امروز دوشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۰ ۱۰:۲۲

محصولات

رابط تیپ × تیپ
سایز : 16 میلیمتر
جنس : پلی پروپیلن
فشار قابل تحمل : 4 اتمسفر
نوع اتصال : تجهیزات آبیاری بارانی
کارتن 200 عددی
تلفن فروش : 65469330 - 021
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
رابط 16 × تیپ (آب لوله بسپار)
آب لوله بسپار
رابط 16 × تیپ
سایز : 16 میلیمتر
جنس : پلی پروپیلن
فشار قابل تحمل : 4 اتمسفر
نوع اتصال : تجهیزات آبیاری بارانی
کارتن 200 عددی
تلفن فروش : 65469330 - 021
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
شیر خودکار 1.2 1 اینچ (آب لوله بسپار)
آب لوله بسپار
شیر خودکار 1.2 1
سایز : 1.2 1 اینچ ، 50 میلیمتر
جنس : پلی استال
فشار قابل تحمل : 6 اتمسفر
نوع اتصال : تجهیزات آبیاری بارانی
کارتن 20 عددی
تلفن فروش : 65469330 - 021
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
بست اتصال لوله 16 میلیمتر پلی اتیلن (آب لوله بسپار)
آب لوله بسپار
بست اتصال لوله
سایز : 16 میلیمتر
جنس : پلی پروپیلن
فشار قابل تحمل : 4 اتمسفر
نوع اتصال : آبیاری قطره ای
کارتن 5000 عددی
تلفن فروش : 65469330 - 021
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
سه راه پلی اتیلن لوله 16 میلیمتر ای بی اس ABS (آب لوله بسپار)
آب لوله بسپار
سه راه پلی اتیلن
سایز : 16 میلیمتر
جنس : ای بی اس ABS
فشار قابل تحمل : 4 اتمسفر
نوع اتصال : آبیاری قطره ای
کارتن 300 عددی
تلفن فروش : 65469330 - 021
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
رابط پلی اتیلن لوله 16 میلیمتر ای بی اس ABS (آب لوله بسپار)
آب لوله بسپار
رابط پلی اتیلن
سایز : 16 میلیمتر
جنس : ای بی اس ABS
فشار قابل تحمل : 4 اتمسفر
نوع اتصال : آبیاری قطره ای
کارتن 600 عددی
تلفن فروش : 65469330 - 021
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
سه راه لوله پلی اتیلن 16 میلیمتر (آب لوله بسپار)
آب لوله بسپار
سه راه لوله پلی اتیلن
سایز : 16 میلیمتر
جنس : پلی پروپیلن کو پلیمر
فشار قابل تحمل : 4 اتمسفر
نوع اتصال : آبیاری قطره ای
کارتن 1100 عددی
تلفن فروش : 65469330 - 021
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
رابط پلی اتیلن لوله 16 میلیمتر (آب لوله بسپار)
آب لوله بسپار
رابط پلی اتیلن
سایز : 16 میلیمتر
جنس : پلی پروپیلن کو پلیمر
فشار قابل تحمل : 4 اتمسفر
نوع اتصال : آبیاری قطره ای
کارتن 2000 عددی
تلفن فروش : 65469330 - 021
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
سه راه دریپردار (آب لوله بسپار)
آب لوله بسپار
سه راه دریپردار
جنس : پلی پروپیلن کو پلیمر
فشار قابل تحمل : 4 اتمسفر
نوع اتصال : آبیاری قطره ای
کارتن 900 عددی
تلفن فروش : 65469330 - 021
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
دریپر روی خط قابل تنظیم (آب لوله بسپار)
آب لوله بسپار
دریپر روی خط قابل تنظیم
جنس : پلی پروپیلن کو پلیمر
فشار قابل تحمل : 4 اتمسفر
نوع اتصال : آبیاری قطره ای
کارتن 5800 عددی
تلفن فروش : 65469330 - 021
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
آچار پانچ لوله پلی اتیلن (آب لوله بسپار)
آب لوله بسپار
آچار پانچ لوله پلی اتیلن
جنس : پلی پروپیلن کو پلیمر
ابزار : آبیاری قطره ای
کارتن 4000 عددی
تلفن فروش : 65469330 - 021
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
بست ابتدایی پلی اتیلن 16 میلیمتر (آب لوله بسپار)
آب لوله بسپار
بست ابتدایی پلی اتیلن
سایز : 16 میلیمتر
جنس : پلی پروپیلن کو پلیمر
فشار قابل تحمل : 4 اتمسفر
نوع اتصال : آبیاری قطره ای
کارتن 3000 عددی
تلفن فروش : 65469330 - 021
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
بست انتهایی پلی اتیلن 16 میلیمتر (آب لوله بسپار)
آب لوله بسپار
بست انتهایی پلی اتیلن
سایز : 16 میلیمتر
جنس : پلی پروپیلن کو پلیمر
فشار قابل تحمل : 4 اتمسفر
نوع اتصال : آبیاری قطره ای
کارتن 1200 عددی
تلفن فروش : 65469330 - 021
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
فلنج پلی اتیلن جوشی 200 میلیمتر 10 اتمسفر (آب لوله بسپار)
آب لوله بسپار
فلنج پلی اتیلن جوشی
سایز : 200 میلیمتر
جنس : پلی اتیلن
فشار قابل تحمل : 10 اتمسفر
نوع اتصال : جوشی فشار قوی
کارتن 6 عددی
تلفن فروش : 65469330 - 021
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
فلنج پلی اتیلن جوشی 200 میلیمتر 6 اتمسفر (آب لوله بسپار)
آب لوله بسپار
فلنج پلی اتیلن جوشی
سایز : 200 میلیمتر
جنس : پلی اتیلن
فشار قابل تحمل : 6 اتمسفر
نوع اتصال : جوشی فشار قوی
کارتن 6 عددی
تلفن فروش : 65469330 - 021
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
فلنج پلی اتیلن جوشی 160 میلیمتر 10 اتمسفر (آب لوله بسپار)
آب لوله بسپار
فلنج پلی اتیلن جوشی
سایز : 160 میلیمتر
جنس : پلی اتیلن
فشار قابل تحمل : 10 اتمسفر
نوع اتصال : جوشی فشار قوی
کارتن 10 عددی
تلفن فروش : 65469330 - 021
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
فلنج پلی اتیلن جوشی 160 میلیمتر 6 اتمسفر (آب لوله بسپار)
آب لوله بسپار
فلنج پلی اتیلن جوشی
سایز : 160 میلیمتر
جنس : پلی اتیلن
فشار قابل تحمل : 6 اتمسفر
نوع اتصال : جوشی فشار قوی
کارتن 10 عددی
تلفن فروش : 65469330 - 021
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
فلنج پلی اتیلن جوشی 125 میلیمتر 10 اتمسفر (آب لوله بسپار)
آب لوله بسپار
فلنج پلی اتیلن جوشی
سایز : 125 میلیمتر
جنس : پلی اتیلن
فشار قابل تحمل : 10 اتمسفر
نوع اتصال : جوشی فشار قوی
کارتن 20 عددی
تلفن فروش : 65469330 - 021
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
فلنج پلی اتیلن جوشی 125 میلیمتر 6 اتمسفر (آب لوله بسپار)
آب لوله بسپار
فلنج پلی اتیلن جوشی
سایز : 125 میلیمتر
جنس : پلی اتیلن
فشار قابل تحمل : 6 اتمسفر
نوع اتصال : جوشی فشار قوی
کارتن 20 عددی
تلفن فروش : 65469330 - 021
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
فلنج پلی اتیلن جوشی 110 میلیمتر 10 اتمسفر (آب لوله بسپار)
آب لوله بسپار
فلنج پلی اتیلن جوشی
سایز : 110 میلیمتر
جنس : پلی اتیلن
فشار قابل تحمل : 10 اتمسفر
نوع اتصال : جوشی فشار قوی
کارتن 25 عددی
تلفن فروش : 65469330 - 021
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
صفحه ۱ از ۸ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ بعدی »