امروز دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸ ۲۳:۵۶

لیست قیمت محصولات

بانک اطلاعات صنعت لوله و اتصالات ایران
۳ تیر ۱۳۹۸

کد محصولنام محصولقیمتبا گارانتی
 لوله پوش فیت سایلنت دو سر سوکت 50 میلیمتر 50 سانتیمتر (پلی ران) ۲۶,۷۱۱ ۰
 سه راه تبدیل 45° پوش فیت سایلنت 160 × 200 میلیمتر (پلی ران) ۲,۱۴۶,۷۸۷ ۰
 بست روکش دار سقفی جوشی پوش فیت 40 میلیمتر (پلی ران) ۵,۲۱۷ ۰
 سیفون یک تکه علمک بلند پوش فیت 110 × 125 میلیمتر (پلی ران) ۱۲۷,۳۲۳ ۰
 درپوش تست پوش فیت 160 میلیمتر (پلی ران) ۱۸,۳۷۶ ۰
 دریچه بازدید 75 میلیمتر دریچه 63 (پلی ران) ۲۵,۲۷۳ ۰
 تبدیل جوشی 110 × 160 میلیمتر 10 اتمسفر (پلی ران) ۳۲,۲۳۰ ۰
 درپوش موقت 50 میلیمتر (پلی ران) ۰ ۰
 درپوش موقت 160 میلیمتر (پلی ران) ۰ ۰
 درپوش موقت 125 میلیمتر (پلی ران) ۰ ۰
 سه راه جوشی دو طرفه پلی اتیلن 110 × 110 × 110 میلیمتر (پلی ران) ۰ ۰
 زانو جوشی 90° پلی اتیلن 160 × 160 میلیمتر 10 اتمسفر (پلی ران) ۰ ۰
 دریچه بازدید جوشی 90 میلیمتر (پلی ران) ۰ ۰
 فلنج پلی اتیلن جوشی 140 میلیمتر 10 اتمسفر (پلی ران) ۳۱,۷۵۵ ۰
 فلنج پلی اتیلن جوشی 90 میلیمتر 10 اتمسفر (پلی ران) ۱۵,۶۸۰ ۰
 لوله پوش فیت سایلنت دو سر سوکت 200 میلیمتر 300 سانتیمتر (پلی ران) ۸۸۰,۲۹۲ ۰
 لوله پوش فیت سایلنت دو سر سوکت 200 میلیمتر 200 سانتیمتر (پلی ران) ۵۸۹,۲۲۹ ۰
 لوله پوش فیت سایلنت دو سر سوکت 200 میلیمتر 100 سانتیمتر (پلی ران) ۲۹۵,۵۵۱ ۰
 لوله پوش فیت سایلنت دو سر سوکت 200 میلیمتر 50 سانتیمتر (پلی ران) ۱۸۰,۳۶۷ ۰
 لوله دو سر سوکت 300 سانتی متر پوش فیت سایلنت سایز 160 میلیمتر (پلی ران) ۸۱۸,۸۶۸ ۰
 لوله پوش فیت سایلنت دو سر سوکت 160 میلیمتر 200 سانتیمتر (پلی ران) ۵۴۵,۹۳۴ ۰
 لوله پوش فیت سایلنت دو سر سوکت 160 میلیمتر 100 سانتیمتر (پلی ران) ۳۵۰,۸۶۴ ۰
 لوله پوش فیت سایلنت دو سر سوکت 160 میلیمتر 50 سانتیمتر (پلی ران) ۱۵۴,۴۹۳ ۰
 لوله پوش فیت سایلنت دو سر سوکت 125 میلیمتر 300 سانتیمتر (پلی ران) ۴۴۸,۲۶۹ ۰
 لوله پوش فیت سایلنت دو سر سوکت 125 میلیمتر 200 سانتیمتر (پلی ران) ۳۳۱,۹۲۳ ۰
 لوله پوش فیت سایلنت دو سر سوکت 125 میلیمتر 50 سانتیمتر (پلی ران) ۱۰۳,۸۲۴ ۰
 لوله پوش فیت سایلنت دو سر سوکت 110 میلیمتر 300 سانتیمتر (پلی ران) ۳۴۳,۳۲۶ ۰
 لوله پوش فیت سایلنت دو سر سوکت 110 میلیمتر 200 سانتیمتر (پلی ران) ۲۲۷,۱۹۰ ۰
 لوله پوش فیت سایلنت دو سر سوکت 110 میلیمتر 100 سانتیمتر (پلی ران) ۱۲۴,۹۳۰ ۰
 لوله پوش فیت سایلنت دو سر سوکت 110 میلیمتر 50 سانتیمتر (پلی ران) ۸۱,۴۶۴ ۰
 لوله پوش فیت سایلنت دو سر سوکت 75 میلیمتر 300 سانتیمتر (پلی ران) ۱۹۳,۱۴۳ ۰
 لوله پوش فیت سایلنت دو سر سوکت 75 میلیمتر 200 سانتیمتر (پلی ران) ۱۲۸,۲۹۷ ۰
 لوله پوش فیت سایلنت دو سر سوکت 75 میلیمتر 100 سانتیمتر (پلی ران) ۶۷,۷۴۶ ۰
 لوله پوش فیت سایلنت دو سر سوکت 75 میلیمتر 50 سانتیمتر (پلی ران) ۴۰,۸۰۴ ۰
 لوله پوش فیت سایلنت دو سر سوکت 50 میلیمتر 300 سانتیمتر (پلی ران) ۱۰۵,۸۳۴ ۰
 لوله پوش فیت سایلنت دو سر سوکت 50 میلیمتر 200 سانتیمتر (پلی ران) ۷۴,۶۲۱ ۰
 لوله پوش فیت سایلنت دو سر سوکت 50 میلیمتر 100 سانتیمتر (پلی ران) ۴۲,۱۷۳ ۰
 لوله پوش فیت سایلنت یک سر سوکت 200 میلیمتر 300 سانتیمتر (پلی ران) ۷۳۰,۵۷۶ ۰
 لوله پوش فیت سایلنت یک سر سوکت 200 میلیمتر 200 سانتیمتر (پلی ران) ۴۹۸,۵۷۵ ۰
 لوله پوش فیت سایلنت یک سر سوکت 200 میلیمتر 100 سانتیمتر (پلی ران) ۲۶۲,۹۶۳ ۰
 لوله پوش فیت سایلنت یک سر سوکت 200 میلیمتر 50 سانتیمتر (پلی ران) ۱۴۷,۷۷۹ ۰
 لوله پوش فیت سایلنت یک سر سوکت 160 میلیمتر 300 سانتیمتر (پلی ران) ۷۶۷,۸۶۷ ۰
 لوله پوش فیت سایلنت یک سر سوکت 160 میلیمتر 200 سانتیمتر (پلی ران) ۵۱۱,۹۰۰ ۰
 لوله پوش فیت سایلنت یک سر سوکت 160 میلیمتر 100 سانتیمتر (پلی ران) ۳۴۰,۹۳۸ ۰
 لوله پوش فیت سایلنت یک سر سوکت 160 میلیمتر 50 سانتیمتر (پلی ران) ۱۴۴,۸۶۳ ۰
 لوله پوش فیت سایلنت یک سر سوکت 160 میلیمتر 30 سانتیمتر (پلی ران) ۸۶,۹۲۹ ۰
 لوله پوش فیت سایلنت یک سر سوکت 125 میلیمتر 300 سانتیمتر (پلی ران) ۴۳۷,۴۴۴ ۰
 لوله پوش فیت سایلنت یک سر سوکت 125 میلیمتر 200 سانتیمتر (پلی ران) ۳۱۹,۲۸۵ ۰
 لوله پوش فیت سایلنت یک سر سوکت 125 میلیمتر 100 سانتیمتر (پلی ران) ۱۷۱,۳۶۸ ۰
 لوله پوش فیت سایلنت یک سر سوکت 125 میلیمتر 50 سانتیمتر (پلی ران) ۹۴,۶۴۴ ۰
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ... »
۹۸۳ مورد، صفحه ۱ از ۲۰