امروز سه شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۶ ۰۹:۰۸

فرصت های شغلی در بانک اطلاعات صنعت لوله

عنوانرشته تحصیلیسطح تحصیلات
مدیر تولید مخزن پلی اتیلنریاضیلیسانس
عنوانرشته تحصیلیسطح تحصیلاتتاریخ اعتبار
مدیر تولید مخزن پلی اتیلنریاضیلیسانس1396/02/05
کارمند فروشبازرگانیلیسانس1395/11/14
مدیر تولید لوله کاروگیتارشد سیالاتفوق لیسانس1395/10/27
مدیر تولید سپتیک تانک فاضلابمکانیک سیالاتدکترا1395/12/13
بازاریاب دور کاریتمام رشته هادیپلم1395/07/12
جذب بازاریابتمامی رشته هافوق دیپلم1395/06/19
حسابدارحسابدارلیسانس1395/05/08
کارشناس فروشمدیریت ، بازرگانی ، کامپیوترلیسانس1395/05/30
کارمند اداری آشنا به حسابداریحسابداریفوق دیپلم1395/06/08
بازاریاب جهت پخش مویرگیفرقی ندارددیپلم1395/06/18
کارشناس فروشتاسیسات و .....دیپلم1395/06/23
کارمند فروشحسابداریفوق دیپلم1394/11/09
استخدام مدیر فروش برای دفتر تهرانبازاریابومرتبطلیسانس1393/11/04
بازاریابرشته های مرتبطدیپلم1393/09/01
کارشناس فروش و بازرگانیمدیریت بازرگانی ، مهندسی مکانیک ، مهندس الکترونیک و هررشته دیگرلیسانس1393/07/25
ویزیتور.........دیپلم1393/06/26
اپراتور خط تولیددیپلمدیپلم1393/05/22
حسابدارحسابداریلیسانس1393/05/22
مهندس فروش تجهیزات کشاورزیکشاورزی- باغبانی-لیسانس1393/05/31
استخدام مدیرفروش جهت دفتر مرکزی تهرانبازاریابی .مدیریتی.بازرگانی.رشته های مرتبطلیسانس1393/05/31
مهندس مکانیکمکانیکلیسانس1393/05/31
کارشناس فروش- بازاریاب-لوله کش -کلیه رشته هازیردیپلم1393/04/31
استخدام مدیرفروش جهت دفتر مرکزی تهرانبازاریابی .مدیریتیلیسانس1393/04/31
تراشکار ماهرمکانیکدیپلم1393/04/31
جذب نماینده وبازاریاب فروش بیمهکلیه رشته هالیسانس1393/04/31
۱ ۲
۳۲ مورد، صفحه ۱ از ۲