امروز شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ ۲۳:۴۸

لیست قیمت محصولات

بانک اطلاعات صنعت لوله و اتصالات ایران
۳۰ شهریور ۱۳۹۸

کد محصولنام محصولقیمتبا گارانتی
 درپوش تست پوش فیت 200 میلیمتر (پلی ران) ۴۰,۵۵۵ ۰
 دریچه بازدید پوش فیت 75 میلیمتر دریچه 63 (پلی ران) ۲۵,۲۷۳ ۰
 بست روکش دار سقفی قابل تنظیم پوش فیت 200 میلیمتر (پلی ران) ۳۴,۷۰۸ ۰
 بست روکش دار دیواری پوش فیت 200 میلیمتر (پلی ران) ۵۴,۸۳۸ ۰
 درپوش تست پوش فیت سایلنت 200 میلیمتر (پلی ران) ۴۰,۵۵۵ ۰
 سه راه نر پلی اتیلن 40 × 1 × 40 میلیمتر (پلی ران) ۲۵,۷۸۸ ۰
 لوله پوش فیت سایلنت دو سر سوکت 50 میلیمتر 50 سانتیمتر (پلی ران) ۳۳,۷۹۰ ۰
 سه راه تبدیل 45° پوش فیت سایلنت 160 × 200 میلیمتر (پلی ران) ۲,۱۴۶,۷۸۷ ۰
 بست روکش دار سقفی جوشی پوش فیت 40 میلیمتر (پلی ران) ۵,۷۳۹ ۰
 سیفون یک تکه علمک بلند پوش فیت 110 × 125 میلیمتر (پلی ران) ۱۲۷,۳۲۳ ۰
 درپوش تست پوش فیت 160 میلیمتر (پلی ران) ۲۱,۱۳۳ ۰
 دریچه بازدید 75 میلیمتر دریچه 63 (پلی ران) ۲۵,۲۷۳ ۰
 تبدیل جوشی 110 × 160 میلیمتر 10 اتمسفر (پلی ران) ۳۲,۲۳۰ ۰
 درپوش موقت 50 میلیمتر (پلی ران) ۰ ۰
 درپوش موقت 160 میلیمتر (پلی ران) ۰ ۰
 درپوش موقت 125 میلیمتر (پلی ران) ۰ ۰
 سه راه جوشی دو طرفه پلی اتیلن 110 × 110 × 110 میلیمتر (پلی ران) ۰ ۰
 زانو جوشی 90° پلی اتیلن 160 × 160 میلیمتر 10 اتمسفر (پلی ران) ۰ ۰
 دریچه بازدید جوشی 90 میلیمتر (پلی ران) ۰ ۰
 فلنج پلی اتیلن جوشی 140 میلیمتر 10 اتمسفر (پلی ران) ۲۸,۱۳۰ ۰
 فلنج پلی اتیلن جوشی 90 میلیمتر 10 اتمسفر (پلی ران) ۹,۳۸۰ ۰
 لوله پوش فیت سایلنت دو سر سوکت 200 میلیمتر 300 سانتیمتر (پلی ران) ۱,۰۱۲,۳۳۶ ۰
 لوله پوش فیت سایلنت دو سر سوکت 200 میلیمتر 200 سانتیمتر (پلی ران) ۶۷۷,۶۱۴ ۰
 لوله پوش فیت سایلنت دو سر سوکت 200 میلیمتر 100 سانتیمتر (پلی ران) ۳۳۹,۸۸۴ ۰
 لوله پوش فیت سایلنت دو سر سوکت 200 میلیمتر 50 سانتیمتر (پلی ران) ۲۰۷,۴۲۳ ۰
 لوله پوش فیت سایلنت دو سر سوکت 160 میلیمتر 300 سانتیمتر (پلی ران) ۹۰۰,۷۵۵ ۰
 لوله پوش فیت سایلنت دو سر سوکت 160 میلیمتر 200 سانتیمتر (پلی ران) ۶۰۰,۵۲۸ ۰
 لوله پوش فیت سایلنت دو سر سوکت 160 میلیمتر 100 سانتیمتر (پلی ران) ۳۸۵,۹۵۱ ۰
 لوله پوش فیت سایلنت دو سر سوکت 160 میلیمتر 50 سانتیمتر (پلی ران) ۱۶۹,۹۴۳ ۰
 لوله پوش فیت سایلنت دو سر سوکت 125 میلیمتر 300 سانتیمتر (پلی ران) ۴۹۳,۰۹۶ ۰
 لوله پوش فیت سایلنت دو سر سوکت 125 میلیمتر 200 سانتیمتر (پلی ران) ۳۶۵,۱۱۶ ۰
 لوله پوش فیت سایلنت دو سر سوکت 125 میلیمتر 100 سانتیمتر (پلی ران) ۲۱۱,۷۰۰ ۰
 لوله پوش فیت سایلنت دو سر سوکت 125 میلیمتر 50 سانتیمتر (پلی ران) ۱۱۴,۲۰۷ ۰
 لوله پوش فیت سایلنت دو سر سوکت 110 میلیمتر 300 سانتیمتر (پلی ران) ۳۷۷,۶۵۹ ۰
 لوله پوش فیت سایلنت دو سر سوکت 110 میلیمتر 200 سانتیمتر (پلی ران) ۲۴۹,۹۰۹ ۰
 لوله پوش فیت سایلنت دو سر سوکت 110 میلیمتر 100 سانتیمتر (پلی ران) ۱۲۷,۴۲۳ ۰
 لوله پوش فیت سایلنت دو سر سوکت 110 میلیمتر 50 سانتیمتر (پلی ران) ۸۹,۶۱۱ ۰
 لوله پوش فیت سایلنت دو سر سوکت 75 میلیمتر 300 سانتیمتر (پلی ران) ۳۱۲,۴۵۸ ۰
 لوله پوش فیت سایلنت دو سر سوکت 75 میلیمتر 200 سانتیمتر (پلی ران) ۱۴۱,۱۲۷ ۰
 لوله پوش فیت سایلنت دو سر سوکت 75 میلیمتر 100 سانتیمتر (پلی ران) ۷۴,۵۲۱ ۰
 لوله پوش فیت سایلنت دو سر سوکت 75 میلیمتر 50 سانتیمتر (پلی ران) ۴۴,۸۸۵ ۰
 لوله پوش فیت سایلنت دو سر سوکت 50 میلیمتر 300 سانتیمتر (پلی ران) ۱۱۶,۴۱۸ ۰
 لوله پوش فیت سایلنت دو سر سوکت 50 میلیمتر 200 سانتیمتر (پلی ران) ۸۲,۰۸۴ ۰
 لوله پوش فیت سایلنت دو سر سوکت 50 میلیمتر 100 سانتیمتر (پلی ران) ۴۶,۳۹۱ ۰
 لوله پوش فیت سایلنت یک سر سوکت 200 میلیمتر 300 سانتیمتر (پلی ران) ۸۴۰,۱۶۳ ۰
 لوله پوش فیت سایلنت یک سر سوکت 200 میلیمتر 200 سانتیمتر (پلی ران) ۵۷۳,۳۶۲ ۰
 لوله پوش فیت سایلنت یک سر سوکت 200 میلیمتر 100 سانتیمتر (پلی ران) ۳۰۲,۴۰۸ ۰
 لوله پوش فیت سایلنت یک سر سوکت 200 میلیمتر 50 سانتیمتر (پلی ران) ۱۶۹,۹۴۶ ۰
 لوله پوش فیت سایلنت یک سر سوکت 160 میلیمتر 300 سانتیمتر (پلی ران) ۸۴۴,۶۵۴ ۰
 لوله پوش فیت سایلنت یک سر سوکت 160 میلیمتر 200 سانتیمتر (پلی ران) ۵۶۳,۰۹۰ ۰
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ... »
۹۹۰ مورد، صفحه ۱ از ۲۰