امروز پنج شنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۰۷:۵۶
Iran
رله SSR KMSR-DS0254
رله SSR KMSR-DS0254

رله حالت جامد Solid State Relay یک سوئیچ الکترونیکی است که قادر به سوئیچ کردن بارهای AC و DC (بسته به مدل SSR) در خروجی خود با یک سیگنال الکتریکی با ولتاژ پایین در ورودی می باشد. در رله های الکترومغناطیسی (EMR) یک سیم پیچ (COIL) و مجموعه ای از تیغه های هادی (کنتاکت) وجود دارد، در حالی که در یک SSR به جای کنتاکت های رله، از یک المان الکترونیکی که شامل ترایاک(Triac) و یا ترانزیستور های(Mosfet) استفاده شده است، به جای coil از یک اپتو کوپلر(Opto coupler) استفاده می گردد. https://peymanelectric.com/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D8%B1%D9%84%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D9%84%D8%B2/item/3277-%D8...

پیمان الکتریک
Iran
رلهSSR کاکن KMSR-DS0204
رلهSSR کاکن KMSR-DS0204

رله حالت جامد Solid State Relay یک سوئیچ الکترونیکی است که قادر به سوئیچ کردن بارهای AC و DC (بسته به مدل SSR) در خروجی خود با یک سیگنال الکتریکی با ولتاژ پایین در ورودی می باشد. در رله های الکترومغناطیسی (EMR) یک سیم پیچ (COIL) و مجموعه ای از تیغه های هادی (کنتاکت) وجود دارد، در حالی که در یک SSR به جای کنتاکت های رله، از یک المان الکترونیکی که شامل ترایاک(Triac) و یا ترانزیستور های(Mosfet) استفاده شده است، به جای coil از یک اپتو کوپلر(Opto coupler) استفاده می گردد. مشخصات رلهSSRکاکنKMSR-DS0204 : نوع SSR:تک فاز ورودی رله:32~4 ولت DC  نوع کلید زنی (قطع / وصل):(ZERO CROSS ...

پیمان الکتریک
Iran
رلهSSR تک فازکاکن KMSR-DS0104
رلهSSR تک فازکاکن KMSR-DS0104

رله حالت جامد Solid State Relay یک سوئیچ الکترونیکی است که قادر به سوئیچ کردن بارهای AC و DC (بسته به مدل SSR) در خروجی خود با یک سیگنال الکتریکی با ولتاژ پایین در ورودی می باشد. در رله های الکترومغناطیسی (EMR) یک سیم پیچ (COIL) و مجموعه ای از تیغه های هادی (کنتاکت) وجود دارد، در حالی که در یک SSR به جای کنتاکت های رله، از یک المان الکترونیکی که شامل ترایاک(Triac) و یا ترانزیستور های(Mosfet) استفاده شده است، به جای coil از یک اپتو کوپلر(Opto coupler) استفاده می گردد.   https://peymanelectric.com/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D8%B1%D9%84%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D9%84%D8%B2/item/...

پیمان الکتریک
Iran
رلهSSRسه فاز کاکن KMSR-AT1004
رلهSSRسه فاز کاکن KMSR-AT1004

رله حالت جامد Solid State Relay یک سوئیچ الکترونیکی است که قادر به سوئیچ کردن بارهای AC و DC (بسته به مدل SSR) در خروجی خود با یک سیگنال الکتریکی با ولتاژ پایین در ورودی می باشد. در رله های الکترومغناطیسی (EMR) یک سیم پیچ (COIL) و مجموعه ای از تیغه های هادی (کنتاکت) وجود دارد، در حالی که در یک SSR به جای کنتاکت های رله، از یک المان الکترونیکی که شامل ترایاک(Triac) و یا ترانزیستور های(Mosfet) استفاده شده است، به جای coil از یک اپتو کوپلر(Opto coupler) استفاده می گردد. https://peymanelectric.com/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D8%B1%D9%84%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D9%84%D8%B2/item/3274-%D8...

پیمان الکتریک
Iran
رلهSSR کاکن KMSR-AT0404
رلهSSR کاکن KMSR-AT0404

رله حالت جامد Solid State Relay یک سوئیچ الکترونیکی است که قادر به سوئیچ کردن بارهای AC و DC (بسته به مدل SSR) در خروجی خود با یک سیگنال الکتریکی با ولتاژ پایین در ورودی می باشد. در رله های الکترومغناطیسی (EMR) یک سیم پیچ (COIL) و مجموعه ای از تیغه های هادی (کنتاکت) وجود دارد، در حالی که در یک SSR به جای کنتاکت های رله، از یک المان الکترونیکی که شامل ترایاک(Triac) و یا ترانزیستور های(Mosfet) استفاده شده است، به جای coil از یک اپتو کوپلر(Opto coupler) استفاده می گردد.   https://peymanelectric.com/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D8%B1%D9%84%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D9%84%D8%B2/item/...

پیمان الکتریک
Iran
رلهSSR کاکن KMSR-AT0254
رلهSSR کاکن KMSR-AT0254

رله حالت جامد Solid State Relay یک سوئیچ الکترونیکی است که قادر به سوئیچ کردن بارهای AC و DC (بسته به مدل SSR) در خروجی خود با یک سیگنال الکتریکی با ولتاژ پایین در ورودی می باشد. در رله های الکترومغناطیسی (EMR) یک سیم پیچ (COIL) و مجموعه ای از تیغه های هادی (کنتاکت) وجود دارد، در حالی که در یک SSR به جای کنتاکت های رله، از یک المان الکترونیکی که شامل ترایاک(Triac) و یا ترانزیستور های(Mosfet) استفاده شده است، به جای coil از یک اپتو کوپلر(Opto coupler) استفاده می گردد.  https://peymanelectric.com/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D8%B1%D9%84%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D9%84%D8%B2/item/32...

پیمان الکتریک
Iran
لرزه گیر توربین پالایش نفت
لرزه گیر توربین پالایش نفت

لرزه گیر توربین پالایش نفت ضربه گیر لاستیکی چیست؟(RUBBER DAMPER) ضربه گیر لاستیکی برای کاهش و انتقال ضربه و شوک به ساختار و مکانیسم یک مجموعه بکار می رود. و همچنین در اشکال و ابعاد مختلف با توجه به شرایط کاری انتخاب می گردند. و معمولا از لاستیک و صفحه فلزی با طراحی مهندسی جهت بکار گیری و نصب در مکانیسم ها، دستگاه ها یا هر مجموعه مکانیکی یا غیر مکانیکی بکار می‌رود. مجموعهرویان صنعت آماده همکاری جهت طراحی و تولید انواع ضربه گیر لاستیکی مسلح، انواع ضربه گیر لاستیکی  ستون و انواع دمپر لاستیکی می باشد.   تولید کننده و طراح و فروشنده انواع لرزه گیر توربین ...

لاستیک سازی رویان صنعت
Iran
لرزه گیر لاستیکی ژنراتور
لرزه گیر لاستیکی ژنراتور

لرزه گیر لاستیکی ژنراتور ضربه گیر لاستیکی چیست؟(RUBBER DAMPER) ضربه گیر لاستیکی برای کاهش و انتقال ضربه و شوک به ساختار و مکانیسم یک مجموعه بکار می رود. و همچنین در اشکال و ابعاد مختلف با توجه به شرایط کاری انتخاب می گردند. و معمولا از لاستیک و صفحه فلزی با طراحی مهندسی جهت بکار گیری و نصب در مکانیسم ها، دستگاه ها یا هر مجموعه مکانیکی یا غیر مکانیکی بکار می‌رود. مجموعهرویان صنعتآماده همکاری جهت طراحی و تولید انواع ضربه گیر لاستیکی مسلح، انواع ضربه گیر لاستیکی ستون و انواع دمپر لاستیکی می باشد.   تولید کننده و طراح و فروشنده انواع لرزه گیر لاستیکی ژنراتور  طبق...

لاستیک سازی رویان صنعت
Iran
لرزه گیر لاستیکی مهاردار
لرزه گیر لاستیکی مهاردار

لرزه گیر لاستیکی مهاردار: ضربه گیر لاستیکی چیست؟(RUBBER DAMPER) ضربه گیر لاستیکی  برای کاهش و انتقال ضربه و شوک به ساختار و مکانیسم یک مجموعه بکار می رود. و همچنین در اشکال و ابعاد مختلف با توجه به شرایط کاری انتخاب می گردند. و معمولا از لاستیک و صفحه فلزی با طراحی مهندسی جهت بکار گیری و نصب در مکانیسم ها، دستگاه ها یا هر مجموعه مکانیکی یا غیر مکانیکی بکار می‌رود. مجموعه رویان صنعت  آماده همکاری جهت طراحی و تولید انواع ضربه گیر لاستیکی مسلح، انواع  ضربه گیر لاستیکی  ستون  و انواع دمپر لاستیکی می باشد.   تولید کننده و طراح و فروشند...

لاستیک سازی رویان صنعت
Iran
رلهSSR سه فازKACON KMSR-AT0104
رلهSSR سه فازKACON KMSR-AT0104

رله حالت جامد Solid State Relay یک سوئیچ الکترونیکی است که قادر به سوئیچ کردن بارهای AC و DC (بسته به مدل SSR) در خروجی خود با یک سیگنال الکتریکی با ولتاژ پایین در ورودی می باشد. در رله های الکترومغناطیسی (EMR) یک سیم پیچ (COIL) و مجموعه ای از تیغه های هادی (کنتاکت) وجود دارد، در حالی که در یک SSR به جای کنتاکت های رله، از یک المان الکترونیکی که شامل ترایاک(Triac) و یا ترانزیستور های(Mosfet) استفاده شده است، به جای coil از یک اپتو کوپلر(Opto coupler) استفاده می گردد. مشخصات رلهSSR کاکنKMSR-AT0104: نوع...

پیمان الکتریک
Iran
کانورتر DC به DC-HF50W-SD12-5
کانورتر DC به DC-HF50W-SD12-5

مبدل DC-DC مبدلی است که جریان DC یک منبع را از یک سطح ولتاژ به سطح ولتاژی دیگر تبدیل می‌کند و ولتاژ خروجی می‌تواند از ولتاژ ورودی بیشتر یا کمتر باشد. در مقابل مبدل‌های DC-DC، مبدل‌های AC-DC یا یکسوساز‌ها قرار دارند که جریان متناوب را به جریان مستقیم تبدیل می‌کنند و همچنین مبدل‌های DC- یا اینورترها که جریان مستقیم را به متناوب تبدیل می‌کنند. DC به DC دارای ورودی 12 و خروجی 5 ولت برای یکسوسازی منبع تغذیه سوئیچینگ    جهت خرید کانورتر DC به DC-HF50W-SD12-5با ما تماس بگیرید. 33992998 21 0098  واتس آپ:09127701494 https://...

پیمان الکتریک
Iran
کانورتر DC/DC-HF40W-SD48-12
کانورتر DC/DC-HF40W-SD48-12

کانورتر DC به DC یکی از محبوب ترین مبدل برقی در صنعت برق می باشد. کاربرد اصلی کانورتر ولتاژ 12 را به 24 وولتاژ 24 را به 12 ولت تبدیل می کند و هم چنین تجهیزات برقی خود را با آمپر مصرفی خود بدست می آورد . کانورتر DC/DC ، مدل HF40W-SD48-12  دارای رنج ولتاژ ورودی  36~72و ولتاژ خروجی 12 ، 3.3 آمپر وکاهنده ولتاژ می باشد.   جهت خرید مبدلHF40W-SD48-12 با ما تماس بگیرید. 33992998 21 0098  واتس آپ:09127701494 https://peymanelectric.com/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D8%A8%D8%AF%D9%84-%D9%88%D9%84%D8%AA%D8%A7%DA%98/item/3303-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1%D...

پیمان الکتریک
Iran
کانورتر DC/DC-HF150W-SD48-12
کانورتر DC/DC-HF150W-SD48-12

کانورتر DC/DC ، دارای رنج ولتاژ ورودی  36~72و ولتاژ خروجی 12 ، 12.5 آمپر وکاهنده ولتاژ می باشد. کانورتر DC/DC برند HENGFU از یک منبع که تبدیل کننده ی ولتاژ نامیده می شود و به ولتاژ دیگری تبدیل می نماید و از لحاظ کاربرد به 2 بخش تقسیم می شود: کانورتر کاهنده: ولتاژهایی با وات بالا را به ولتی پایین تبدیل می نماید. ، کانورترافزاینده : ولتاژهایی با وات پایین را به ولتی بالاتر تبدیل می نماید. وظیفه اصلی کانورتر DC به DC برای یکسوسازی منبع تغذیه سوئیچینگ و هم چنین محصول خود را با آمپر مصرفی خود می توان بدست آورد و ولتاژ 12 را به 24 و ولتاژ 24 را به 12 ولت تبدیل می کند.  جهت خرید مبدلHF150W...

پیمان الکتریک
Iran
کانورتر DC/DC-HF150W-SD48-24
کانورتر DC/DC-HF150W-SD48-24

وظیفه مبدل DC-DC  تبدیل سطح ولتاژ یک جریان به سطح ولتاژ دیگری است که ولتاژ خروجی میتوان از ولتاژ ورودی بیشتر یا کمتر باشد.در مقابل مبدل DC-DC،مبدل AC-DC قرار دارد که جریان متناوت را به جریان مستقیم تبدیل کند و مبدل DC-ACیا اینورتر که جریان مستقیم را به متناوب تبدیل میکند مبدل‌ DC-DC به شکلی در منبع تغذیه سوئیچینگ و موتور DC استفاده می شود و ورود جریان بیش تر از جریان رگولات ‌نشده‌ که از یک مبدل وارد مدار‌ میشود  و پس از آن می‌توان به سطح ولتاژ درخواست شده تغییر حالت داده و از این مبدل‌ به همراه یک ترانسفورماتور ایزولاسیون در مدار منبع&nbs...

پیمان الکتریک
Iran
کانورتر DC/DC-HF200W-SD48-48
کانورتر DC/DC-HF200W-SD48-48

مبدل‌های DC-DC به طور عمده در منابع تغذیه سوئیچینگ و موتورهای DC به کار می‌روند و جریان ورودی اغلب جریان رگولاته‌نشده‌ای است که از یک یکسوساز وارد مدار می‌شود و سپس می‌توان آن به سطح ولتاژ دلخواه تغییر داد. معمولاً از این مبدل‌ها به همراه یک ترانسفورماتور ایزولاسیون در مدارهای منبع تغذیه سوئیچینگ استفاده می‌شود، اگرچه برای محرکه‌های DC نیاز به ترانسفورماتور نیست  جهت خرید مبدلHF200W-SD48-48با ما تماس بگیرید. 33992998 21 0098  واتس آپ:09127701494 https://peymanelectric.com/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D8%A8%D8%AF%D9%84-%D...

پیمان الکتریک
Iran
کانورتر DC/DC-HF150W-SD24-24
کانورتر DC/DC-HF150W-SD24-24

 کانورتر dc/dc  خطی سطح ورودی و همچنین مبدل‎های DC به DC ساده خازنی که ولتاژ را دو برابر ‎ کانورتر dc/dc تاکنون ساخته‌ شده‌اند ولی همگی برای توان‎های خروجی پایین مورداستفاده قرار می‌گیرند آشنایی.با مدارات باک و بوست که نوعی مبدل DC به DC هستند ساده است و نوع های دیگر این مبدل است.‎های می‎توان به توپولوژی‎های فوروارد، فلای ‎بک، پوش‎پول، نیم پل و تمام   پل می تواند باشد کاربرد کانورتر  dc/dc هنگامی مورد توجه قرار می گیرد که ما می خواهیم کارایی بالاتری از نیروی برق dc  از ی...

پیمان الکتریک
Iran
کانورتر DC/DC-HF150W-SD24-48
کانورتر DC/DC-HF150W-SD24-48

مبدل DC-DC مبدلی است که جریان DC یک منبع را از یک سطح ولتاژ به سطح ولتاژی دیگر تبدیل می‌کند و ولتاژ خروجی می‌تواند از ولتاژ ورودی بیشتر یا کمتر باشد. در مقابل مبدل‌های DC-DC، مبدل‌های AC-DC یا یکسوساز‌ها قرار دارند که جریان متناوب را به جریان مستقیم تبدیل می‌کنند و همچنین مبدل‌های DC- یا اینورترها که جریان مستقیم را به متناوب تبدیل می‌کنند. کانورتر DC/DC برای یکسوسازی جریان ورودی و موتور DC به کار می رود. محدوده وسیع برای هر قدرتی که ممکن است مورد نیاز باشد و برای استفاده در برنامه های صنعتی ، پزشکی ، دفاع ،راه آهن طراحی و تایید شده است . کانورتر ...

پیمان الکتریک
Iran
مبدل ولتاژDC/DC- HF50W-SD48-5
مبدل ولتاژDC/DC- HF50W-SD48-5

کانورتر از نظر نوع به دو دسته تقسیم می شود کانورتر کاهنده و کانورتر افزاینده. کانورتر کاهنده به کانورتری اطلاق می شود که کانورتر وظیفه ی تبدیل ولتاژ بالا به پایین را در دست دارد و برعکس کانورتر افزاینده کانورتری است که ولتاژ کم را به ولت بالا مبدل می کند.اصلیت یک کانورتر از هر نوع که باشد می تواند ولتاژ دیسی را به دیسی تبدیل کند.به کانورتر یک دستگا یکسو ساز نیز گفته می شود البته در مورد منابع تغذیه. وقتی پای یک منبع تغذبه در میان باشد کانورتر به عنوان یکسو ساز فعالیت می کند.  این این نوع کانورتر در رنج ولتاژ ورودی 18-10 ولت و جریان آمپر 12.5 می باشد.   جهت خرید مبدلHF50W-S...

پیمان الکتریک
Iran
مبدل ولتاژDC/DC- HF60W-SD48-12
مبدل ولتاژDC/DC- HF60W-SD48-12

کانورتر DC به DC یک نوع مبدل کاهنده ، که از یک سطح به سطح دیگر از ثابت به متغیر انجام می شود و با آزمایشگاه مورد مصرف قرار می گیرد. کانورتر DC/DC ، مدل  دارای رنج ولتاژ ورودی  36~72و ولتاژ خروجی 12 ، 5 آمپر وکاهنده ولتاژ می باشد. تمامی کانورتر DC/DC نوعی یکسوکننده که کامل ترین و قوی ترین دستگاه برقی ، که جریان متناوب را به جریان مستقیم تبدیل می شود . با پیشرفت تکنولوژی قابلیت های جدید تری اعم از دستگاه های برقی و صنعتی به وجود آمده و جریان آمپر مصرفی خود تا تحولی در زمینه طراحی و ساخت لوازم الکتریکی می باشد .  جهت خرید مبدلHF60W-SD48-12با ما تماس بگیرید. 33992998 21 0098 ...

پیمان الکتریک
Iran
مبدل ولتاژDC/DC- HF200W-SD48-24
مبدل ولتاژDC/DC- HF200W-SD48-24

مبدل DC-DC مبدلی است که جریان DC یک منبع را از یک سطح ولتاژ به سطح ولتاژی دیگر تبدیل می‌کند و ولتاژ خروجی می‌تواند از ولتاژ ورودی بیشتر یا کمتر باشد. در مقابل مبدل‌های DC-DC، مبدل‌های AC-DC یا یکسوساز‌ها قرار دارند که جریان متناوب را به جریان مستقیم تبدیل می‌کنند و همچنین مبدل‌های DC- یا اینورترها که جریان مستقیم را به متناوب تبدیل می‌کنند. کانورتر DC/DC برای یکسوسازی جریان ورودی و موتور DC به کار می رود. محدوده وسیع برای هر قدرتی که ممکن است مورد نیاز باشد و برای استفاده در برنامه های صنعتی ، پزشکی ، دفاع ،راه آهن طراحی و تایید شده است . کانورتر ...

پیمان الکتریک
Iran
مبدل ولتاژDC/DC- HF240W-SD24-24
مبدل ولتاژDC/DC- HF240W-SD24-24

مبدل DC-DC مبدلی است که جریان DC یک منبع را از یک سطح ولتاژ به سطح ولتاژی دیگر تبدیل می‌کند و ولتاژ خروجی می‌تواند از ولتاژ ورودی بیشتر یا کمتر باشد. در مقابل مبدل‌های DC-DC، مبدل‌های AC-DC یا یکسوساز‌ها قرار دارند که جریان متناوب را به جریان مستقیم تبدیل می‌کنند و همچنین مبدل‌های DC- یا اینورترها که جریان مستقیم را به متناوب تبدیل می‌کنند. کانورتر DC/DC برای یکسوسازی جریان ورودی و موتور DC به کار می رود. محدوده وسیع برای هر قدرتی که ممکن است مورد نیاز باشد و برای استفاده در برنامه های صنعتی ، پزشکی ، دفاع ،راه آهن طراحی و تایید شده است .  کا...

پیمان الکتریک
Iran
مبدل ولتاژ HF200W-SD24-48
مبدل ولتاژ HF200W-SD24-48

مبدل DC-DC مبدلی است که جریان DC یک منبع را از یک سطح ولتاژ به سطح ولتاژی دیگر تبدیل می‌کند و ولتاژ خروجی می‌تواند از ولتاژ ورودی بیشتر یا کمتر باشد. در مقابل مبدل‌های DC-DC، مبدل‌های AC-DC یا یکسوساز‌ها قرار دارند که جریان متناوب را به جریان مستقیم تبدیل می‌کنند و همچنین مبدل‌های DC- یا اینورترها که جریان مستقیم را به متناوب تبدیل می‌کنند. کانورتر DC/DC برای یکسوسازی جریان ورودی و موتور DC به کار می رود. محدوده وسیع برای هر قدرتی که ممکن است مورد نیاز باشد و برای استفاده در برنامه های صنعتی ، پزشکی ، دفاع ،راه آهن طراحی و تایید شده است .  جه...

پیمان الکتریک
Iran
مبدل ولتاژ HF150W-SD12-5
مبدل ولتاژ HF150W-SD12-5

مبدل DC-DC مبدلی است که جریان DC یک منبع را از یک سطح ولتاژ به سطح ولتاژی دیگر تبدیل می‌کند و ولتاژ خروجی می‌تواند از ولتاژ ورودی بیشتر یا کمتر باشد. در مقابل مبدل‌های DC-DC، مبدل‌های AC-DC یا یکسوساز‌ها قرار دارند که جریان متناوب را به جریان مستقیم تبدیل می‌کنند و همچنین مبدل‌های DC-AC یا اینورترها که جریان مستقیم را به متناوب تبدیل می‌کنند.کانورتر DC به DC دارای ورودی 12 و خروجی 5 ولت برای یکسوسازی منبع تغذیه سوئیچینگ کاربرد دارد که در این صورت ولتاژ 12 را به 24 ولت و ولتاژ 24 را به 12 ولت تبدیل می کند و محصول خود را با آمپر مصرفی خود بدست آو...

پیمان الکتریک
Iran
انکودر بدون شفت مخصوص موتور گیربکس آسانسورECN 1313
انکودر بدون شفت مخصوص موتور گیربکس آسانسورECN 1313

(Encoder) وسیله ای الکترومکانیکی است که حرکت دورانی شفت موتور را لحظه به لحظه به کدهای دیجیتال یا آنالوگ تبدیل و برای درایو تابلو فرمان می فرستد. هر انکودری نیاز به یک دیکودر دارد تا صفر و یک های ارسالی انکودر را بازخوانی کند.  در برخی از موتور ها انکودر را کارخانه سازنده موتور درون موتور آسانسور نصب کرده است و نیازی نیست که شما اینکودری اضافه کنید .در برخی از موتور های آسانسور انکودر در داخل آن و بر روی شفت موتور تعبیه شده است و در برخی دیگر در انتهای شفت و خارج از موتور قرار دارد.   33992998 21 0098  واتس آپ:09127701494 https://peymanelectric.com/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%...

پیمان الکتریک
Iran
انکودر شفت دار مخصوص موتور گیرلس آسانسورECN 413
انکودر شفت دار مخصوص موتور گیرلس آسانسورECN 413

(Encoder) وسیله ای الکترومکانیکی است که حرکت دورانی شفت موتور را لحظه به لحظه به کدهای دیجیتال یا آنالوگ تبدیل و برای درایو تابلو فرمان می فرستد. هر انکودری نیاز به یک دیکودر دارد تا صفر و یک های ارسالی انکودر را بازخوانی کند.   جهت خرید انکودرECN 413با ما تماس بگیرید. 33992998 21 0098  واتس آپ:09127701494 https://peymanelectric.com/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%AF%D8%B1/item/3308-%D8%A7%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%81%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%...

پیمان الکتریک
Iran
انکودر شفت دار مخصوص موتور گیرلس آسانسورERN 1387
انکودر شفت دار مخصوص موتور گیرلس آسانسورERN 1387

(Encoder) وسیله ای الکترومکانیکی است که حرکت دورانی شفت موتور را لحظه به لحظه به کدهای دیجیتال یا آنالوگ تبدیل و برای درایو تابلو فرمان می فرستد. هر انکودری نیاز به یک دیکودر دارد تا صفر و یک های ارسالی انکودر را بازخوانی کند. شرط بهره گیری از انکودر ها مداربسته بودن (Close loop)  بودن است. انکودر حرکت دورانی شفت موتور را لحظه به لحظه به کدهای دیجیتال یا آنالوگ تبدیل و برای درایو تابلو فرمان ارسال می نماید و بدین ترتیب درایو می تواند مطلوب ترین منحنی حرکت را در اختیار موتور قرار دهد و حرکتی نرم و لذت بخش را برای آسانسور ایجاد نماید.انکودر در اصل حسگری است که بر روی محور چرخ ، چرخدنده و ی...

پیمان الکتریک
Iran
لیست قیمت شیرفلکه سیم ایتالیا
لیست قیمت شیرفلکه سیم ایتالیا

فولادپارسه خریدانواع شیرفلکه کشویی سیم ایتالیا.خریدانواع شیرفلکه سوزنی سیم ایتالیا.خریدانواع شیرگازی سیم ایتالیا.خریدانواع شیرخودکارسیم ایتالیا.خریدانواع شیرصافی سیم ایتالیا. 02133915404-09127986553

فولاد پارسه
Iran
لیست قیمت لوله واتصالات سوپرپایپ
لیست قیمت لوله واتصالات سوپرپایپ

فولادپارسه خریدوفروش انواع لوله و اتصالات پنج لایه پرسی سوپرپایپ ونیوپایپ 02133915404-09127986553

فولاد پارسه
Iran
لوله واتصالات پنج لایه نیوپایپ
لوله واتصالات پنج لایه نیوپایپ

لیست قیمت لوله واتصالات پرسی نیوپایپ فولادپارسه فروش انواع لوله واتصالات پنج لایه نیوپایپ.خریدلوله واتصالات پنج لایه نیوپایپ.لوله واتصالات پنج لایه گرمایش ازکف نیوپایپ.لوله واتصالاتپنج لایه پرسی نیوپایپ

فولاد پارسه
Iran
لوله فولادی گالوانیزه PG48
لوله فولادی گالوانیزه PG48

لوله فولادی گالوانیزه برق درسایزهای PG 13/5,16,21,36,48 تولید میگردد.لوله فولادی گالوانیزه برق به دو صورت توکار و هم روکار در ساختمان به کار میروند

پارس پایا پایپ
« قبلی ۱ صفحه ۲ از ۲۶۸ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ بعدی »