امروز سه شنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۵ ۰۲:۰۹

نظرسنجی

عملکرد کدام صنعت در سال 95 بهتر بوده است ؟


نتایج نظرسنجی (انتخابها: 8)
صنعت ساختمان
( 2 نفر   25% )
صنعت کشاورزی
( 4 نفر   50% )
صنایع غذایی
( 2 نفر   25% )
صنعت خودرو سازی
( 0 نفر   0% )
نساجی و پوشاک
( 0 نفر   0% )
لوازم خانگی
( 0 نفر   0% )
خدمات پزشکی
( 0 نفر   0% )