امروز دوشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۶ ۰۴:۰۳

نظرسنجی

عملکرد کدام صنعت در سال 95 بهتر بوده است ؟


نتایج نظرسنجی (انتخابها: 31)
صنعت ساختمان
( 5 نفر   16.1% )
صنعت کشاورزی
( 14 نفر   45.2% )
صنایع غذایی
( 3 نفر   9.7% )
صنعت خودرو سازی
( 1 نفر   3.2% )
نساجی و پوشاک
( 4 نفر   12.9% )
لوازم خانگی
( 3 نفر   9.7% )
خدمات پزشکی
( 1 نفر   3.2% )