امروز شنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۹ ۰۳:۱۷

دانلود لیست قیمت محصولات

سازنده
لیست قیمت محصولات
ذخیره
آب لوله بسپار آب لوله بسپاردانلود:arrow_down:
توسن لوگو 50*50 توسن صنعت آپادانا
دانلود:arrow_down:
پارس خاورپارس خاور
دانلود:arrow_down:
الوند مکشالوند مکش دانلود:arrow_down:
ویسپار لوگو 50  ویسپار (پایا بسپار آریا)
دانلود:arrow_down:
اصفهان پلاست اصفهان پلاست - شیر های گیت ولو پلیمری 
دانلود:arrow_down:
اصفهان پلاستاصفهان پلاست - لوله های تاشو پلی اتیلن  
دانلود:arrow_down:
پلی ران لوگو 50

پلی ران - لوله و اتصالات فاضلابی پلی اتیلن جوشی

دانلود:arrow_down:
پلی ران لوگو 50پلی ران - لوله و اتصالات پوش فیت پروتکت
دانلود:arrow_down:
پلی ران لوگو 50پلی ران - لوله و اتصالات پوش فیت سایلنت 10 دانلود:arrow_down:

لیست قیمت کلیه محصولات

بانک اطلاعات صنعت لوله و اتصالات ایران
۱۶ فروردین ۱۳۹۹

کد محصولنام محصولقیمتبا گارانتی
 رایزر پی وی سی 1 اینچ 100 سانتیمتر (الوند مکش) ۱۶,۵۰۰ ۰
 رایزر پی وی سی 1 اینچ 70 سانتیمتر (الوند مکش) ۱۲,۰۰۰ ۰
 رایزر پی وی سی 1 اینچ 60 سانتیمتر (الوند مکش) ۹,۷۵۰ ۰
 رایزر پی وی سی 1 اینچ 50 سانتیمتر (الوند مکش) ۸,۶۰۰ ۰
 رایزر پی وی سی 1 اینچ 40 سانتیمتر (الوند مکش) ۷,۲۰۰ ۰
 رایزر پی وی سی 2 اینچ 100 سانتیمتر (الوند مکش) ۴۴,۰۰۰ ۰
 رایزر پی وی سی 2 اینچ 70 سانتیمتر (الوند مکش) ۳۳,۰۰۰ ۰
 رایزر پی وی سی 2 اینچ 60 سانتیمتر (الوند مکش) ۲۶,۵۰۰ ۰
 رایزر پی وی سی 2 اینچ 50 سانتیمتر (الوند مکش) ۲۲,۵۰۰ ۰
 رایزر پی وی سی 2 اینچ 40 سانتیمتر (الوند مکش) ۱۸,۵۰۰ ۰
 رایزر پی وی سی 1.2 1 اینچ 100 سانتیمتر (الوند مکش) ۲۹,۵۰۰ ۰
 رایزر پی وی سی 1.2 1 اینچ 60 سانتیمتر (الوند مکش) ۱۹,۵۵۰ ۰
 رایزر پی وی سی 1.2 1 اینچ 50 سانتیمتر (الوند مکش) ۱۶,۰۰۰ ۰
 رایزر پی وی سی 1.2 1 اینچ 40 سانتیمتر (الوند مکش) ۱۳,۳۰۰ ۰
 رایزر آلومینیومی با بست و قلاب 2 اینچ 1.5 سانتیمتر (الوند مکش) ۱۲۵,۰۰۰ ۰
 رایزر آلومینیومی با بست و قلاب 2 اینچ 100 سانتیمتر (الوند مکش) ۹۵,۰۰۰ ۰
 رایزر آلومینیومی با بست و قلاب 2 اینچ 70 سانتیمتر (الوند مکش) ۶۸,۰۰۰ ۰
 رایزر آلومینیومی با بست و قلاب 1.2 1 اینچ 50 سانتیمتر (الوند مکش) ۴۰,۰۰۰ ۰
 رایزر آلومینیومی با بست و قلاب 1.2 1 اینچ 1.5 سانتیمتر (الوند مکش) ۱۲۵,۰۰۰ ۰
 رایزر آلومینیومی با بست و قلاب 1.2 1 اینچ 100 سانتیمتر (الوند مکش) ۸۰,۰۰۰ ۰
 رایزر آلومینیومی با بست و قلاب 1.2 1 اینچ 70 سانتیمتر (الوند مکش) ۶۰,۰۰۰ ۰
 رایزر آلومینیومی با بست و قلاب 2 اینچ 50 سانتیمتر (الوند مکش) ۴۸,۰۰۰ ۰
 بست و قلاب فلزی گالوانیزه 1.2 1 اینچ (الوند مکش) ۱۲,۰۰۰ ۰
 بست و قلاب فلزی گالوانیزه 2 اینچ (الوند مکش) ۱۲,۰۰۰ ۰
 بست و قلاب اهرمی فلزی 1.2 1 اینچ (الوند مکش) ۲۰,۵۰۰ ۰
 بست و قلاب اهرمی فلزی 2 اینچ (الوند مکش) ۲۰,۵۰۰ ۰
 بست و قلاب دو قلوی آلومینیوم 1.2 1 اینچ (الوند مکش) ۲۴,۰۰۰ ۰
 بست و قلاب دو قلوی آلومینیوم 2 اینچ (الوند مکش) ۲۴,۰۰۰ ۰
 سه پایه آبپاش 2 متری (الوند مکش) ۲۳۵,۰۰۰ ۰
 سه پایه آبپاش 1.5 متری (الوند مکش) ۲۹۵,۰۰۰ ۰
 سه پایه آبپاش 1 متری (الوند مکش) ۲۶۵,۰۰۰ ۰
 مغزی پلیمری 2 اینچ (الوند مکش) ۱۲,۵۰۰ ۰
 مغزی پلیمری 1 اینچ (الوند مکش) ۳,۸۰۰ ۰
 مغزی پلیمری 1.2 1 اینچ (الوند مکش) ۹,۰۰۰ ۰
 کمربند انشعاب پلیمری 2 × 63 میلیمتر (الوند مکش) ۱۰,۸۰۰ ۰
 کمربند انشعاب پلیمری 1.2 1 × 63 میلیمتر (الوند مکش) ۱۰,۸۰۰ ۰
 کلید شیر خودکار 1 اینچ (الوند مکش) ۶,۰۰۰ ۰
 شیر خودکار پلی استال 1 اینچ (الوند مکش) ۱۳,۵۰۰ ۰
 شیر خودکار 1.2 1 اینچ (الوند مکش) ۲۳,۵۰۰ ۰
 شیر خودکار 2 اینچ (الوند مکش) ۳۲,۰۰۰ ۰
 شیر خودکار پلیمری 1.2 1 اینچ (الوند مکش) ۳۵,۰۰۰ ۰
 شیر خودکار پلیمری 2 اینچ (الوند مکش) ۴۵,۰۰۰ ۰
 شیر خودکار آلومینیومی ۲ اینچ (الوند مکش) ۶۰,۰۰۰ ۰
 آبپاش سارو تمام دور zm22 سه نازله (الوند مکش) ۲۵۰,۰۰۰ ۰
 آبپاش سارو تمام دور zk30 دو نازله (الوند مکش) ۲۴۰,۰۰۰ ۰
 آبپاش سارو تنظیمی zk30 دو نازله (الوند مکش) ۲۴۰,۰۰۰ ۰
 آبپاش سارو تمام دور zk30 سه نازله (الوند مکش) ۲۴۰,۰۰۰ ۰
 آبپاش سارو تنظیمی zk30 سه نازله (الوند مکش) ۲۶۰,۰۰۰ ۰
 آبپاش سارو تمام دور طرح آمبو (الوند مکش) ۳۵۰,۰۰۰ ۰
 آبپاش سارو تنظیمی طرح آمبو (الوند مکش) ۳۸۰,۰۰۰ ۰
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ... »
۲۰۹۷ مورد، صفحه ۱ از ۴۲