امروز یکشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۹ ۲۳:۰۸
بنیاد استیل
Iran
ضربه گیر دو سر پیچ
ضربه گیر دو سر پیچ

ضربه گیر لاستیکی :  صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت انواع ضربه گیر های زیر را تولید می نماید: ضربه گیرهای یک سر پیچ و دوسر پیچ ، ضربه گیرهای یک سر مهره و دوسر مهره ، ضربه گیر دوسر پیچ ، ضربه گیر دوسر مهره ، ضربه گیر یک سر پیچ یک سر مهره ، ضربه گیر بیضی شکل ، ضربه گیر چهارگوش ، ضربه گیر سانتریفیوژ ، ضربه گیر نئوپرن پل ، ضربه گیر اسکله و بدنه کشتی ( فندر لاستیکی ) ، ضربه گیر های آسانسور و ...

لاستیک سازی تکتاز صنعت
Iran
ضربه گیر دو سر مهره
ضربه گیر دو سر مهره

ضربه گیر لاستیکی :  صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت انواع ضربه گیر های زیر را تولید می نماید: ضربه گیرهای یک سر پیچ و دوسر پیچ ، ضربه گیرهای یک سر مهره و دوسر مهره ، ضربه گیر دوسر پیچ ، ضربه گیر دوسر مهره ، ضربه گیر یک سر پیچ یک سر مهره ، ضربه گیر بیضی شکل ، ضربه گیر چهارگوش ، ضربه گیر سانتریفیوژ ، ضربه گیر نئوپرن پل ، ضربه گیر اسکله و بدنه کشتی ( فندر لاستیکی ) ، ضربه گیر های آسانسور و ...

لاستیک سازی تکتاز صنعت
Iran
ضربه گیر
ضربه گیر

ضربه گیر لاستیکی : صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت انواع ضربه گیر های زیر را تولید می نماید: ضربه گیرهای یک سر پیچ و دوسر پیچ ، ضربه گیرهای یک سر مهره و دوسر مهره ، ضربه گیر دوسر پیچ ، ضربه گیر دوسر مهره ، ضربه گیر یک سر پیچ یک سر مهره ، ضربه گیر بیضی شکل ، ضربه گیر چهارگوش ، ضربه گیر سانتریفیوژ ، ضربه گیر نئوپرن پل ، ضربه گیر اسکله و بدنه کشتی ( فندر لاستیکی ) ، ضربه گیر های آسانسور و ...

لاستیک سازی تکتاز صنعت
Iran
ضربه گیر لاستیکی 4 گوش
ضربه گیر لاستیکی 4 گوش

ضربه گیر لاستیکی : صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت انواع ضربه گیر های زیر را تولید می نماید: ضربه گیرهای یک سر پیچ و دوسر پیچ ، ضربه گیرهای یک سر مهره و دوسر مهره ، ضربه گیر دوسر پیچ ، ضربه گیر دوسر مهره ، ضربه گیر یک سر پیچ یک سر مهره ، ضربه گیر بیضی شکل ، ضربه گیر چهارگوش ، ضربه گیر سانتریفیوژ ، ضربه گیر نئوپرن پل ، ضربه گیر اسکله و بدنه کشتی ( فندر لاستیکی ) ، ضربه گیر های آسانسور و ...  

لاستیک سازی تکتاز صنعت
Iran
ضربه گیر بیضی شکل
ضربه گیر بیضی شکل

ضربه گیر لاستیکی : صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت انواع ضربه گیر های زیر را تولید می نماید ضربه گیرهای یک سر پیچو دوسر پیچ ، ضربه گیرهای یک سر مهره و دوسر مهره ، ضربه گیر دوسر پیچ ، ضربه گیردوسر مهره ، ضربه گیر یک سر پیچ یک سر مهره ، ضربه گیر بیضی شکل ، ضربه گیرچهارگوش ، ضربه گیر سانتریفیوژ ، ضربه گیر نئوپرن پل ، ضربه گیر اسکله و بدنه کشتی( فندر لاستیکی ) ، ضربه گیر های آسانسور و ...

لاستیک سازی تکتاز صنعت
Iran
ضربه گیر لاستیکی دو سر پیچ
ضربه گیر لاستیکی دو سر پیچ

ضربه گیر لاستیکی دو سر پیچ صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت به پشتوانه تجربه 15 ساله خود قادر به ساخت انواع ضربه گیرهای متنوع مورد مصرف در صنایع مختلف می باشد.برخی از ضربه گیرهای تولید شده توسط این شرکت به شرح ذیل اعلام می گردد : ضربه گیرهای یک سر پیچ ، ضربه گیرهای یک سر مهره، ضربه گیر دوسر پیچ ، ضربه گیر دوسر مهره ، ضربه گیر یک سر پیچ یک سر مهره ، ضربه گیر بیضی شکل ، ضربه گیر چهارگوش ، ضربه گیر سانتریفیوژ ، ضربه گیر نئوپرن پل ، ضربه گیر اسکله و بدنه کشتی ( فندر لاستیکی ) ، ضربه گیر های آسانسور و ...

لاستیک سازی تکتاز صنعت
Iran
رابط پلی اتیلن حوادث 110 × 110 میلیمتر
رابط پلی اتیلن حوادث 110 × 110 میلیمتر

رابط پلی اتیلن حوادث سازنده : پارس خاور  سایز : 110 × 110 میلیمتر جنس : پلی پروپیلن کو پلیمر فشار قابل تحمل : 10 اتمسفر نوع اتصال : پیچی فشار قوی تلفن فروش : 65469330 - 021 داخلی : 206 واحد فروش ایمیل واحد فروش : bazar@looleh.ir

پلی تهران
Iran
لاستیک ضربه گیر دسته موتور 1سر پیچ 1 طرف مهره
لاستیک ضربه گیر دسته موتور 1سر پیچ 1 طرف مهره

لاستیک ضربه گیر دسته موتور 1سر پیچ 1 طرف مهره   صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت به پشتوانه تجربه 15 ساله خود قادر به ساخت انواع ضربه گیرهای متنوع مورد مصرف در صنایع مختلف می باشد.برخی از ضربه گیرهای تولید شده توسط این شرکت به شرح ذیل اعلام می گردد : ضربه گیرهای یک سر پیچ ، ضربه گیرهای یک سر مهره، ضربه گیر دوسر پیچ ، ضربه گیر دوسر مهره ، ضربه گیر یک سر پیچ یک سر مهره ، ضربه گیر بیضی شکل ، ضربه گیر چهارگوش ، ضربه گیر سانتریفیوژ ، ضربه گیر نئوپرن پل ، ضربه گیر اسکله و بدنه کشتی ( فندر لاستیکی ) ، ضربه گیر های آسانسور و ...

لاستیک سازی تکتاز صنعت
Iran
ضربه گیر لاستیکی دسته موتور یک سر پیچ یکسر مهره
ضربه گیر لاستیکی دسته موتور یک سر پیچ یکسر مهره

ضربه گیر لاستیکی دسته موتور یک سر پیچ یکسر مهره صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعتبه پشتوانه تجربه 15 ساله خود قادر به ساخت انواع ضربه گیرهای متنوع مورد مصرف در صنایع مختلف می باشد.برخی از ضربه گیرهای تولید شده توسط این شرکت به شرح ذیل اعلام می گردد : ضربه گیرهای یک سر پیچ ، ضربه گیرهای یک سر مهره، ضربه گیر دوسر پیچ ، ضربه گیر دوسر مهره ، ضربه گیر یک سر پیچ یک سر مهره ، ضربه گیر بیضی شکل ، ضربه گیر چهارگوش ، ضربه گیر سانتریفیوژ ، ضربه گیر نئوپرن پل ، ضربه گیر اسکله و بدنه کشتی ( فندر لاستیکی ) ، ضربه گیر های آسانسور و ...

لاستیک سازی تکتاز صنعت
Iran
لاستیک ضربه گیر یک طرف پیچ 1طرف مهره
لاستیک ضربه گیر یک طرف پیچ 1طرف مهره

 لرزه گیر لاستیکی 2 سر پیچ صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت به پشتوانه تجربه 15 ساله خود قادر به ساخت انواع ضربه گیرهای متنوع مورد مصرف در صنایع مختلف می باشد.برخی از ضربه گیرهای تولید شده توسط این شرکت به شرح ذیل اعلام می گردد : ضربه گیرهای یک سر پیچ ، ضربه گیرهای یک سر مهره، ضربه گیر دوسر پیچ ، ضربه گیر دوسر مهره ، ضربه گیر یک سر پیچ یک سر مهره ، ضربه گیر بیضی شکل ، ضربه گیر چهارگوش ، ضربه گیر سانتریفیوژ ، ضربه گیر نئوپرن پل ، ضربه گیر اسکله و بدنه کشتی ( فندر لاستیکی ) ، ضربه گیر های آسانسور و ...  

لاستیک سازی تکتاز صنعت
Iran
لاستیک ضربه گیر یک طرف پیچ 1طرف مهره
لاستیک ضربه گیر یک طرف پیچ 1طرف مهره

لاستیک ضربه گیر یک طرف پیچ 1طرف مهره صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت به پشتوانه تجربه 15 ساله خود قادر به ساخت انواع ضربه گیرهای متنوع مورد مصرف در صنایع مختلف می باشد.برخی از ضربه گیرهای تولید شده توسط این شرکت به شرح ذیل اعلام می گردد : ضربه گیرهای یک سر پیچ ، ضربه گیرهای یک سر مهره، ضربه گیر دوسر پیچ ، ضربه گیر دوسر مهره ، ضربه گیر یک سر پیچ یک سر مهره ، ضربه گیر بیضی شکل ، ضربه گیر چهارگوش ، ضربه گیر سانتریفیوژ ، ضربه گیر نئوپرن پل ، ضربه گیر اسکله و بدنه کشتی ( فندر لاستیکی ) ، ضربه گیر های آسانسور و ...

لاستیک سازی تکتاز صنعت
Iran
ضربه گیر لاستیکی مستطیلی دو طرف مهره
ضربه گیر لاستیکی مستطیلی دو طرف مهره

ضربه گیر لاستیکی مستطیلی دو طرف مهره   صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت به پشتوانه تجربه 15 ساله خود قادر به ساخت انواع ضربه گیرهای متنوع مورد مصرف در صنایع مختلف می باشد.برخی از ضربه گیرهای تولید شده توسط این شرکت به شرح ذیل اعلام می گردد : ضربه گیرهای یک سر پیچ ، ضربه گیرهای یک سر مهره، ضربه گیر دوسر پیچ ، ضربه گیر دوسر مهره ، ضربه گیر یک سر پیچ یک سر مهره ، ضربه گیر بیضی شکل ، ضربه گیر چهارگوش ، ضربه گیر سانتریفیوژ ، ضربه گیر نئوپرن پل ، ضربه گیر اسکله و بدنه کشتی ( فندر لاستیکی ) ، ضربه گیر های آسانسور و ...

لاستیک سازی تکتاز صنعت
Iran
رابط پلی اتیلن حوادث 90 × 90 میلیمتر
رابط پلی اتیلن حوادث 90 × 90 میلیمتر

رابط پلی اتیلن حوادث سازنده : پارس خاور سایز : 90 × 90 میلیمتر جنس : پلی پروپیلن کو پلیمر فشار قابل تحمل : 10 اتمسفر نوع اتصال : پیچی فشار قوی تلفن فروش : 65469330 - 021 داخلی : 206 واحد فروش ایمیل واحد فروش : bazar@looleh.ir

پلی تهران
Iran
ضربه گیر پلاستیکی نوک تیز
ضربه گیر پلاستیکی نوک تیز

ضربه گیر پلاستیکی نوک تیز صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت به پشتوانه تجربه 15 ساله خود قادر به ساخت انواع ضربه گیرهای متنوع مورد مصرف در صنایع مختلف می باشد.برخی از ضربه گیرهای تولید شده توسط این شرکت به شرح ذیل اعلام می گردد : ضربه گیرهای یک سر پیچ ، ضربه گیرهای یک سر مهره، ضربه گیر دوسر پیچ ، ضربه گیر دوسر مهره ، ضربه گیر یک سر پیچ یک سر مهره ، ضربه گیر بیضی شکل ، ضربه گیر چهارگوش ، ضربه گیر سانتریفیوژ ، ضربه گیر نئوپرن پل ، ضربه گیر اسکله و بدنه کشتی ( فندر لاستیکی ) ، ضربه گیر های آسانسور و ...

لاستیک سازی تکتاز صنعت
Iran
رابط پلی اتیلن حوادث 63 × 63 میلیمتر
رابط پلی اتیلن حوادث 63 × 63 میلیمتر

رابط پلی اتیلن حوادث سازنده : پارس خاور  سایز : 63 × 63 میلیمتر جنس : پلی پروپیلن کو پلیمر فشار قابل تحمل : 10 اتمسفر نوع اتصال : پیچی فشار قوی تلفن فروش : 65469330 - 021 داخلی : 206 واحد فروش ایمیل واحد فروش : bazar@looleh.ir

پلی تهران
Iran
کوپل دو قلاب شیر خودکار با دنده بیرون 1/2 1 × 51 میلیمتر
کوپل دو قلاب شیر خودکار با دنده بیرون 1/2 1 × 51 میلیمتر

کوپل دو قلاب شیر خودکار با دنده بیرون سازنده : پارس خاور سایز : 1/2 1 × 51 میلیمتر جنس بدنه : پلی پروپیلن جنس دسته : فلزی فشار قابل تحمل : 6 اتمسفر دسته : 20 سانتیمتر نوع شیر :کوپل دار  کد : R3 تلفن فروش : 65469330 - 021 داخلی : 206 واحد فروش ایمیل واحد فروش : bazar@looleh.ir

پلی تهران
Iran
کوپل دو قلاب شیر خودکار با دنده بیرون 2 × 38 میلیمتر
کوپل دو قلاب شیر خودکار با دنده بیرون 2 × 38 میلیمتر

کوپل دو قلاب شیر خودکار دنده بیرون سازنده : پارس خاور سایز : "2 × 38 میلیمتر جنس بدنه : پلی پروپیلن جنس دسته : فلزی فشار قابل تحمل : 6 اتمسفر دسته : 20 سانتیمتر نوع شیر : کوپل دار  کد : R3 تلفن فروش : 65469330 - 021 داخلی : 206 واحد فروش ایمیل واحد فروش : bazar@looleh.ir

پلی تهران
Iran
کوپل دو قلاب شیر خودکار با دنده داخل 1/2 1 × 51 میلیمتر
کوپل دو قلاب شیر خودکار با دنده داخل 1/2 1 × 51 میلیمتر

کوپل دو قلاب شیر خودکار دنده داخل سازنده : پارس خاور سایز : 1/2 1 × 51 میلیمتر جنس بدنه : پلی پروپیلن جنس دسته : فلزی فشار قابل تحمل : 6 اتمسفر دسته : 20 سانتیمتر نوع شیر :کوپل دار   کد : R3 تلفن فروش : 65469330 - 021 داخلی : 206 واحد فروش ایمیل واحد فروش : bazar@looleh.ir

پلی تهران
Iran
شیر توپی دو سر جوش 32 × 32 میلیمتر
شیر توپی دو سر جوش 32 × 32 میلیمتر

شیر توپی دو سر جوش سازنده : پارس خاور  سایز :  32 میلیمتر جنس بدنه : پلی پروپیلن جنس دسته : فلزی فشار قابل تحمل : 6 اتمسفر نوع شیر : بال ولو تلفن فروش : 65469330 - 021 داخلی : 206 واحد فروش ایمیل واحد فروش : bazar@looleh.ir

پلی تهران
Iran
شیر توپی دو سر جوش 25 × 25 میلیمتر
شیر توپی دو سر جوش 25 × 25 میلیمتر

شیر توپی دو سر جوش سازنده : پارس خاور سایز :  25 میلیمتر جنس بدنه : پلی پروپیلن جنس دسته : فلزی فشار قابل تحمل : 6 اتمسفر نوع شیر : بال ولو تلفن فروش : 65469330 - 021 داخلی : 206 واحد فروش ایمیل واحد فروش : bazar@looleh.ir

پلی تهران
Iran
شیر توپی دو سر جوش 20 × 20 میلیمتر
شیر توپی دو سر جوش 20 × 20 میلیمتر

شیر توپی دو سر جوش سازنده : پارس خاور سایز :  20 میلیمتر جنس بدنه : پلی پروپیلن جنس دسته : فلزی فشار قابل تحمل : 6 اتمسفر نوع شیر : بال ولو تلفن فروش : 65469330 - 021 داخلی : 206 واحد فروش ایمیل واحد فروش : bazar@looleh.ir

پلی تهران
Iran
شیر توپی سه راه دو سر رابط یکسر دنده داخل انشعاب از کف 90 × 3 × 90 میلیمتر
شیر توپی سه راه دو سر رابط یکسر دنده داخل انشعاب از کف 90 × 3 × 90 میلیمتر

شیر توپی سه راه دو سر رابط یکسر دنده داخل انشعاب از کف سازنده : پارس خاور  سایز : 90 * 90 * 90 میلیمتر جنس بدنه : پلی پروپیلن جنس دسته : فلزی فشار قابل تحمل : 6 اتمسفر نوع شیر : بال ولو کد : B22 تلفن فروش : 65469330 - 021 داخلی : 206 واحد فروش ایمیل واحد فروش : bazar@looleh.ir

پلی تهران
Iran
شیر فلکه کشویی دو سر فلنج دسته بلند 2 × 2 اینچ
شیر فلکه کشویی دو سر فلنج دسته بلند 2 × 2 اینچ

شیر فلکه کشویی دو سر فلنج دسته بلند سازنده : پارس خاور سایز :  63  میلیمتر جنس بدنه : پلی پروپیلن جنس دسته :پلیمری فشار قابل تحمل : 10 اتمسفر نوع شیر : گیت ولو کد :G13 تلفن فروش : 65469330 - 021 داخلی : 206 واحد فروش ایمیل واحد فروش : bazar@looleh.ir

پلی تهران
Iran
شیر فلکه کشویی دو سر فلنج دسته بلند 3 × 3 اینچ
شیر فلکه کشویی دو سر فلنج دسته بلند 3 × 3 اینچ

شیر فلکه کشویی دو سر فلنج دسته بلند سازنده : پارس خاور سایز :  90  میلیمتر جنس بدنه : پلی پروپیلن جنس دسته :پلیمری فشار قابل تحمل : 10 اتمسفر نوع شیر : گیت ولو کد :G13 تلفن فروش : 65469330 - 021 داخلی : 206 واحد فروش ایمیل واحد فروش : bazar@looleh.ir

پلی تهران
Iran
شیر فلکه کشویی دو سر فلنج دسته بلند 4 × 4 اینچ
شیر فلکه کشویی دو سر فلنج دسته بلند 4 × 4 اینچ

شیر فلکه کشویی دو سر فلنج دسته بلند سازنده : پارس خاور سایز :  110  میلیمتر جنس بدنه : پلی پروپیلن جنس دسته :پلیمری فشار قابل تحمل : 10 اتمسفر نوع شیر : گیت ولو کد :G13 تلفن فروش : 65469330 - 021 داخلی : 206 واحد فروش ایمیل واحد فروش : bazar@looleh.ir

پلی تهران
Iran
شیر فلکه کشویی دو سر فلنج دسته بلند 6 × 6 اینچ
شیر فلکه کشویی دو سر فلنج دسته بلند 6 × 6 اینچ

شیر فلکه کشویی دو سر فلنج دسته بلند سازنده : پارس خاور سایز :  160  میلیمتر جنس بدنه : پلی پروپیلن جنس دسته :پلیمری فشار قابل تحمل : 6 اتمسفر نوع شیر : گیت ولو کد :G13 تلفن فروش : 65469330 - 021 داخلی : 206 واحد فروش ایمیل واحد فروش : bazar@looleh.ir

پلی تهران
Iran
شیر توپی دو سر فلنج دسته بلند 3 × 3 اینچ
شیر توپی دو سر فلنج دسته بلند 3 × 3 اینچ

شیر توپی دو سر فلنج دسته بلند سازنده : پارس خاور سایز : 90  میلیمتر جنس بدنه : پلی پروپیلن جنس دسته :پلیمری فشار قابل تحمل : 10 اتمسفر نوع شیر : بال ولو کد :G13 تلفن فروش : 65469330 - 021 داخلی : 206 واحد فروش ایمیل واحد فروش : bazar@looleh.ir

پلی تهران
Iran
شیر توپی کوپلینگ دار 1/2 2 × 75 میلیمتر
شیر توپی کوپلینگ دار 1/2 2 × 75 میلیمتر

شیر توپی کوپلینگ دار سازنده : پارس خاور سایز :  75 میلیمتر جنس بدنه : پلی پروپیلن جنس دسته : فلزی فشار قابل تحمل : 6 اتمسفر نوع شیر : بال ولو کد : B19 تلفن فروش : 65469330 - 021 داخلی : 206 واحد فروش ایمیل واحد فروش : bazar@looleh.ir

پلی تهران
Iran
شیر توپی کوپلینگ دار 2 × 63 میلیمتر
شیر توپی کوپلینگ دار 2 × 63 میلیمتر

شیر توپی کوپلینگ دار سازنده : پارس خاور سایز :  75 میلیمتر جنس بدنه : پلی پروپیلن جنس دسته : فلزی فشار قابل تحمل : 6 اتمسفر نوع شیر : بال ولو کد : B19 تلفن فروش : 65469330 - 021 داخلی : 206 واحد فروش ایمیل واحد فروش : bazar@looleh.ir

پلی تهران
Iran
شیر توپی یکسر کوپلینگ ماده یکسر دنده بیرون 1/2 2 × 75 میلیمتر
شیر توپی یکسر کوپلینگ ماده یکسر دنده بیرون 1/2 2 × 75 میلیمتر

شیر توپی یکسر کوپلینگ ماده یکسر دنده بیرون سازنده : پارس خاور  سایز :  75 میلیمتر جنس بدنه : پلی پروپیلن جنس دسته : فلزی فشار قابل تحمل : 6 اتمسفر نوع شیر : بال ولو کد : B17 تلفن فروش : 65469330 - 021 داخلی : 206 واحد فروش ایمیل واحد فروش : bazar@looleh.ir

پلی تهران
« قبلی ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ صفحه ۶ از ۳۶۳ ۷ ۸ ۹ ۱۰ بعدی »