قوی
کارتن 14 عددی
تلفن فروش : 65469330 - 021
۲۴,۷۰۰ تومان
« قبلی ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ صفحه ۹ از ۱۷ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ بعدی »