امروز دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸ ۲۱:۱۶

اخبار

بهره برداری از آب و خاک به تعاونی های خوزستان واگذار می شود

بهره برداری از آب و خاکوتعاونی خوزستان
اهواز - ایرنا - مدیرکل دفتر نظام بهره برداری سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور با اشاره به طرح استقرار نظام بهره برداری مشارکتی در آب و خاک، گفت: در فاز اول طرح 550 هزار هکتاری کشاورزی رهبری بهره برداری از آب و خاک، به 83 شرکت تعاونی در خوزستان و 18 شرکت تعاونی در ایلام سپرده می شود.
به گزارش ایرنا نادر علیزاده پنجشنبه در شورای کشاورزی خوزستان با حضور عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، با اشاره به ارائه طرح استقرار نظام بهره برداری مشارکتی به سازمان برنامه ریزی کشور افزود: در این طرح نظام بهره برداری متناسب با شرایط اقتصادی و اجتماعی هر شهرستان مشخص می شود و به ازای هر دریچه آب، یک گروه «هم آب» تشکیل خواهد شد.
وی اضافه کرد: ساختار این نظام بهره برداری باید یکپارچه باشد و مدیریت شبکه های اصلی و فرعی آبیاری و مدیریت بهره وری در داخل زمین کشاورزی را محقق کند.
علیزاده پنج گام اساسی برای پیاده سازی نظام بهره برداری آب و کشاورزی را تشریح کرد و گفت: پیش نیازها وظرفیت سازی سازمانی، امکان سنجی و زمینه سازی اجتماعی، پیاده سازی و تشکیل نظام ها، استقرار نظام ها و پایدارسازی و توسعه، مراحل پیاده سازی این طرح هستند.
وی با اشاره به مساحت 295 هزار هکتاری تحت پوشش طرح 550 هزار هکتاری کشاورزی، اظهار داشت: در طرح نظام بهره برداری مشارکتی، تشکیل 83 شرکت برای خوزستان و 18 شرکت برای ایلام پیش بینی شده است.
علیزاده افزود: این بخش تا کنون 70 درصد پیشرفت داشته و در خوزستان تا کنون 63 تعاونی و در ایلام نیز تا کنون 10 تعاونی تشکیل شده و پیش بینی می شود تا اردیبهشت به اتمام برسد.
وی همچنین با اشاره به برنامه توانمندسازی الگوهای نظام بهره برداری موجود در این طرح، افزود: با توجه به وسعت زمین های کشاورزی باید مراکز ثابت آموزشی مدیریت آب و زمین نیز تشکیل شود.
*موانع قانونی صرفه جویی در آب
مشاور معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا نیز در این نشست، اصلی ترین مشکل در بهره برداری از آب و کشاورزی را فقدان و عدم مشارکت تشکل های مردمی عنوان کرد و افزود: برخی از قوانین فعلی، مانع استفاده بهینه از آب و کشاورزی است.
محمدرضا شمسایی با اشاره به مطالعه نظام های بهره برداری در 15 کشور دنیا افزود: بر اساس این مطالعات که بومی سازی شده، 17 سند تدوین شده است.
وی با بیان اینکه در زمینه تدوین این سندها سازمان آب و برق و جهاد کشاورزی خوزستان هماهنگی کامل بوده، اظهار داشت: این اسناد بر اساس قوانین موجود کشور تدوین شده، اما برای یک کار اساسی و بلندمدت نیاز است برخی قوانین فعلی اصلاح و یا قوانین جدیدی وضع شود.
*تحویل حجمی آب در 260 هزار هکتار
مدیر مشارکت های مردمی سازمان آب و برق خوزستان نیز در این نشست گفت: سه هزار و 408 نقطه از تاسیسات شبکه های آبیاری و زهکشی خوزستان به مساحت 260 هزار هکتار، امکان واگذاری به تعاونی های بهره برداری و تحویل حجمی آب را دارد.
مرجان ا