امروز دوشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۸ ۰۵:۳۷
شات بلاست پویا
Iran
زانو4اینچ استیل316
زانو4اینچ استیل316

زانو4اینچ استیل316 جنس بدنه استیل316 نوع اتصال دنده و جوشی سایزهای موجود از 1/2تا24 اینچ کشورهای سازنده چین و کشورهای اروپایی ارسال به سرتاسر ایران باقیمت رقابتی باما تماس بگیرید02133915404

فولاد پارسه
Iran
زانو3اینچ استیل316
زانو3اینچ استیل316

زانو3اینچ استیل316 جنس بدنه استیل 316 نوع اتصال دنده و جوشی سایزهای موجود از 1/2 تا 24 اینچ کشورهای سازنده چین و کشورهای اروپایی ارسال به سرتاسرایران با قیمت رقابتی باما تماس بگیرید 02133925404

فولاد پارسه
Iran
زانو21/2 استیل316
زانو21/2 استیل316

زانو21/2 استیل316 جنس بدنه استیل316 نوع اتصالدنده و جوشی سایزهای موجود از 1/2 تا 24اینچ کشورهای سازنده چین و کشورهای اروپایی ارسال به سرتاسرایران باقیمت رقابتی باما تماس بگیرید 02133915404

فولاد پارسه
Iran
زانو2 اینچ استیل316
زانو2 اینچ استیل316

زانو2 اینچ استیل316 جنس بدنه استیل316 نوع اتصال دنده و جوشی سایزهای موجود از 1/2 تا 24 اینچ کشورهای سازنده چین و کشورهای اروپایی ارسال به سرتاسر ایران باقیمت رقابتی باما تماس بگیرید 02133915404

فولاد پارسه
Iran
زانو11/2استیل 316
زانو11/2استیل 316

زانو11/2استیل 316 جنس بدنه استیل316 نوع اتصال دنده و جوشی سایزهای موجوداز1/2 تا 24 اینچ کشورهای سازنده چین و کشورهای اروپایی ارسال به سرتاسر ایران باقیمت رقابتی با ما تماس بگیرید 02133915404

فولاد پارسه
Iran
زانو 11/4 استیل316
زانو 11/4 استیل316

زانو 11/4 استیل316 جنس بدنه استیل 316 نوع اتصال دنده و جوشی ستیزهای موجود از 1/2 تا 24 اینچ کشورهای سازنده چین و کشورهای اروپایی ارسال به سرتاسر ایران باقیمت رقابتی باما تماس بگیرید 02133915404

فولاد پارسه
Iran
زانو 1 اینچ استیل 316
زانو 1 اینچ استیل 316

زانو 1 اینچ استیل 316 جنس بدنه استیل 316 نوع اتصال دنده و جوشی سایزهای موجود از 1/2 تا 24 اینچ کشورهای سازنده چین و کشورهای اروپایی ارسال به سرتاسر ایران با قیمت رقابتی باما تماس بگیرید 02133915404

فولاد پارسه
Iran
زانو 3/4 استیل316
زانو 3/4 استیل316

زانو 3/4 استیل316 جنس بدنه استیل316 نوع اتصال دنده و جوشی سایزهای موجوداز 1/2 تا 24 اینچ کشورهای سازنده چین و کشورهای اروپایی ارسال به سرتاسر ایران باقیمت رقابتی باماتماس بگیرید 02133915404

فولاد پارسه
Iran
زانو1/2 استیل 316
زانو1/2 استیل 316

زانو1/2 استیل 316 جنس بدنه استیل 316 نوع اتصال دنده و جوشی سایزهای موجود از 1/2 تا 24 اینچ کشورهای سازنده چین و کشورهای اروپایی ارسال به سرتاسر ایران با قیمت رقابتی باما تماس بگیرید 02133915404

فولاد پارسه
Iran
اتصالات استیل دنده ای 316
اتصالات استیل دنده ای 316

اتصالات استیل دنده ای 316 جنس بدنه استیل 316 نوع اتصال دنده و جوشی سایزهای موجود از 1/2 تا 24 اینچ کشورهای سازنده چین و کشورهای اروپایی ارسال به سرتاسر ایران با قیمت رقابتی باما تماس بگیرید 02133915404

فولاد پارسه
Iran
اتصالات استیل درزدار
اتصالات استیل درزدار

اتصالات استیل درزدار جنس بدنه استیل 316 نوع اتصال دنده و جوشی سایزهای موجود از 1/2 تا 24 اینچ کشورهای سازنده چین و کشورهای اروپایی ارسال به سرتاسر ایران با قیمت رقابتی باما تماس بگیرید 02133915404

فولاد پارسه
Iran
اتصالات استیل مانسمان316
اتصالات استیل مانسمان316

اتصالات استیل مانسمان316 جنس بدنه استیل 316 نوع اتصال دنده و جوشی سایزهای موجود از 1/2 تا 24 اینچ کشورهای سازنده چین و کشورهای اروپایی ارسال به سرتاسرایران با قیمت رقابتی باما تماس بگیرید 02133915404

فولاد پارسه
Iran
اتصالات استیل رده 10 316
اتصالات استیل رده 10 316

اتصالات استیل رده 10 316 جنس بدنه استیل 316 نوع اتصال دنده و جوشی سایزهای موجود از 1/2 تا 24 اینچ کشورهای سازنده چین و کشورهای اروپایی ارسال به سرتاسر ایران باقیمت رقابتی باما تماس بگیرید 02133915404

فولاد پارسه
Iran
فروش اتصالات استیل 316
فروش اتصالات استیل 316

فروش اتصالات استیل 316 جنس بدنه استیل 316 نوع اتصال دنده و جوشی سایزهای موجود از 1/2 تا 24 اینچ کشورهای سازنده چین و کشورهای اروپایی ارسال به سرتاسر ایران با قیمت رقابتی با ما تماس بگیرید 02133915404

فولاد پارسه
Iran
پخش اتصالات استیل 316
پخش اتصالات استیل 316

پخش اتصالات استیل 316 جنس بدنه استیل 316 نوع اتصال دنده و جوشی سایزهای موجود از 1/2 تا 24 اینچ کشورهای سازنده چین و کشورهای اروپایی ارسال به سرتاسرایران با قیمت رقابتی باما تماس بگیرید 02133915404

فولاد پارسه
Iran
قیمت اتصالات استیل 316
قیمت اتصالات استیل 316

قیمت اتصالات استیل 316 جنس بدنه استیل 316 نوع اتصال دنده و جوشی سایزهای موجود از 1/2 تا 24 اینچ کشورهای سازنده چین و کشوهای اروپایی ارسال به سرتاسر ایران با قیمت رقابتی  باما تماس بگیرید 02133915404

فولاد پارسه
Iran
اتصالات رده چهل استیل 316
اتصالات رده چهل استیل 316

اتصالات رده چهل استیل 316 نواع اتصال دنده و جوشی سایزهای موجود از 1/2 تا 21 اینچ جنس بدنه استیل 316 کشورهای سازنده چین و کشورهای اروپایی ارسال به سرتاسر ایران باقیمت رقابتی باما تماس بگیرید 02133915404

فولاد پارسه
Iran
اتصالات استیل316
اتصالات استیل316

اتصالات استیل 316 جنس بدنه استیل316 نوع اتصال دنده ای و جوشی سایزهای موجود از 1/2 تا 24 اینچ کشورهای سازنده چین و کشورهای اروپایی ارسال به سرتاسرایران با قیمت رقابتی  باما تماس بگیرید 02133915404

فولاد پارسه
Iran
تبدیل جوشی پلی اتیلن 90*110 کاوه گستر (آبشار)

تبدیل جوشی پلی اتیلن 90*110 کاوه گستر در دو فشار 6 و 10 بار 

فروشگاه آبشار
Iran
تبدیل جوشی پلی اتیلن 75*110 کاوه گستر (آبشار)

تبدیل جوشی پلی اتیلن 75*110 کاوه گستر در دو فشار 6 و 10 بار

فروشگاه آبشار
Iran
تبدیل جوشی پلی اتیلن 63*110 کاوه گستر (آبشار)

تبدیل جوشی پلی اتیلن 63*110 کاوه گستر در دو فشار 6 و 10 بار

فروشگاه آبشار
Iran
تبدیل جوشی پلی اتیلن 50*110 کاوه گستر (آبشار)

تبدیل جوشی پلی اتیلن 50*110 کاوه گستر در فشار 10 بار

فروشگاه آبشار
Iran
تبدیل جوشی پلی اتیلن 63*90 کاوه گستر (آبشار)

تبدیل جوشی پلی اتیلن 63*90 کاوه گستر در دو فشار 6 و 10 بار

فروشگاه آبشار
Iran
تبدیل جوشی پلی اتیلن 75*90 کاوه گستر (آبشار)

تبدیل جوشی پلی اتیلن 75*90 کاوه گستر در دو فشار 6 و 10 بار

فروشگاه آبشار
Iran
تبدیل جوشی پلی اتیلن 50*90 کاوه گستر (آبشار)

تبدیل جوشی پلی اتیلن 50*90 کاوه گستر در فشار 10 بار

فروشگاه آبشار
Iran
لوله پی وی سی
لوله پی وی سی

لوله پی وی سی از سایز 20میلیمتر تا 400میلیمتر نیکتاز پلیمر دارنده نشان استاندارد ایران

نیکتاز پلیمر
Iran
RasaBoard ISR30-10-CD
RasaBoard ISR30-10-CD

سنسور القایی سیلندری رسا برد با کد ISR30-10-CD از سنسورهای القایی حساس به فلز می­‌باشد. این سنسور القایی دارای ولتاژ تغذیه (30-10) VDC و حداکثر خروجی 120 میلی آمپر است. فاصله دید آن 10 میلی متر بوده که از مدل‌های مشابه ISR18-5-CD و ISR12-2-CD به ترتیب 5 و 8 میلی متر بیشتر است. طبقه خروجی سنسور القایی سیلندری رسا برد ترانزیستوری می‌باشد.

برق و صنعت بین الملل
Iran
RasaBoard ISR30-10-CA
RasaBoard ISR30-10-CA

سنسور مجاورتی القایی رسا برد با کد ISR30-10-CA از سنسورهای القایی حساس به فلز می­‌باشد. این سنسور القایی دارای ولتاژ تغذیه (250-90) VAC و حداکثر خروجی 250 میلی آمپر است. فاصله دید آن 10 میلی متر بوده که از مدل مشابه ISR18-5-CA پنج میلی متر بیشتر است. طبقه خروجی این سنسور مجاورتی القایی رسا برد تایریستوری می‌باشد.

برق و صنعت بین الملل
« قبلی ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ صفحه ۹ از ۳۵۵ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ بعدی »