امروز دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸ ۲۱:۴۶
 • فروش ویژه لوله پلی اتیلن
 • فروش اتصالات پلی اتیلن
 • فروش تجهیزات آبیاری قطره ای
 • انواع شیرهای آبرسانی

پرفروش ترین محصولات فروشگاه

 • بست اتصال لوله 16 میلیمتر پلی اتیلن (آب لوله بسپار)

  ۳۸۰ تومان

  خرید
 • بست ابتدایی پلی اتیلن 16 میلیمتر (آب لوله بسپار)

  ۳۲۰ تومان

  خرید
 • سه راه لوله پلی اتیلن 16 میلیمتر (آب لوله بسپار)

  ۲۹۲ تومان

  خرید
 • رابط پلی اتیلن لوله 16 میلیمتر (پلی ران)

  ۲۲۸ تومان

  خرید
 • دریپر روی خط دو طرفه قابل تنظیم (پلی ران)

  ۳۰۸ تومان

  خرید
 • بست انتهایی پلی اتیلن 16 میلیمتر (آب لوله بسپار)

  ۱۲۰ تومان

  خرید
 • رابط پلی اتیلن لوله 16 میلیمتر (آب لوله بسپار)

  ۱۶۷ تومان

  خرید
 • زانو 16 میلیمتر (پلی ران)

  ۳۴۸ تومان

  خرید
 • انشعاب پلی اتیلن 1.2 × 12 میلیمتر (پلی ران)

  ۲۴۸ تومان

  خرید
 • بست انتهایی پلی اتیلن 16 میلیمتر (پلی ران)

  ۱۹۵ تومان

  خرید
 • انشعاب پلی اتیلن 1.2 × 16 میلیمتر (پلی ران)

  ۲۴۸ تومان

  خرید
 • سه راه پلی اتیلن 16 × 16 × 16 میلیمتر (پلی ران)

  ۳۳۳ تومان

  خرید
 • آچار پانچ لوله پلی اتیلن (آب لوله بسپار)

  ۲۴۰ تومان

  خرید
 • مغزی پلی اتیلن 1.2 × 1.2 میلیمتر (پلی ران)

  ۰ تومان

  خرید
 • دریپر 8 نازله (فرات پلیمر)

  ۲۵۰ تومان

  خرید
 • انشعاب 1.2 × 16 (فرات پلیمر)

  ۲۱۵ تومان

  خرید
 • مغزی پلی اتیلن 3.4 × 3.4 میلیمتر (پلی ران)

  ۰ تومان

  خرید
 • سه راه دریپردار (آب لوله بسپار)

  ۴۹۰ تومان

  خرید
 • رابط پلی اتیلن 20 × 20 میلیمتر (آب لوله بسپار)

  ۳,۳۰۰ تومان

  خرید
 • درپوش تست پوش فیت 40 میلیمتر (پلی ران)

  ۲,۰۰۱ تومان

  خرید
 • درپوش تست پلی اتیلن 50 میلیمتر (پلی ران)

  ۸۲۳ تومان

  خرید
 • اتصال ماده پلی اتیلن 1.2 × 20 میلیمتر (آب لوله بسپار)

  ۲,۳۵۰ تومان

  خرید
 • درپوش انتهایی پلی اتیلن 50 میلیمتر (آب لوله بسپار)

  ۱۲,۹۵۰ تومان

  خرید
 • شیر انشعاب 16 × 16 (پلی ران)

  ۴,۶۰۵ تومان

  خرید
 • شیر انشعاب 1.2 × 16 (پلی ران)

  ۴,۶۰۵ تومان

  خرید
 • رابط پلی اتیلن 32 × 32 میلیمتر (آب لوله بسپار)

  ۷,۷۵۰ تومان

  خرید
 • درپوش تست پوش فیت 50 میلیمتر (پلی ران)

  ۲,۳۷۶ تومان

  خرید
 • اتصال نر پلی اتیلن 1.2 × 20 میلیمتر (آب لوله بسپار)

  ۱,۹۸۰ تومان

  خرید
 • رابط پلی اتیلن لوله 16 میلیمتر (فرات پلیمر)

  ۱۶۷ تومان

  خرید
 • مغزی پلی اتیلن 1 × 1 میلیمتر (پلی ران)

  ۰ تومان

  خرید
Loading

فروشگاه لوله، اتصالات، شیرآلات

تبدیل پلی اتیلن 50 × 63 میلیمتر (آب لوله بسپار)
آب لوله بسپار
تعداد بازدید: ۲۳۳
تبدیل پلی اتیلن
سایز : 50 × 63 میلیمتر
جنس : پلی پروپیلن کو پلیمر
فشار قابل تحمل : 10 اتمسفر
نوع اتصال : پیچی فشار قوی
کارتن 14 عددی
تلفن فروش : 65469330 - 021
۲۸,۹۰۰ تومان
تبدیل پلی اتیلن 50 × 63 میلیمتر (پلی ران)
پلی ران
تعداد بازدید: ۸
تبدیل پلی اتیلن
سایز : 50 × 63 میلیمتر
جنس : پلی پروپیلن کو پلیمر
فشار قابل تحمل : 10 اتمسفر
نوع اتصال : پیچی فشار قوی
کارتن 14 عددی
تلفن فروش : 65469330 - 021
۳۴,۴۸۰ تومان
تبدیل پلی اتیلن 50 × 75 میلیمتر (آب لوله بسپار)
آب لوله بسپار
تعداد بازدید: ۱۸۶
تبدیل پلی اتیلن
سایز : 50 × 75 میلیمتر
جنس : پلی پروپیلن کو پلیمر
فشار قابل تحمل : 10 اتمسفر
نوع اتصال : پیچی فشار قوی
کارتن 12 عددی
تلفن فروش : 65469330 - 021
۵۱,۷۰۰ تومان
تبدیل پلی اتیلن 50 × 75 میلیمتر (پلی ران)
پلی ران
تعداد بازدید: ۹
تبدیل پلی اتیلن
سایز : 50 × 75 میلیمتر
جنس : پلی پروپیلن کو پلیمر
فشار قابل تحمل : 10 اتمسفر
نوع اتصال : پیچی فشار قوی
کارتن 12 عددی
تلفن فروش : 65469330 - 021
۶۱,۸۴۳ تومان
تبدیل پلی اتیلن 63 × 110 میلیمتر (آب لوله بسپار)
آب لوله بسپار
تعداد بازدید: ۴۲۵
تبدیل پلی اتیلن
سایز : 63 × 110 میلیمتر
جنس : پلی پروپیلن کو پلیمر
فشار قابل تحمل : 10 اتمسفر
نوع اتصال : پیچی فشار قوی
کارتن 6 عددی
تلفن فروش : 65469330 - 021
۱۱۳,۵۰۰ تومان
تبدیل پلی اتیلن 63 × 110 میلیمتر (پلی ران)
پلی ران
تعداد بازدید: ۱۰
تبدیل پلی اتیلن
سایز : 63 × 110 میلیمتر
جنس : پلی پروپیلن کو پلیمر
فشار قابل تحمل : 10 اتمسفر
نوع اتصال : پیچی فشار قوی
کارتن 6 عددی
تلفن فروش : 65469330 - 021
۱۳۴,۶۶۸ تومان
تبدیل پلی اتیلن 63 × 75 میلیمتر (آب لوله بسپار)
آب لوله بسپار
تعداد بازدید: ۱۷۴
تبدیل پلی اتیلن
سایز : 63 × 75 میلیمتر
جنس : پلی پروپیلن کو پلیمر
فشار قابل تحمل : 10 اتمسفر
نوع اتصال : پیچی فشار قوی
کارتن 9 عددی
تلفن فروش : 65469330 - 021
۵۱,۷۰۰ تومان
تبدیل پلی اتیلن 63 × 75 میلیمتر (پلی ران)
پلی ران
تعداد بازدید: ۱۰
تبدیل پلی اتیلن
سایز : 63 × 75 میلیمتر
جنس : پلی پروپیلن کو پلیمر
فشار قابل تحمل : 10 اتمسفر
نوع اتصال : پیچی فشار قوی
کارتن 9 عددی
تلفن فروش : 65469330 - 021
۶۱,۸۴۳ تومان
تبدیل پلی اتیلن 63 × 90 میلیمتر (آب لوله بسپار)
آب لوله بسپار
تعداد بازدید: ۲۲۲
تبدیل پلی اتیلن
سایز : 63 × 90 میلیمتر
جنس : پلی پروپیلن کو پلیمر
فشار قابل تحمل : 10 اتمسفر
نوع اتصال : پیچی فشار قوی
کارتن 6 عددی
تلفن فروش : 65469330 - 021
۹۶,۵۰۰ تومان
تبدیل پلی اتیلن 63 × 90 میلیمتر (پلی ران)
پلی ران
تعداد بازدید: ۷
تبدیل پلی اتیلن
سایز : 63 × 90 میلیمتر
جنس : پلی پروپیلن کو پلیمر
فشار قابل تحمل : 10 اتمسفر
نوع اتصال : پیچی فشار قوی
کارتن 6 عددی
تلفن فروش : 65469330 - 021
۱۱۴,۳۲۴ تومان
تبدیل پلی اتیلن 75 × 110 میلیمتر (پلی ران)
پلی ران
تعداد بازدید: ۸
تبدیل پلی اتیلن
سایز : 75 × 110 میلیمتر
جنس : پلی پروپیلن کو پلیمر
فشار قابل تحمل : 10 اتمسفر
نوع اتصال : پیچی فشار قوی
کارتن 6 عددی
تلفن فروش : 65469330 - 021
۱۳۴,۶۶۸ تومان
تبدیل پلی اتیلن 75 × 90 میلیمتر (آب لوله بسپار)
آب لوله بسپار
تعداد بازدید: ۲۵۵
تبدیل پلی اتیلن
سایز : 75 × 90 میلیمتر
جنس : پلی پروپیلن کو پلیمر
فشار قابل تحمل : 10 اتمسفر
نوع اتصال : پیچی فشار قوی
کارتن 6 عددی
تلفن فروش : 65469330 - 021
۹۶,۵۰۰ تومان
« قبلی ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ صفحه ۹ از ۶۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ بعدی »