امروز شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۶ ۲۱:۰۶

نظرسنجی

عملکرد کدام صنعت در سال 95 بهتر بوده است ؟


نتایج نظرسنجی (انتخابها: 29)
صنعت ساختمان
( 5 نفر   17.2% )
صنعت کشاورزی
( 14 نفر   48.3% )
صنایع غذایی
( 3 نفر   10.3% )
صنعت خودرو سازی
( 1 نفر   3.4% )
نساجی و پوشاک
( 3 نفر   10.3% )
لوازم خانگی
( 2 نفر   6.9% )
خدمات پزشکی
( 1 نفر   3.4% )