امروز پنج شنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۰ ۲۱:۱۴

کاتالوگ پلی ران اتصال

کاتالوگ پلی ران

 

پلی ران لوگو 50پلی ران اتصال

 

کاتالوگ ذخیره

لوله و اتصالات پلی اتیلن پیچی

دانلود:arrow_down:

اتصالات جوشی فشار قوی

دانلود:arrow_down:

لوله و اتصالات فاضلابی پلی اتیلن جوشی

دانلود:arrow_down:

آبیاری قطره ای

دانلود:arrow_down:

آبیاری میکرو

دانلود:arrow_down:

تک برگ بست پایدار

دانلود:arrow_down:

تک برگ سیفون با دریچه بازدید دانلود:arrow_down:
سامانه تحویل آب هیدرانت دانلود:arrow_down:
سیستم های نوین آبیاری دانلود:arrow_down:
شیر های هیدرولیکی دانلود:arrow_down:
لوله قطره چکان دار دانلود:arrow_down:
نوار آبیاری پلاک دار دانلود:arrow_down:
اتوماسیون در مدیریت آبیاری دانلود:arrow_down: