امروز چهارشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۹ ۰۷:۲۱

محصولات

لوله پلی اتیلن 200 میلیمتر 10 اتمسفر (توسن)
توسن
لوله پلی اتیلن
سایز : 200 میلیمتر
جنس : پلی اتیلن سنگین HDPE
نوع مواد : PE 100
فشار قابل تحمل : 10 اتمسفر
کلاف 100 متری
تلفن فروش : 65469330 - 021
۱۰,۵۳۷,۶۰۰ تومان
لوله پلی اتیلن 160 میلیمتر 10 اتمسفر (توسن)
توسن
لوله پلی اتیلن
سایز : 160 میلیمتر
جنس : پلی اتیلن سنگین HDPE
نوع مواد : PE 100
فشار قابل تحمل : 10 اتمسفر
کلاف 100 متری
تلفن فروش : 65469330 - 021
۶,۷۶۳,۶۰۰ تومان
لوله پلی اتیلن 125 میلیمتر 10 اتمسفر (توسن)
توسن
لوله پلی اتیلن
سایز : 125 میلیمتر
جنس : پلی اتیلن سنگین HDPE
نوع مواد : PE 100
فشار قابل تحمل : 10 اتمسفر
کلاف 100 متری
تلفن فروش : 65469330 - 021
۴,۳۲۴,۵۰۰ تومان
لوله پلی اتیلن 125 میلیمتر 6 اتمسفر (توسن)
توسن
لوله پلی اتیلن
سایز : 125 میلیمتر
جنس : پلی اتیلن سنگین HDPE
نوع مواد : PE 80
فشار قابل تحمل : 6 اتمسفر
کلاف 100 متری
تلفن فروش : 65469330 - 021
۳,۷۲۰,۰۰۰ تومان
لوله پلی اتیلن 110 میلیمتر 10 اتمسفر (توسن)
توسن
لوله پلی اتیلن
سایز : 110 میلیمتر
جنس : پلی اتیلن سنگین HDPE
نوع مواد : PE 100
فشار قابل تحمل : 10 اتمسفر
کلاف 100 متری
تلفن فروش : 65469330 - 021
۳,۳۹۴,۵۰۰ تومان
لوله پلی اتیلن 110 میلیمتر 6 اتمسفر (توسن)
توسن
لوله پلی اتیلن
سایز : 110 میلیمتر
جنس : پلی اتیلن سنگین HDPE
نوع مواد : PE 80
فشار قابل تحمل : 6 اتمسفر
کلاف 100 متری
تلفن فروش : 65469330 - 021
۲,۸۶۷,۵۰۰ تومان
لوله پلی اتیلن 90 میلیمتر 10 اتمسفر (توسن)
توسن
لوله پلی اتیلن
سایز : 90 میلیمتر
جنس : پلی اتیلن سنگین HDPE
نوع مواد : PE 100
فشار قابل تحمل : 10 اتمسفر
کلاف 100 متری
تلفن فروش : 65469330 - 021
۲,۲۷۸,۵۰۰ تومان
لوله پلی اتیلن 90 میلیمتر 6 اتمسفر (توسن)
توسن
لوله پلی اتیلن
سایز : 90 میلیمتر
جنس : پلی اتیلن سنگین HDPE
نوع مواد : PE 80
فشار قابل تحمل : 6 اتمسفر
کلاف 100 متری
تلفن فروش : 65469330 - 021
۱,۸۶۰,۰۰۰ تومان
لوله پلی اتیلن 75 میلیمتر 10 اتمسفر (توسن)
توسن
لوله پلی اتیلن
سایز : 75 میلیمتر
جنس : پلی اتیلن سنگین HDPE
نوع مواد : PE 100
فشار قابل تحمل : 10 اتمسفر
کلاف 100 متری
تلفن فروش : 65469330 - 021
۱,۵۹۶,۵۰۰ تومان
لوله پلی اتیلن 75 میلیمتر 6 اتمسفر (توسن)
توسن
لوله پلی اتیلن
سایز : 75 میلیمتر
جنس : پلی اتیلن سنگین HDPE
نوع مواد : PE 80
فشار قابل تحمل : 6 اتمسفر
کلاف 100 متری
تلفن فروش : 65469330 - 021
۱,۲۹۵,۸۰۰ تومان
لوله پلی اتیلن 63 میلیمتر 10 اتمسفر (توسن)
توسن
لوله پلی اتیلن
سایز : 63 میلیمتر
جنس : پلی اتیلن سنگین HDPE
نوع مواد : PE 100
فشار قابل تحمل : 10 اتمسفر
کلاف 100 متری
تلفن فروش : 65469330 - 021
۱,۱۲۸,۴۰۰ تومان
لوله پلی اتیلن 63 میلیمتر 6 اتمسفر (توسن)
توسن
لوله پلی اتیلن
سایز : 63 میلیمتر
جنس : پلی اتیلن سنگین HDPE
نوع مواد : PE 80
فشار قابل تحمل : 6 اتمسفر
کلاف 100 متری
تلفن فروش : 65469330 - 021
۹۰۸,۳۰۰ تومان
لوله پلی اتیلن 50 میلیمتر 10 اتمسفر (توسن)
توسن
لوله پلی اتیلن
سایز : 50 میلیمتر
جنس : پلی اتیلن سنگین HDPE
نوع مواد : PE 100
فشار قابل تحمل : 10 اتمسفر
کلاف 100 متری
تلفن فروش : 65469330 - 021
۷۰۹,۹۰۰ تومان
لوله پلی اتیلن 50 میلیمتر 6 اتمسفر (توسن)
توسن
لوله پلی اتیلن
سایز : 50 میلیمتر
جنس : پلی اتیلن سنگین HDPE
نوع مواد : PE 80
فشار قابل تحمل : 6 اتمسفر
کلاف 100 متری
تلفن فروش : 65469330 - 021
۵۸۵,۹۰۰ تومان
لوله پلی اتیلن 40 میلیمتر 10 اتمسفر (توسن)
توسن
لوله پلی اتیلن
سایز : 40 میلیمتر
جنس : پلی اتیلن سنگین HDPE
نوع مواد : PE 100
فشار قابل تحمل : 10 اتمسفر
کلاف 100 متری
تلفن فروش : 65469330 - 021
۴۶۳,۵۰۰ تومان
لوله پلی اتیلن 40 میلیمتر 6 اتمسفر (توسن)
توسن
لوله پلی اتیلن
سایز : 40 میلیمتر
جنس : پلی اتیلن سنگین HDPE
نوع مواد : PE 80
فشار قابل تحمل : 6 اتمسفر
کلاف 100 متری
تلفن فروش : 65469330 - 021
۳۸۹,۱۰۰ تومان
لوله پلی اتیلن 32 میلیمتر 10 اتمسفر (توسن)
توسن
لوله پلی اتیلن
سایز : 32 میلیمتر
جنس : پلی اتیلن سنگین HDPE
نوع مواد : PE 100
فشار قابل تحمل : 10 اتمسفر
کلاف 100 متری
تلفن فروش : 65469330 - 021
۳۰۶,۹۰۰ تومان
لوله پلی اتیلن 25 میلیمتر 10 اتمسفر (توسن)
توسن
لوله پلی اتیلن
سایز : 25 میلیمتر
جنس : پلی اتیلن سنگین HDPE
نوع مواد : PE 100
فشار قابل تحمل : 10 اتمسفر
کلاف 100 متری
تلفن فروش : 65469330 - 021
۲۱۵,۵۰۰ تومان
لوله پلی اتیلن 20 میلیمتر 10 اتمسفر (توسن)
توسن
لوله پلی اتیلن
سایز : 20 میلیمتر
جنس : پلی اتیلن سنگین HDPE
نوع مواد : PE 80
فشار قابل تحمل : 10 اتمسفر
کلاف 100 متری
تلفن فروش : 65469330 - 021
۱۶۹,۰۰۰ تومان
لوله پلی اتیلن 16 میلیمتر 3.2 اتمسفر (توسن)
توسن
لوله پلی اتیلن
سایز : 16 میلیمتر
جنس : پلی اتیلن سبک LDPE
نوع مواد : PE 32
فشار قابل تحمل : 3.2 اتمسفر
کلاف 400 متری
تلفن فروش : 65469330 - 021
۳۸۰,۰۰۰ تومان۴۲,۰۰۰تومان
صفحه ۱ از ۲ ۲ بعدی »