امروز دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸ ۲۱:۳۴

اخبار

قیمت پایه محصولات پتروشیمی تا 23 دی 97 اعلام شد

قیمت پایه محصولات پتروشیمی
پیرو اطلاعیه دفتر توسعه صنایع پایین دستی،قیمت محصولات پلیمری و شیمیایی از سوی دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی بر اساس مصوبه شماره 91108 /ت مورخ 11/07/97 هیئت محترم وزیران، خوراک های تحویلی به واحدهای پتروشیمی داخلی نرخ تسعیر ارز در هر ماه برابر با متوسط نرخ معاملاتی ارز در سامانه نیما خواهد بود لذا بر این اساس قیمت گذاری محصولات پتروشیمی طبق متوسط نرخ ارز در سامانه نیما برابر ریال 89900 صورت پذیرفت.

۱۶ دى ۱۳۹۷
قیمت پایه محصولات پتروشیمی تا 23 دی 97 اعلام شد
پیرو اطلاعیه دفتر توسعه صنایع پایین دستی،قیمت محصولات پلیمری و شیمیایی از سوی دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی بر اساس مصوبه شماره 91108 /ت مورخ 11/07/97 هیئت محترم وزیران، خوراک های تحویلی به واحدهای پتروشیمی داخلی نرخ تسعیر ارز در هر ماه برابر با متوسط نرخ معاملاتی ارز در سامانه نیما خواهد بود لذا بر این اساس قیمت گذاری محصولات پتروشیمی طبق متوسط نرخ ارز در سامانه نیما برابر ریال 89900 صورت پذیرفت.

پتروشیمی امیرکبیر: پلی اتیلن سنگین اکستروژن  PE100  EX3  مبلغ 93288 ریال

 

    پتروشیمی جم   : پلی اتیلن سنگین اکستروژن PE80EX3  مبلغ 90965 ریال

                         پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100N  مبلغ 95594 ریال

            پلی اتیلن سنگین اکستروژن ARM CRP100 black مبلغ 100462 ریال

 

پتروشیمی شازند:    پلی اتیلن سنگین اکستروژن PE80EX3  مبلغ 90965 ریال

            پلی اتیلن سنگین اکستروژن ARM CRP100 black مبلغ 100462 ریال

 

پتروشیمی مارون:   پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100N مبلغ 95594  ریال

           پلی اتیلن سنگین اکستروژن ARM CRP100 black مبلغ 100462 ریال

 

پتروشیمی ایلام:   پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366M  مبلغ 90965 ریال

                        پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700M  مبلغ 93288 ریال
۱۹ دی ۱۳۹۷ ۱۳:۰۸
ippfa.ir |
تعداد بازدید : ۱۱۷