امروز شنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۹ ۰۰:۰۳
بنیاد استیل
Iran
بست و قلاب فلزی گالوانیزه 1.2 1 اینچ
بست و قلاب فلزی گالوانیزه 1.2 1 اینچ

بست و قلاب فلزی گالوانیزه 1.2 1 اینچ سازنده : الوند مکش سایز : 50 میلیمتر سایز : 1.2 1 اینچ جنس : گالوانیزه نوع اتصال : اتصالات آبیاری بارانی تلفن فروش : 65469330 - 021 داخلی : 206 واحد فروش ایمیل واحد فروش : bazar@looleh.ir

پلی تهران
Iran
بست و قلاب فلزی گالوانیزه 2 اینچ
بست و قلاب فلزی گالوانیزه 2 اینچ

بست و قلاب فلزی گالوانیزه 2 اینچ سازنده : الوند مکش سایز : 63 میلیمتر سایز : 2 اینچ جنس : گالوانیزه نوع اتصال : اتصالات آبیاری بارانی تلفن فروش : 65469330 - 021 داخلی : 206 واحد فروش ایمیل واحد فروش : bazar@looleh.ir

پلی تهران
Iran
بست و قلاب اهرمی فلزی 1.2 1 اینچ
بست و قلاب اهرمی فلزی 1.2 1 اینچ

بست و قلاب اهرمی فلزی 1.2 1 اینچ سازنده : الوند مکش سایز : 50 میلیمتر سایز : 1.2 1 اینچ جنس : فلزی نوع اتصال : اتصالات آبیاری بارانی تلفن فروش : 65469330 - 021 داخلی : 206 واحد فروش ایمیل واحد فروش : bazar@looleh.ir

پلی تهران
Iran
​بست و قلاب دو قلوی آلومینیوم 1.2 1 اینچ
​بست و قلاب دو قلوی آلومینیوم 1.2 1 اینچ

بست و قلاب دو قلوی آلومینیوم 1.2 1 اینچ سازنده : الوند مکش سایز : 50 میلیمتر سایز : 1.2 1 اینچ جنس : آلومینیوم نوع اتصال : اتصالات آبیاری بارانی تلفن فروش : 65469330 - 021 داخلی : 206 واحد فروش ایمیل واحد فروش : bazar@looleh.ir

پلی تهران
Iran
بست و قلاب دو قلوی آلومینیوم 2 اینچ
بست و قلاب دو قلوی آلومینیوم 2 اینچ

بست و قلاب دو قلوی آلومینیوم 2 اینچ سازنده : الوند مکش سایز : 63 میلیمتر سایز : 2 اینچ جنس : آلومینیوم نوع اتصال : اتصالات آبیاری بارانی تلفن فروش : 65469330 - 021 داخلی : 206 واحد فروش ایمیل واحد فروش : bazar@looleh.ir

پلی تهران
Iran
سه پایه آبپاش 2 متری
سه پایه آبپاش 2 متری

سه پایه آبپاش 2 متری سازنده : الوند مکش سایز : 1 اینچ سایز : 1.2 1 اینچ سایز : 2 اینچ طول : 2 متر جنس : آلومینیوم ، استنلس استیل نوع اتصال : اتصالات آبیاری بارانی تلفن فروش : 65469330 - 021 داخلی : 206 واحد فروش ایمیل واحد فروش : bazar@looleh.ir

پلی تهران
Iran
سه پایه آبپاش 1.5 متری
سه پایه آبپاش 1.5 متری

سه پایه آبپاش 1.5 متری سازنده : الوند مکش سایز : 1 اینچ سایز : 1.2 1 اینچ سایز : 2 اینچ طول : 1.5 متر جنس : آلومینیوم ، استنلس استیل نوع اتصال : اتصالات آبیاری بارانی تلفن فروش : 65469330 - 021 داخلی : 206 واحد فروش ایمیل واحد فروش : bazar@looleh.ir

پلی تهران
Iran
سه پایه آبپاش 1 متری
سه پایه آبپاش 1 متری

سه پایه آبپاش 1 متری سازنده : الوند مکش سایز : 1 اینچ سایز : 1.2 1 اینچ سایز : 2 اینچ طول : 1 متر جنس : آلومینیوم ، استنلس استیل نوع اتصال : اتصالات آبیاری بارانی تلفن فروش : 65469330 - 021 داخلی : 206 واحد فروش ایمیل واحد فروش : bazar@looleh.ir

پلی تهران
Iran
مغزی پلیمری 2 اینچ
مغزی پلیمری 2 اینچ

مغزی پلیمری 2 اینچ سازنده : الوند مکش سایز : 2 اینچ سایز : 63 میلیمتر جنس : پلیمری فشار قابل تحمل : 6 اتمسفر کارتن 100 عددی نوع محصول: تجهیزات آبیاری بارانی تلفن فروش : 65469330 - 021 داخلی : 206 واحد فروش ایمیل واحد فروش : bazar@looleh.ir

پلی تهران
Iran
مغزی پلیمری 1 اینچ
مغزی پلیمری 1 اینچ

مغزی پلیمری 1 اینچ سازنده : الوند مکش سایز : 1 اینچ سایز : 32 میلیمتر جنس : پلیمری فشار قابل تحمل : 6 اتمسفر نوع محصول: تجهیزات آبیاری بارانی تلفن فروش : 65469330 - 021 داخلی : 206 واحد فروش ایمیل واحد فروش : bazar@looleh.ir  

پلی تهران
Iran
مغزی پلیمری 1.2 1 اینچ
مغزی پلیمری 1.2 1 اینچ

مغزی پلیمری 1.2 1 اینچ سازنده : الوند مکش سایز : 1.2 1 اینچ سایز : 50 میلیمتر جنس : پلیمری فشار قابل تحمل : 6 اتمسفر کارتن 180 عددی نوع محصول: تجهیزات آبیاری بارانی تلفن فروش : 65469330 - 021 داخلی : 206 واحد فروش ایمیل واحد فروش : bazar@looleh.ir

پلی تهران
Iran
کمربند انشعاب پلیمری 2 × 63 میلیمتر
کمربند انشعاب پلیمری 2 × 63 میلیمتر

کمربند انشعاب پلیمری 2 × 63 میلیمتر سازنده : الوند مکش سایز : 2 × 63 میلیمتر جنس : پلی پروپیلن کو پلیمر فشار قابل تحمل : ۶ اتمسفر کارتن 45 عددی نوع اتصال : تجهیزات آبیاری بارانی تلفن فروش : 65469330 - 021 داخلی : 206 واحد فروش ایمیل واحد فروش : bazar@looleh.ir

پلی تهران
Iran
کمربند انشعاب پلیمری 1.2 1 × 63 میلیمتر
کمربند انشعاب پلیمری 1.2 1 × 63 میلیمتر

کمربند انشعاب پلیمری 1.2 1 × 63 میلیمتر سازنده : الوند مکش سایز : 1.2 1 × 63 میلیمتر جنس : پلی پروپیلن کو پلیمر فشار قابل تحمل : ۶ اتمسفر کارتن 45 عددی نوع اتصال : تجهیزات آبیاری بارانی تلفن فروش : 65469330 - 021 داخلی : 206 واحد فروش ایمیل واحد فروش : bazar@looleh.ir 

پلی تهران
Iran
کلید شیر خودکار 1 اینچ
کلید شیر خودکار 1 اینچ

کلید شیر خودکار 1 اینچ سازنده : الوند مکش شیر خودکار 1 اینچ سایز : 1 اینچ ، 32 میلیمتر جنس : پلی استال فشار قابل تحمل : 6 اتمسفر کارتن 70 عددی نوع اتصال : تجهیزات آبیاری بارانی تلفن فروش : 65469330 - 021 داخلی : 206 واحد فروش ایمیل واحد فروش : bazar@looleh.ir

پلی تهران
Iran
شیر خودکار پلی استال 1 اینچ
شیر خودکار پلی استال 1 اینچ

شیر خودکار پلی استال 1 اینچ سازنده : الوند مکش سایز : 32 میلیمتر سایز : 1 ینچ جنس : پلی استال فشار قابل تحمل : 6 اتمسفر کارتن 35 عددی نوع اتصال : شیرخودکار پلیمری تلفن فروش : 65469330 - 021 داخلی : 206 واحد فروش ایمیل واحد فروش : bazar@looleh.ir

پلی تهران
Iran
شیر خودکار 1.2 1 اینچ
شیر خودکار 1.2 1 اینچ

شیر خودکار 1.2 1 اینچ سازنده : الوند مکش سایز : 50 میلیمتر سایز : 1.2 1 اینچ جنس :پلی پروپیلن فشار قابل تحمل : 6 اتمسفر کارتن 20 عددی نوع اتصال : شیرخودکار تلفن فروش : 65469330 - 021 داخلی : 206 واحد فروش ایمیل واحد فروش : bazar@looleh.ir

پلی تهران
Iran
شیر خودکار پلیمری 2 اینچ
شیر خودکار پلیمری 2 اینچ

شیر خودکار پلیمری 2 اینچ سازنده : الوند مکش سایز : 63 میلیمتر سایز : 2 اینچ جنس : پلی استال ، پلیمری فشار قابل تحمل : 6 اتمسفر کارتن 15 عددی نوع اتصال : شیرخودکار پلیمری تلفن فروش : 65469330 - 021 داخلی : 206 واحد فروش ایمیل واحد فروش : bazar@looleh.ir

پلی تهران
Iran
شیر خودکار آلومینیومی ۲ اینچ
شیر خودکار آلومینیومی ۲ اینچ

شیر خودکار آلومینیومی ۲ اینچ سازنده : الوند مکش سایز : ۶۳ میلیمتر سایز : ۲ اینچ جنس : آلومینیوم فشار قابل تحمل : ۶ اتمسفر تعداد : کارتن 15 عددی نوع محصول : تجهیزات آبیاری بارانی تلفن فروش : 65469330 - 021 داخلی : 206 واحد فروش ایمیل واحد فروش : bazar@looleh.ir

پلی تهران
Iran
آبپاش سارو تمام دور zm22 سه نازله
آبپاش سارو تمام دور zm22 سه نازله

آبپاش سارو تمام دور zk30 سه نازله سازنده : الوند مکش سایز ورودی : 1 اینج مدل :   ZM22 Saroo تعداد نازل : 3 نازله جنس : آلومینیوم قطر نازل : ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶ میلیمتر فشار قابل تحمل : 3 تا 7 اتمسفر نوع محصول : تجهیزات آبیاری بارانی کارتن 10 عددی کد محصول : AM2400 تلفن فروش : 65469330 - 021 داخلی : 206 واحد فروش ایمیل واحد فروش : bazar@looleh.ir

پلی تهران
Iran
آبپاش سارو تمام دور zk30 دو نازله
آبپاش سارو تمام دور zk30 دو نازله

آبپاش سارو تمام دور zk30 دو نازله سازنده : الوند مکش سایز ورودی : 1 اینج مدل :   zk30 Saroo تعداد نازل : 2 نازله جنس : آلومینیوم قطر نازل : ۸، ۹، ۱۰، ۱۱ میلیمتر فشار قابل تحمل : 3 تا 7 اتمسفر نوع محصول : تجهیزات آبیاری بارانی کارتن 24 عددی کد محصول : AM2202 تلفن فروش : 65469330 - 021 داخلی : 206 واحد فروش ایمیل واحد فروش : bazar@looleh.ir

پلی تهران
Iran
آبپاش سارو تنظیمی zk30 دو نازله
آبپاش سارو تنظیمی zk30 دو نازله

آبپاش سارو تنظیمی zk30 دو نازله سازنده : الوند مکش سایز ورودی : 1 اینج مدل :   zk30 Saroo تعداد نازل : 2 نازله جنس : آلومینیوم قطر نازل : ۸، ۹، ۱۰، ۱۱ میلیمتر فشار قابل تحمل : 3 تا 7 اتمسفر نوع محصول : تجهیزات آبیاری بارانی کارتن 20 عددی کد محصول : AM2200 تلفن فروش : 65469330 - 021 داخلی : 206 واحد فروش ایمیل واحد فروش : bazar@looleh.ir

پلی تهران
Iran
آبپاش سارو تمام دور zk30 سه نازله
آبپاش سارو تمام دور zk30 سه نازله

آبپاش سارو تمام دور zk30 سه نازله سازنده : الوند مکش سایز ورودی : 1 اینج مدل :   zk30 Saroo تعداد نازل : 3 نازله جنس : آلومینیوم قطر نازل : ۸، ۹، ۱۰، ۱۱ میلیمتر فشار قابل تحمل : 3 تا 7 اتمسفر نوع محصول : تجهیزات آبیاری بارانی کارتن 24 عددی کد محصول : AM2201 تلفن فروش : 65469330 - 021 داخلی : 206 واحد فروش ایمیل واحد فروش : bazar@looleh.ir

پلی تهران
Iran
آبپاش سارو تنظیمی zk30 سه نازله
آبپاش سارو تنظیمی zk30 سه نازله

آبپاش سارو تنظیمی zk30 سه نازله سازنده : الوند مکش سایز ورودی : 1 اینج مدل : zk30 Saroo تعداد نازل : 3 نازله جنس : آلومینیوم قطر نازل : ۸، ۹، ۱۰، ۱۱ میلیمتر فشار قابل تحمل : 3 تا 7 اتمسفر نوع محصول : تجهیزات آبیاری بارانی کارتن 20 عددی کد محصول : AM2200 تلفن فروش : 65469330 - 021 داخلی : 206 واحد فروش ایمیل واحد فروش : bazar@looleh.ir

پلی تهران
Iran
آبپاش سارو تمام دور طرح آمبو
آبپاش سارو تمام دور طرح آمبو

آبپاش سارو تمام دور طرح آمبو سازنده : الوند مکش سایز ورودی : 1.2 1 اینج  مدل :   Saroo  نوع طرح :آمبو جنس : آلومینیوم قطر نازل : ۷، ۸، ۱۰، ۱۲، ۱۴، ۱۶ میلیمتر فشار قابل تحمل : 1.5 تا 4 اتمسفر نوع محصول : تجهیزات آبیاری بارانی کارتن 20 عددی کد محصول : AM2503 تلفن فروش : 65469330 - 021 داخلی : 206 واحد فروش ایمیل واحد فروش : bazar@looleh.ir

پلی تهران
Iran
آبپاش سارو تنظیمی طرح آمبو
آبپاش سارو تنظیمی طرح آمبو

آبپاش سارو تنظیمی طرح آمبو سازنده : الوند مکش سایز ورودی : 1.2 1 اینج مدل :   Saroo نوع طرح :آمبو جنس : آلومینیوم قطر نازل : ۷، ۸، ۱۰، ۱۲، ۱۴، ۱۶ میلیمتر فشار قابل تحمل : 1.5 تا 4 اتمسفر نوع محصول : تجهیزات آبیاری بارانی کارتن 17 عددی کد محصول : AM2503 تلفن فروش : 65469330 - 021 داخلی : 206 واحد فروش ایمیل واحد فروش : bazar@looleh.ir

پلی تهران
Iran
آبپاش سارو تنظیمی مدل TN25 طرح کامت
آبپاش سارو تنظیمی مدل TN25 طرح کامت

آبپاش سارو تنظیمی مدل TN25 طرح کامت سازنده : الوند مکش سایز ورودی : 1.2 1 اینج مدل :  TN25 Saroo نوع طرح : کامت جنس : آلومینیوم قطر نازل : ۷، ۸، ۱۰، ۱۲ میلیمتر فشار قابل تحمل : ۲ تا ۶ اتمسفر نوع محصول : تجهیزات آبیاری بارانی کارتن 15 عددی کد محصول : AM2501 تلفن فروش : 65469330 - 021 داخلی : 206 واحد فروش ایمیل واحد فروش : bazar@looleh.ir

پلی تهران
Iran
آبپاش سارو تمام دور مدل TM25 طرح کامت
آبپاش سارو تمام دور مدل TM25 طرح کامت

آبپاش سارو تمام دور مدل TM25 طرح کامت سازنده : الوند مکش سایز ورودی : 1.2 1 اینج  مدل :  TM25 Saroo  نوع طرح : کامت جنس : آلومینیوم قطر نازل : ۷، ۸، ۱۰، ۱۲ میلیمتر فشار قابل تحمل : ۲ تا ۶ اتمسفر نوع محصول : تجهیزات آبیاری بارانی کارتن 15 عددی کد محصول : AM2500 تلفن فروش : 65469330 - 021 داخلی : 206 واحد فروش ایمیل واحد فروش : bazar@looleh.ir

پلی تهران
Iran
شیر توپی یکسر رابط یکسر فلنج دسته بلند 3 × 3 اینچ
شیر توپی یکسر رابط یکسر فلنج دسته بلند 3 × 3 اینچ

شیر توپی یکسر رابط یکسر فلنج دسته بلند سازنده : پارس خاور سایز :  90 میلیمتر جنس بدنه : پلی پروپیلن جنس دسته :پلیمری فشار قابل تحمل : 10 اتمسفر نوع شیر : بال ولو کد :G14 تلفن فروش : 65469330 - 021 داخلی : 206 واحد فروش ایمیل واحد فروش : bazar@looleh.ir

پلی تهران
Iran
شیر فلکه کشویی یکسر رابط یکسر فلنج دسته بلند 3 × 3 اینچ
شیر فلکه کشویی یکسر رابط یکسر فلنج دسته بلند 3 × 3 اینچ

شیر فلکه کشویی یکسر رابط یکسر فلنج دسته بلند سازنده : پارس خاور سایز :  90 میلیمتر جنس بدنه : پلی پروپیلن جنس دسته :پلیمری فشار قابل تحمل : 10 اتمسفر نوع شیر : گیت ولو کد :G14 تلفن فروش : 65469330 - 021 داخلی : 206 واحد فروش ایمیل واحد فروش : bazar@looleh.ir

پلی تهران
Iran
شیر فلکه کشویی یکسر رابط یکسر فلنج دسته بلند 4 × 4 اینچ
شیر فلکه کشویی یکسر رابط یکسر فلنج دسته بلند 4 × 4 اینچ

شیر فلکه کشویی یکسر رابط یکسر فلنج دسته بلند سازنده : پارس خاور سایز :  110 میلیمتر جنس بدنه : پلی پروپیلن جنس دسته :پلیمری فشار قابل تحمل : 10 اتمسفر نوع شیر : گیت ولو کد :G14 تلفن فروش : 65469330 - 021 داخلی : 206 واحد فروش ایمیل واحد فروش : bazar@looleh.ir

پلی تهران
« قبلی ۱ ۲ ۳ ۴ صفحه ۵ از ۳۶۳ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ بعدی »