امروز جمعه ۳۰ تیر ۱۳۹۶ ۱۷:۰۱

نظرسنجی

عملکرد کدام صنعت در سال 95 بهتر بوده است ؟


نتایج نظرسنجی (انتخابها: 19)
صنعت ساختمان
( 3 نفر   15.8% )
صنعت کشاورزی
( 10 نفر   52.6% )
صنایع غذایی
( 2 نفر   10.5% )
صنعت خودرو سازی
( 1 نفر   5.3% )
نساجی و پوشاک
( 2 نفر   10.5% )
لوازم خانگی
( 1 نفر   5.3% )
خدمات پزشکی
( 0 نفر   0% )