امروز سه شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۹ ۰۲:۴۴
بنیاد استیل
Iran
لوله فولادی برق سایز 21
لوله فولادی برق سایز 21

 لوله فولادی مشکی برق درسایزهای ۴۸ ، ۳۶ ، ۲۹ ، ۲۱ ، ۱۶ ، ۱۳/۵ PG تولید میگردد.لوله فولادی مشکی برق به دو  صورت توکار و هم روکار در ساختمان به کار میروند .

پارس پایا پایپ
Iran
لوله فولادی برق سایز 16
لوله فولادی برق سایز 16

 لوله فولادی مشکی برق درسایزهای ۴۸ ، ۳۶ ، ۲۹ ، ۲۱ ، ۱۶ ، ۱۳/۵ PG تولید میگردد.لوله فولادی مشکی برق به دو  صورت توکار و هم روکار در ساختمان به کار میروند .

پارس پایا پایپ
Iran
لوله فولادی برق سایز 13/5
لوله فولادی برق سایز 13/5

 لوله فولادی مشکی برق درسایزهای ۴۸ ، ۳۶ ، ۲۹ ، ۲۱ ، ۱۶ ، ۱۳/۵ PG تولید میگردد.لوله فولادی مشکی برق به دو  صورت توکار و هم روکار در ساختمان به کار میروند .

پارس پایا پایپ
Iran
لوله فولادی برق
لوله فولادی برق

 لوله فولادی مشکی برق درسایزهای ۴۸ ، ۳۶ ، ۲۹ ، ۲۱ ، ۱۶ ، ۱۳/۵ PG تولید میگردد.لوله فولادی مشکی برق به دو  صورت توکار و هم روکار در ساختمان به کار میروند .

پارس پایا پایپ
Iran
لوله فولادی مشکی PG29
لوله فولادی مشکی PG29

 لوله فولادی مشکی برق درسایزهای ۴۸ ، ۳۶ ، ۲۹ ، ۲۱ ، ۱۶ ، ۱۳/۵ PG تولید میگردد.لوله فولادی مشکی برق به دو  صورت توکار و هم روکار در ساختمان به کار میروند .

پارس پایا پایپ
Iran
لوله فولادی مشکی PG48
لوله فولادی مشکی PG48

 لوله فولادی مشکی برق درسایزهای ۴۸ ، ۳۶ ، ۲۹ ، ۲۱ ، ۱۶ ، ۱۳/۵ PG تولید میگردد.لوله فولادی مشکی برق به دو  صورت توکار و هم روکار در ساختمان به کار میروند .

پارس پایا پایپ
Iran
لوله فولادی مشکی PG36
لوله فولادی مشکی PG36

 لوله فولادی مشکی برق درسایزهای ۴۸ ، ۳۶ ، ۲۹ ، ۲۱ ، ۱۶ ، ۱۳/۵ PG تولید میگردد.لوله فولادی مشکی برق به دو  صورت توکار و هم روکار در ساختمان به کار میروند .

پارس پایا پایپ
Iran
لوله فولادی مشکی PG21
لوله فولادی مشکی PG21

 لوله فولادی مشکی برق درسایزهای ۴۸ ، ۳۶ ، ۲۹ ، ۲۱ ، ۱۶ ، ۱۳/۵ PG تولید میگردد.لوله فولادی مشکی برق به دو  صورت توکار و هم روکار در ساختمان به کار میروند .

پارس پایا پایپ
Iran
لوله فولادی مشکی PG16
لوله فولادی مشکی PG16

 لوله فولادی مشکی برق درسایزهای ۴۸ ، ۳۶ ، ۲۹ ، ۲۱ ، ۱۶ ، ۱۳/۵ PG تولید میگردد.لوله فولادی مشکی برق به دو  صورت توکار و هم روکار در ساختمان به کار میروند .

پارس پایا پایپ
Iran
لوله فولادی مشکی PG13/5
لوله فولادی مشکی PG13/5

  لوله فولادی مشکی برق درسایزهای ۴۸ ، ۳۶ ، ۲۹ ، ۲۱ ، ۱۶ ، ۱۳/۵ PG تولید میگردد.لوله فولادی مشکی برق به دو  صورت توکار و هم روکار در ساختمان به کار میروند .  

پارس پایا پایپ
Iran
لوله فولادی مشکی سایز 48
لوله فولادی مشکی سایز 48

لوله فولادی مشکی برق درسایزهای ۴۸ ، ۳۶ ، ۲۹ ، ۲۱ ، ۱۶ ، ۱۳/۵ PG تولید میگردد.لوله فولادی مشکی برق به دو  صورت توکار و هم روکار در ساختمان به کار میروند 

پارس پایا پایپ
Iran
لوله فولادی مشکی سایز 36
لوله فولادی مشکی سایز 36

لوله فولادی مشکی برق درسایزهای ۴۸ ، ۳۶ ، ۲۹ ، ۲۱ ، ۱۶ ، ۱۳/۵ PG تولید میگردد.لوله فولادی مشکی برق به دو  صورت توکار و هم روکار در ساختمان به کار میروند.

پارس پایا پایپ
Iran
لوله فولادی مشکی سایز 29
لوله فولادی مشکی سایز 29

لوله فولادی مشکی برق درسایزهای ۴۸ ، ۳۶ ، ۲۹ ، ۲۱ ، ۱۶ ، ۱۳/۵ PG تولید میگردد.لوله فولادی مشکی برق به دو  صورت توکار و هم روکار در ساختمان به کار میروند 

پارس پایا پایپ
Iran
لوله فولادی مشکی سایز 21
لوله فولادی مشکی سایز 21

للوله فولادی مشکی برق درسایزهای ۴۸ ، ۳۶ ، ۲۹ ، ۲۱ ، ۱۶ ، ۱۳/۵ PG تولید میگردد.لوله فولادی مشکی برق به دو  صورت توکار و هم روکار در ساختمان به کار میروند

پارس پایا پایپ
Iran
لوله فولادی مشکی سایز 16
لوله فولادی مشکی سایز 16

لوله فولادی مشکی برق درسایزهای ۴۸ ، ۳۶ ، ۲۹ ، ۲۱ ، ۱۶ ، ۱۳/۵ PG تولید میگردد.لوله فولادی مشکی برق به دو  صورت توکار و هم روکار در ساختمان به کار میروند .

پارس پایا پایپ
Iran
لوله فولادی مشکی
لوله فولادی مشکی

 لوله فولادی مشکی برق درسایزهای ۴۸ ، ۳۶ ، ۲۹ ، ۲۱ ، ۱۶ ، ۱۳/۵ PG تولید میگردد. لوله فولادی مشکی برق به دو  صورت توکار و هم روکار در ساختمان به کار میروند .  

پارس پایا پایپ
Iran
لوله فولادی مشکی سایز 13/5
لوله فولادی مشکی سایز 13/5

لوله فولادی (مشکی) درسایزهای ۴۸ ، ۳۶ ، ۲۹ ، ۲۱ ، ۱۶ ، ۱۳/۵ PG تولید میگردد.لوله فولادی مشکی به دو  صورت توکار و هم روکار در ساختمان به کار میروند .  

پارس پایا پایپ
China
شیر فلکه سوزنی فلنجدار فولادی کلاس 150 WCB
شیر فلکه سوزنی فلنجدار فولادی کلاس 150 WCB

شیر فلکه سوزنی فولادی کلاس 150 ،A216, WCB, API 600 FLANGED GLOBE VALVE WCB,CLASS 150,A216 ------------------------------------------------------------------------- فروشگاه بنیاد استیل.  www.boniadsteel.com 09195176310  اسفندیاری ارتباط مستقیم و فوری  درواتساپ 02133922432- 02133939659 ...

بنیاد استیل
China
کشویی فلنج دار فولادی کلاس 150 -A216-
کشویی فلنج دار فولادی کلاس 150 -A216-

شیر فلکه کشویی فولادی کلاس 150 ،A216, WCB, API 600 FLANGED GATE VALVE WCB,CLASS 150,A216 ------------------------------------------------------------------------- فروشگاه بنیاد استیل.  www.boniadsteel.com 09195176310  اسفندیاری ارتباط مستقیم و فوری  درواتساپ 02133922432- 02133939659 &...

بنیاد استیل
China
زانو کلمپی 316L استنلس استیل صنایع دارویی
زانو کلمپی 316L استنلس استیل صنایع دارویی

زانو 90 درجه کلمپی استنلس استیل صنایع دارویی  -B&G  316L ELBOW 90 degree clamped, stainless steel 316L, long radius B&G  ----------------------- فروشگاه بنیاد استیل.  www.boniadsteel.com 09195176310  اسفندیاری ارتباط مستقیم و فوری  درواتساپ 02133922432- 02133939659  

بنیاد استیل
Iran
سه راه کلمپی 316L استنلس استیل صنایع دارویی
سه راه کلمپی 316L استنلس استیل صنایع دارویی

سه راه درجه کلمپی استنلس استیل صنایع دارویی  -B&G  316L TEE clamped, stainless steel 316L, long B&G  ----------------------- فروشگاه بنیاد استیل.  www.boniadsteel.com 09195176310  اسفندیاری ارتباط مستقیم و فوری  درواتساپ 02133922432- 02133939659  

بنیاد استیل
Iran
رگلاتورگاز

رگلاتورگازسوزان,رگلاتور20متری,رگلاتور10متری,رگلاتور60متری,رگلاتور1/2, رگلاتور 1/4,رگلاتورجی وانس, رگلاتور گازی,رگلاتورسوزان, رگلاتور علمک, کنتور گاز,رگلاتور,گازسوزان,حیوانی,جی وانس

پلی بان
Iran
توپی فلنچ دار استنلس استیل 304
توپی فلنچ دار استنلس استیل 304

توپی فلنج دار استنلس استیل کلاس 150 -304-316- نیپون Flange ball valve class 150 stainless steel 304-316 API 600-NIPPON-KITZ =============================================== فروشگاه بنیاد استیل.  www.boniadsteel.com 09195176310  اسفندیاری ارتباط مستقیم و فوری  درواتساپ 02133922432- 02133939659    

بنیاد استیل
Korea, South
نیدل ولو 6000 PSI استنلس استیل
نیدل ولو 6000 PSI استنلس استیل

نیدل ولو 6000PSI دنده ای316- کره- تایوان -هند PARKER_SWAGELOK_SLOK_ARYA_DLOK_VLOK_CLOK NEEDLE VALVE STAINLESS STEEL 6000PSI-316-NPT connection ===================== فروشگاه بنیاد استیل برای ارتباط فوری در واتساپ در گوشی کلیک کنید ! 33922432-33939659       09195176310 مسعود اسفندیاری      

بنیاد استیل
Iran
کوپلینگ گوشواره ای استنلس استیل 316 تیپ C
کوپلینگ گوشواره ای استنلس استیل 316 تیپ C

کوپلینگ گوشواره ای استنلس استیل 316 تیپc، Cam lock coupling stainless steel 316 Type c رای اطلاع بیشتر با ما در ارتباط باشید.  و یا با شماره 33922432-33939659   برای ارتباط فوری در واتساپ در گوشی کلیک کنید ! 09195176310 همراه ،واتساپ و تلگرام - مسعود اسفندیاری   www.boniadsteel.com boniad.steel@gmail.com تماس حاصل فرمایید.

بنیاد استیل
Iran
کوپلینگ گوشواره ای استنلس استیل 316 تیپ E
کوپلینگ گوشواره ای استنلس استیل 316 تیپ E

کوپلینگ گوشواره ای استنلس استیل 316 تیپE، Cam lock coupling stainless steel 316 TypeE 4 -------------------- فروشگاه بنیاد استیل برای ارتباط فوری در واتساپ در گوشی کلیک کنید ! 33922432-33939659       09195176310 مسعود اسفندیاری    

بنیاد استیل
Iran
کوپلینگ گوشواره ای استنلس استیل 316 تیپ D
کوپلینگ گوشواره ای استنلس استیل 316 تیپ D

کوپلینگ گوشواره ای استنلس استیل 316 تیپ D،  cam lock coupling stainless steel 304,Type D 4 -------------------- فروشگاه بنیاد استیل برای ارتباط فوری در واتساپ در گوشی کلیک کنید ! 33922432-33939659       09195176310 مسعود اسفندیاری    

بنیاد استیل
Iran
زانو انشعابی U صنایع دارویی استنلس استیل کلمپی316
زانو انشعابی U صنایع دارویی استنلس استیل کلمپی316

زانو 180 درجه U ,کلمپی ، 316 صنایع دارویی U ELBOW 316-180 degree 4 -------------------- فروشگاه بنیاد استیل برای ارتباط فوری در واتساپ در گوشی کلیک کنید ! 33922432-33939659       09195176310 مسعود اسفندیاری  

بنیاد استیل
Iran
اتصالات دارویی کلمپی استنلس استیل 316L
اتصالات دارویی کلمپی استنلس استیل 316L

اتصالات کلمپی دارویی استنلس استیل 316L مارک B&G , GEMU pharmaceutical fittings stainless steel 316L ===================== فروشگاه بنیاد استیل برای ارتباط فوری در واتساپ در گوشی کلیک کنید ! 33922432-33939659       09195176310 مسعود اسفندیاری  

بنیاد استیل
« قبلی ۱ ۲ ۳ صفحه ۴ از ۲۸۰ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ بعدی »