امروز دوشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۲۰:۴۶

لیست قیمت محصولات

بانک اطلاعات صنعت لوله و اتصالات ایران
۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

کد محصولنام محصولقیمتبا گارانتی
 شیر توپی دسته فلزی 4 اینچ (ویسپار) ۲۷۵,۰۰۰ ۰
 شیر توپی دسته فلزی 3 اینچ (ویسپار) ۱۵۹,۰۰۰ ۰
 شیر توپی دسته فلزی 1.2 2 اینچ (ویسپار) ۹۵,۰۰۰ ۰
 شیر توپی دسته فلزی 2 اینچ (ویسپار) ۴۹,۵۰۰ ۰
 شیر توپی دسته فلزی 1.2 1 اینچ (ویسپار) ۴۲,۰۰۰ ۰
 شیر توپی دسته فلزی 1.4 1 اینچ (ویسپار) ۳۵,۵۰۰ ۰
 شیر توپی دسته فلزی 1 اینچ (ویسپار) ۱۹,۸۰۰ ۰
 شیر توپی دسته فلزی 3.4 اینچ (ویسپار) ۱۴,۸۰۰ ۰
 شیر توپی دسته فلزی 1.2 اینچ (ویسپار) ۱۲,۷۰۰ ۰
 کلید شیر خودکار 1 اینچ (ویسپار) ۵,۵۰۰ ۰
 شیر خودکار 2 اینچ (ویسپار) ۳۲,۰۰۰ ۰
 شیر خودکار 1 اینچ (ویسپار) ۱۱,۵۰۰ ۰
 دریپر روی خط دو طرفه (پلی ران) ۲۴۶ ۰
 دریپر 8 نازله (فرات پلیمر) ۱۸۰ ۰
 رابط پلی اتیلن لوله 16 میلیمتر (فرات پلیمر) ۷۰ ۰
 بست ابتدایی 12 × 16 (فرات پلیمر) ۷۰ ۰
 زانو 16 × 16 (فرات پلیمر) ۲۱۸ ۰
 انشعاب 1.2 × 16 (فرات پلیمر) ۱۶۵ ۰
 شیر انشعاب 16 × تیپ (فرات پلیمر) ۱,۷۴۰ ۰
 شیر انشعاب 16 × 16 (فرات پلیمر) ۱,۵۷۵ ۰
 شیر انشعاب 1.2 × 16 (فرات پلیمر) ۱,۵۷۵ ۰
 شیر خودکار 1.2 1 اینچ (آب لوله بسپار) ۲۶,۲۰۰ ۰
 بست اتصال لوله 16 میلیمتر پلی اتیلن (آب لوله بسپار) ۱۹۵ ۰
 سه راه پلی اتیلن لوله 16 میلیمتر ای بی اس ABS (آب لوله بسپار) ۷۵۰ ۰
 رابط پلی اتیلن لوله 16 میلیمتر ای بی اس ABS (آب لوله بسپار) ۵۲۰ ۰
 سه راه لوله پلی اتیلن 16 میلیمتر (آب لوله بسپار) ۲۶۸ ۰
 رابط پلی اتیلن لوله 16 میلیمتر (آب لوله بسپار) ۱۴۸ ۰
 سه راه دریپردار (آب لوله بسپار) ۳۳۰ ۰
 دریپر روی خط قابل تنظیم (آب لوله بسپار) ۱۸۵ ۰
 آچار پانچ لوله پلی اتیلن (آب لوله بسپار) ۲۱۰ ۰
 بست ابتدایی پلی اتیلن 16 میلیمتر (آب لوله بسپار) ۲۹۰ ۰
 بست انتهایی پلی اتیلن 16 میلیمتر (آب لوله بسپار) ۹۵ ۰
 فلنج پلی اتیلن جوشی 200 میلیمتر 10 اتمسفر (آب لوله بسپار) ۴۸,۷۵۰ ۰
 فلنج پلی اتیلن جوشی 200 میلیمتر 6 اتمسفر (آب لوله بسپار) ۴۵,۴۸۰ ۰
 فلنج پلی اتیلن جوشی 160 میلیمتر 10 اتمسفر (آب لوله بسپار) ۳۵,۶۵۰ ۰
 فلنج پلی اتیلن جوشی 160 میلیمتر 6 اتمسفر (آب لوله بسپار) ۳۳,۶۵۰ ۰
 فلنج پلی اتیلن جوشی 125 میلیمتر 10 اتمسفر (آب لوله بسپار) ۱۳,۸۵۰ ۰
 فلنج پلی اتیلن جوشی 125 میلیمتر 6 اتمسفر (آب لوله بسپار) ۱۳,۳۵۰ ۰
 فلنج پلی اتیلن جوشی 110 میلیمتر 10 اتمسفر (آب لوله بسپار) ۱۱,۶۳۰ ۰
 فلنج پلی اتیلن جوشی 110 میلیمتر 6 اتمسفر (آب لوله بسپار) ۱۰,۱۵۰ ۰
 فلنج پلی اتیلن جوشی 90 میلیمتر 10 اتمسفر (آب لوله بسپار) ۹,۴۱۰ ۰
 فلنج پلی اتیلن جوشی 90 میلیمتر 6 اتمسفر (آب لوله بسپار) ۸,۹۸۰ ۰
 فلنج پلی اتیلن جوشی 75 میلیمتر 10 اتمسفر (آب لوله بسپار) ۴,۸۶۰ ۰
 فلنج پلی اتیلن جوشی 75 میلیمتر 6 اتمسفر (آب لوله بسپار) ۴,۵۹۰ ۰
 فلنج پلی اتیلن جوشی 63 میلیمتر 10 اتمسفر (آب لوله بسپار) ۴,۴۷۰ ۰
 فلنج پلی اتیلن جوشی 63 میلیمتر 6 اتمسفر (آب لوله بسپار) ۴,۲۹۰ ۰
 تبدیل پلی اتیلن 90 × 110 میلیمتر (آب لوله بسپار) ۹۶,۰۰۰ ۰
 تبدیل پلی اتیلن 63 × 110 میلیمتر (آب لوله بسپار) ۹۴,۵۰۰ ۰
 تبدیل پلی اتیلن 75 × 90 میلیمتر (آب لوله بسپار) ۷۹,۹۵۰ ۰
 تبدیل پلی اتیلن 63 × 90 میلیمتر (آب لوله بسپار) ۷۹,۹۵۰ ۰
۱ ۲ ۳ ۴
۱۹۴ مورد، صفحه ۱ از ۴