امروز چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۶ ۱۳:۵۱

نظرسنجی

عملکرد کدام صنعت در سال 95 بهتر بوده است ؟


نتایج نظرسنجی (انتخابها: 24)
صنعت ساختمان
( 5 نفر   20.8% )
صنعت کشاورزی
( 11 نفر   45.8% )
صنایع غذایی
( 3 نفر   12.5% )
صنعت خودرو سازی
( 1 نفر   4.2% )
نساجی و پوشاک
( 2 نفر   8.3% )
لوازم خانگی
( 2 نفر   8.3% )
خدمات پزشکی
( 0 نفر   0% )