امروز پنج شنبه ۲ اسفند ۱۳۹۷ ۱۱:۴۴

درخواست های خرید و فروش در بانک لوله

Germany
پل دیود سه فاز SKD 210
پل دیود سه فاز SKD 210

پل دیود سه فاز SKD 210 پل دیود یا یکسو ساز پل، مداری است که با تغییردادن پلاریتهٔ تغذیهٔ ورودی آن، پلاریتهٔ خروجی آن تغییر نمی‌کند و معمولاً برای یکسو سازی جریان متناوب و به دست آوردن جریان مستقیم تمام‌ موج استفاده می‌شود

بازرگانی پیمان الکتریک
Germany
دوبل دیود SKKD 46
دوبل دیود SKKD 46

دوبل دیود SKKD 46 دوبل دیود سمیکرون یکسو کننده ای شامل دو دیود و یک ترانس با خروجی 3 سر می باشد که دو دیود موجود در آن می توانند کاتود های خود را به اشتراک بگذارند.

بازرگانی پیمان الکتریک
Germany
دوبل دیود SKKD 81
دوبل دیود SKKD 81

دوبل دیود SKKD 81 دوبل دیود سمیکرون یکسو کننده ای شامل دو دیود و یک ترانس با خروجی 3 سر می باشد که دو دیود موجود در آن می توانند کاتود های خود را به اشتراک بگذارند.

بازرگانی پیمان الکتریک
Germany
دوبل دیود SKKD 162
دوبل دیود SKKD 162

دوبل دیود SKKD 162 دوبل دیود سمیکرون یکسو کننده ای شامل دو دیود و یک ترانس با خروجی 3 سر می باشد که دو دیود موجود در آن می توانند کاتود های خود را به اشتراک بگذارند.

بازرگانی پیمان الکتریک
Germany
دوبل دیود SKKD 260
دوبل دیود SKKD 260

دوبل دیود SKKD 260 دوبل دیود سمیکرون یکسو کننده ای شامل دو دیود و یک ترانس با خروجی 3 سر می باشد که دو دیود موجود در آن می توانند کاتود های خود را به اشتراک بگذارند

بازرگانی پیمان الکتریک
Germany
دوبل دیود SKKD 380
دوبل دیود SKKD 380

دوبل دیود SKKD 380 دوبل دیود سمیکرون یکسو کننده ای شامل دو دیود و یک ترانس با خروجی 3 سر می باشد که دو دیود موجود در آن می توانند کاتود های خود را به اشتراک بگذارند.

بازرگانی پیمان الکتریک
Germany
دوبل دیود SKKD 701
دوبل دیود SKKD 701

دوبل دیود SKKD 701 دوبل دیود سمیکرون یکسو کننده ای شامل دو دیود و یک ترانس با خروجی 3 سر می باشد که دو دیود موجود در آن می توانند کاتود های خود را به اشتراک بگذارند.

بازرگانی پیمان الکتریک
Germany
دیود سمیکرون 70 SKR
دیود سمیکرون 70 SKR

دیود سمیکرون 70 SKR دیود یا به بیان دیگر دوقطبی الکتریکی یا یکسوساز، قطعه ای الکترونیکی است که دارای دو سر می باشد.

بازرگانی پیمان الکتریک
Germany
دیود سمیکرون SKR 100
دیود سمیکرون SKR 100

دیود سمیکرون SKR 100 دیود یا به بیان دیگر دوقطبی الکتریکی یا یکسوساز، قطعه ای الکترونیکی است که دارای دو سر می باشد.

بازرگانی پیمان الکتریک
Germany
دیود سمیکرون SKR 130
دیود سمیکرون SKR 130

دیود سمیکرون SKR 130 دیود یا به بیان دیگر دوقطبی الکتریکی یا یکسوساز، قطعه ای الکترونیکی است که دارای دو سر می باشد.

بازرگانی پیمان الکتریک
Germany
دیود سمیکرون SKR 240
دیود سمیکرون SKR 240

دیود سمیکرون SKR 240 دیود یا به بیان دیگر دوقطبی الکتریکی یا یکسوساز، قطعه ای الکترونیکی است که دارای دو سر می باشد.

بازرگانی پیمان الکتریک
Germany
دیود سمیکرون SKN 26
دیود سمیکرون SKN 26

دیود سمیکرون SKN 26 دیود یا به بیان دیگر دوقطبی الکتریکی یا یکسوساز، قطعه ای الکترونیکی است که دارای دو سر می باشد.

بازرگانی پیمان الکتریک
« قبلی ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ صفحه ۱۰ از ۳۸۲ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ بعدی »