امروز دوشنبه ۷ فروردین ۱۳۹۶ ۱۹:۰۵

نظرسنجی

عملکرد کدام صنعت در سال 95 بهتر بوده است ؟


نتایج نظرسنجی (انتخابها: 12)
صنعت ساختمان
( 3 نفر   25% )
صنعت کشاورزی
( 6 نفر   50% )
صنایع غذایی
( 2 نفر   16.7% )
صنعت خودرو سازی
( 1 نفر   8.3% )
نساجی و پوشاک
( 0 نفر   0% )
لوازم خانگی
( 0 نفر   0% )
خدمات پزشکی
( 0 نفر   0% )