امروز جمعه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ ۰۱:۰۴

نظرسنجی

عملکرد کدام صنعت در سال 95 بهتر بوده است ؟


نتایج نظرسنجی (انتخابها: 13)
صنعت ساختمان
( 3 نفر   23.1% )
صنعت کشاورزی
( 7 نفر   53.8% )
صنایع غذایی
( 2 نفر   15.4% )
صنعت خودرو سازی
( 1 نفر   7.7% )
نساجی و پوشاک
( 0 نفر   0% )
لوازم خانگی
( 0 نفر   0% )
خدمات پزشکی
( 0 نفر   0% )