امروز یکشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۹ ۲۳:۰۲
بنیاد استیل
Iran
لوله دریچه دار تیپ یک 8 اینچ
لوله دریچه دار تیپ یک 8 اینچ

لوله دریچه دار سازنده : اصفهان پلاست سایز : 200 میلیمتر جنس : پلی اتیلن خروجی آب : 0 تا 3 لیتر بر ثانیه ضخامت : 500 الی 700 میکرون فشار قابل تحمل : 4 اتمسفر نوع لوله : لوله دریچه دار ابرسانی کلاف :100 متری تلفن فروش : 65469330 - 021 داخلی : 206 واحد فروش ایمیل واحد فروش : bazar@looleh.ir

پلی تهران
Iran
لوله دریچه دار تیپ یک 8 اینچ
لوله دریچه دار تیپ یک 8 اینچ

لوله دریچه دار سازنده : اصفهان پلاست سایز : 200 میلیمتر جنس : پلی اتیلن خروجی آب : 0 تا 3 لیتر بر ثانیه ضخامت : 500 الی 700 میکرون فشار قابل تحمل : 4 اتمسفر نوع لوله : لوله دریچه دار ابرسانی کلاف :50 متری تلفن فروش : 65469330 - 021 داخلی : 206 واحد فروش ایمیل واحد فروش : bazar@looleh.ir

پلی تهران
Iran
لوله دریچه دار تیپ یک 10 اینچ
لوله دریچه دار تیپ یک 10 اینچ

لوله دریچه دار سازنده : اصفهان پلاست سایز : 250 میلیمتر جنس : پلی اتیلن خروجی آب : 0 تا 3 لیتر بر ثانیه ضخامت : 500 الی 700 میکرون فشار قابل تحمل : 4 اتمسفر نوع لوله : لوله دریچه دار ابرسانی کلاف :50 متری تلفن فروش : 65469330 - 021 داخلی : 206 واحد فروش ایمیل واحد فروش : bazar@looleh.ir

پلی تهران
Iran
لوله دریچه دار تیپ یک 10 اینچ
لوله دریچه دار تیپ یک 10 اینچ

لوله دریچه دار سازنده : اصفهان پلاست سایز : 250 میلیمتر جنس : پلی اتیلن خروجی آب : 0 تا 3 لیتر بر ثانیه ضخامت : 500 الی 700 میکرون فشار قابل تحمل : 4 اتمسفر نوع لوله : لوله دریچه دار ابرسانی کلاف : 100 متری تلفن فروش : 65469330 - 021 داخلی : 206 واحد فروش ایمیل واحد فروش : bazar@looleh.ir

پلی تهران
Iran
لوله دریچه دار تیپ یک 12 اینچ
لوله دریچه دار تیپ یک 12 اینچ

لوله دریچه دار سازنده : اصفهان پلاست سایز : 315 میلیمتر جنس : پلی اتیلن خروجی آب : 0 تا 3 لیتر بر ثانیه ضخامت : 500 الی 700 میکرون فشار قابل تحمل : 4 اتمسفر نوع لوله : لوله دریچه دار ابرسانی کلاف : 50 متری تلفن فروش : 65469330 - 021 داخلی : 206 واحد فروش ایمیل واحد فروش : bazar@looleh.ir

پلی تهران
Iran
لوله دریچه دار تیپ یک 12 اینچ
لوله دریچه دار تیپ یک 12 اینچ

لوله دریچه دار سازنده : اصفهان پلاست سایز : 315 میلیمتر جنس : پلی اتیلن خروجی آب : 0 تا 3 لیتر بر ثانیه ضخامت : 500 الی 700 میکرون فشار قابل تحمل : 4 اتمسفر نوع لوله : لوله دریچه دار ابرسانی کلاف : 100 متری تلفن فروش : 65469330 - 021 داخلی : 206 واحد فروش ایمیل واحد فروش : bazar@looleh.ir

پلی تهران
Iran
لوله دریچه دار تیپ یک 15 اینچ
لوله دریچه دار تیپ یک 15 اینچ

لوله دریچه دار سازنده : اصفهان پلاست سایز : 355 میلیمتر جنس : پلی اتیلن خروجی آب : 0 تا 3 لیتر بر ثانیه ضخامت : 500 الی 700 میکرون فشار قابل تحمل : 4 اتمسفر نوع لوله : لوله دریچه دار ابرسانی کلاف : 100 متری تلفن فروش : 65469330 - 021 داخلی : 206 واحد فروش ایمیل واحد فروش : bazar@looleh.ir

پلی تهران
Iran
لوله دریچه دار تیپ یک 18 اینچ
لوله دریچه دار تیپ یک 18 اینچ

لوله دریچه دار سازنده : اصفهان پلاست سایز : 450 میلیمتر جنس : پلی اتیلن خروجی آب : 0 تا 3 لیتر بر ثانیه ضخامت : 500 الی 700 میکرون فشار قابل تحمل : 4 اتمسفر نوع لوله : لوله دریچه دار ابرسانی کلاف : 50 متری تلفن فروش : 65469330 - 021 داخلی : 206 واحد فروش ایمیل واحد فروش : bazar@looleh.ir

پلی تهران
Iran
لوله دریچه دار تیپ یک 18 اینچ
لوله دریچه دار تیپ یک 18 اینچ

لوله دریچه دار سازنده : اصفهان پلاست سایز : 450 میلیمتر جنس : پلی اتیلن خروجی آب : 0 تا 3 لیتر بر ثانیه ضخامت : 500 الی 700 میکرون فشار قابل تحمل : 4 اتمسفر نوع لوله : لوله دریچه دار ابرسانی کلاف : 100 متری تلفن فروش : 65469330 - 021 داخلی : 206 واحد فروش ایمیل واحد فروش : bazar@looleh.ir

پلی تهران
Iran
لوله دریچه دار تیپ یک 20 اینچ
لوله دریچه دار تیپ یک 20 اینچ

لوله دریچه دار سازنده : اصفهان پلاست سایز : 500 میلیمتر جنس : پلی اتیلن خروجی آب : 0 تا 3 لیتر بر ثانیه ضخامت : 500 الی 700 میکرون فشار قابل تحمل : 4 اتمسفر نوع لوله : لوله دریچه دار ابرسانی کلاف : 50 متری تلفن فروش : 65469330 - 021 داخلی : 206 واحد فروش ایمیل واحد فروش : bazar@looleh.ir

پلی تهران
Iran
لوله دریچه دار تیپ یک 20 اینچ
لوله دریچه دار تیپ یک 20 اینچ

لوله دریچه دار سازنده : اصفهان پلاست سایز : 500 میلیمتر جنس : پلی اتیلن خروجی آب : 0 تا 3 لیتر بر ثانیه ضخامت : 500 الی 700 میکرون فشار قابل تحمل : 4 اتمسفر نوع لوله : لوله دریچه دار ابرسانی کلاف : 100 متری تلفن فروش : 65469330 - 021 داخلی : 206 واحد فروش ایمیل واحد فروش : bazar@looleh.ir

پلی تهران
Iran
دریچه کامل هیدروفلو
دریچه کامل هیدروفلو

دریچه کامل سازنده : اصفهان پلاست جنس : پلی اتیلن فشار قابل تحمل : 4 اتمسفر نوع اتصال : آبرسانی تلفن فروش : 65469330 - 021 داخلی : 206 واحد فروش ایمیل واحد فروش : bazar@looleh.ir

پلی تهران
Iran
پانچ هیدورفلو
پانچ هیدورفلو

پانچ هیدروفلو سازنده : اصفهان پلاست فشار قابل تحمل : 4 اتمسفر نوع اتصال : آبرسانی تلفن فروش : 65469330 - 021 داخلی : 206 واحد فروش ایمیل واحد فروش : bazar@looleh.ir

پلی تهران
Iran
اتصال گالوانیزه لوله هیدرو فلو 2 اینچ
اتصال گالوانیزه لوله هیدرو فلو 2 اینچ

اتصال گالوانیزه لوله هیدرو فلو سازنده : اصفهان پلاست سایز : 63 میلیمتر جنس : گالوانیزه فشار قابل تحمل : 4 اتمسفر نوع لوله :اتصالات گالوانیزه تلفن فروش : 65469330 - 021 داخلی : 206 واحد فروش ایمیل واحد فروش : bazar@looleh.ir

پلی تهران
Iran
اتصال گالوانیزه لوله هیدرو فلو 4 اینچ
اتصال گالوانیزه لوله هیدرو فلو 4 اینچ

اتصال گالوانیزه لوله هیدرو فلو سازنده : اصفهان پلاست سایز : 110 میلیمتر جنس : گالوانیزه فشار قابل تحمل : 4 اتمسفر نوع لوله :اتصالات گالوانیزه تلفن فروش : 65469330 - 021 داخلی : 206 واحد فروش ایمیل واحد فروش : bazar@looleh.ir

پلی تهران
Iran
اتصال گالوانیزه لوله هیدرو فلو 5 اینچ
اتصال گالوانیزه لوله هیدرو فلو 5 اینچ

اتصال گالوانیزه لوله هیدرو فلو سازنده : اصفهان پلاست سایز : 125 میلیمتر جنس : گالوانیزه فشار قابل تحمل : 4 اتمسفر نوع لوله :اتصالات گالوانیزه تلفن فروش : 65469330 - 021 داخلی : 206 واحد فروش ایمیل واحد فروش : bazar@looleh.ir  

پلی تهران
Iran
اتصال گالوانیزه لوله هیدرو فلو 6 اینچ
اتصال گالوانیزه لوله هیدرو فلو 6 اینچ

اتصال گالوانیزه لوله هیدرو فلو سازنده : اصفهان پلاست سایز : 160 میلیمتر جنس : گالوانیزه فشار قابل تحمل : 4 اتمسفر نوع لوله :اتصالات گالوانیزه تلفن فروش : 65469330 - 021 داخلی : 206 واحد فروش ایمیل واحد فروش : bazar@looleh.ir

پلی تهران
Iran
اتصال گالوانیزه لوله هیدرو فلو 8 اینچ
اتصال گالوانیزه لوله هیدرو فلو 8 اینچ

اتصال گالوانیزه لوله هیدرو فلو سازنده : اصفهان پلاست سایز : 200 میلیمتر جنس : گالوانیزه فشار قابل تحمل : 4 اتمسفر نوع لوله :اتصالات گالوانیزه تلفن فروش : 65469330 - 021 داخلی : 206 واحد فروش ایمیل واحد فروش : bazar@looleh.ir

پلی تهران
Iran
اتصال گالوانیزه لوله هیدرو فلو 10 اینچ
اتصال گالوانیزه لوله هیدرو فلو 10 اینچ

اتصال گالوانیزه لوله هیدرو فلو سازنده : اصفهان پلاست سایز : 250 میلیمتر جنس : گالوانیزه فشار قابل تحمل : 4 اتمسفر نوع لوله :اتصالات گالوانیزه تلفن فروش : 65469330 - 021 داخلی : 206 واحد فروش ایمیل واحد فروش : bazar@looleh.ir 

پلی تهران
Iran
اتصال گالوانیزه لوله هیدرو فلو 12 اینچ
اتصال گالوانیزه لوله هیدرو فلو 12 اینچ

اتصال گالوانیزه لوله هیدرو فلو سازنده : اصفهان پلاست سایز : 315 میلیمتر جنس : گالوانیزه فشار قابل تحمل : 4 اتمسفر نوع لوله :اتصالات گالوانیزه تلفن فروش : 65469330 - 021 داخلی : 206 واحد فروش ایمیل واحد فروش : bazar@looleh.ir

پلی تهران
Iran
اتصال گالوانیزه لوله هیدرو فلو 15 اینچ
اتصال گالوانیزه لوله هیدرو فلو 15 اینچ

اتصال گالوانیزه لوله هیدرو فلو سازنده : اصفهان پلاست سایز : 355 میلیمتر جنس : گالوانیزه فشار قابل تحمل : 4 اتمسفر نوع لوله :اتصالات گالوانیزه تلفن فروش : 65469330 - 021 داخلی : 206 واحد فروش ایمیل واحد فروش : bazar@looleh.ir

پلی تهران
Iran
اتصال گالوانیزه لوله هیدرو فلو 18 اینچ
اتصال گالوانیزه لوله هیدرو فلو 18 اینچ

اتصال گالوانیزه لوله هیدرو فلو سازنده : اصفهان پلاست سایز : 450 میلیمتر جنس : گالوانیزه فشار قابل تحمل : 4 اتمسفر نوع لوله :اتصالات گالوانیزه تلفن فروش : 65469330 - 021 داخلی : 206 واحد فروش ایمیل واحد فروش : bazar@looleh.ir

پلی تهران
Iran
اتصال گالوانیزه لوله هیدرو فلو 20 اینچ
اتصال گالوانیزه لوله هیدرو فلو 20 اینچ

اتصال گالوانیزه لوله هیدرو فلو سازنده : اصفهان پلاست سایز : 500 میلیمتر جنس : گالوانیزه فشار قابل تحمل : 4 اتمسفر نوع لوله :اتصالات گالوانیزه تلفن فروش : 65469330 - 021 داخلی : 206 واحد فروش ایمیل واحد فروش : bazar@looleh.ir

پلی تهران
Iran
گیره انتهایی لوله هیدرو فلو 2 اینچ
گیره انتهایی لوله هیدرو فلو 2 اینچ

گیره انتهایی لوله هیدرو فلو سازنده : اصفهان پلاست سایز : 63 میلیمتر فشار قابل تحمل : 4 اتمسفر نوع محصول : آبرسانی تلفن فروش : 65469330 - 021 داخلی : 206 واحد فروش ایمیل واحد فروش : bazar@looleh.ir

پلی تهران
Iran
گیره انتهایی لوله هیدرو فلو 3 اینچ
گیره انتهایی لوله هیدرو فلو 3 اینچ

گیره انتهایی لوله هیدرو فلو سازنده : اصفهان پلاست سایز : 90 میلیمتر فشار قابل تحمل : 4 اتمسفر نوع محصول : آبرسانی تلفن فروش : 65469330 - 021 داخلی : 206 واحد فروش ایمیل واحد فروش : bazar@looleh.ir

پلی تهران
Iran
گیره انتهایی لوله هیدرو فلو 4 اینچ
گیره انتهایی لوله هیدرو فلو 4 اینچ

گیره انتهایی لوله هیدرو فلو سازنده : اصفهان پلاست سایز : 110 میلیمتر فشار قابل تحمل : 4 اتمسفر نوع محصول : آبرسانی تلفن فروش : 65469330 - 021 داخلی : 206 واحد فروش ایمیل واحد فروش : bazar@looleh.ir

پلی تهران
Iran
گیره انتهایی لوله هیدرو فلو 5 اینچ
گیره انتهایی لوله هیدرو فلو 5 اینچ

گیره انتهایی لوله هیدرو فلو سازنده : اصفهان پلاست سایز : 125 میلیمتر فشار قابل تحمل : 4 اتمسفر نوع محصول : آبرسانی تلفن فروش : 65469330 - 021 داخلی : 206 واحد فروش ایمیل واحد فروش : bazar@looleh.ir

پلی تهران
Iran
گیره انتهایی لوله هیدرو فلو 6 اینچ
گیره انتهایی لوله هیدرو فلو 6 اینچ

گیره انتهایی لوله هیدرو فلو سازنده : اصفهان پلاست سایز : 160 میلیمتر فشار قابل تحمل : 4 اتمسفر نوع محصول : آبرسانی تلفن فروش : 65469330 - 021 داخلی : 206 واحد فروش ایمیل واحد فروش : bazar@looleh.ir

پلی تهران
Iran
گیره انتهایی لوله هیدرو فلو 8 اینچ
گیره انتهایی لوله هیدرو فلو 8 اینچ

گیره انتهایی لوله هیدرو فلو سازنده : اصفهان پلاست سایز : 200 میلیمتر فشار قابل تحمل : 4 اتمسفر نوع محصول : آبرسانی تلفن فروش : 65469330 - 021 داخلی : 206 واحد فروش ایمیل واحد فروش : bazar@looleh.ir

پلی تهران
Iran
گیره انتهایی لوله هیدرو فلو 10 اینچ
گیره انتهایی لوله هیدرو فلو 10 اینچ

گیره انتهایی لوله هیدرو فلو سازنده : اصفهان پلاست سایز : 250 میلیمتر فشار قابل تحمل : 4 اتمسفر نوع محصول : آبرسانی  تلفن فروش : 65469330 - 021 داخلی : 206 واحد فروش ایمیل واحد فروش : bazar@looleh.ir

پلی تهران
« قبلی ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ صفحه ۱۰ از ۳۶۳ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ بعدی »