امروز جمعه ۱ آذر ۱۳۹۸ ۱۳:۲۲

محصولات

دریپر 8 نازله (فرات پلیمر)
فرات پلیمر
دریپر 8 نازله
جنس : پلی پروپیلن
فشار قابل تحمل : 4 اتمسفر
نوع اتصال : آبیاری قطره ای
کارتن 4000 عددی
تلفن فروش : 65469330 - 021
۲۵۰ تومان
رابط پلی اتیلن لوله 16 میلیمتر (فرات پلیمر)
فرات پلیمر
رابط پلی اتیلن
سایز : 16 میلیمتر
جنس : پلی اتیلن
فشار قابل تحمل : 4 اتمسفر
نوع اتصال : آبیاری قطره ای
کارتن 3000 عددی
تلفن فروش : 65469330 - 021
۱۶۷ تومان
بست ابتدایی 12 × 16 (فرات پلیمر)
فرات پلیمر
بست ابتدایی
سایز : 16 میلیمتر
جنس : پلی اتیلن
فشار قابل تحمل : 4 اتمسفر
نوع اتصال : تجهیزات آبیاری بارانی
کارتن 6000 عددی
تلفن فروش : 65469330 - 021
۳۲۰ تومان
زانو 16 × 16 (فرات پلیمر)
فرات پلیمر
زانو 16 × 16
سایز : 16 میلیمتر
جنس : پلی اتیلن
فشار قابل تحمل : 4 اتمسفر
نوع اتصال : تجهیزات آبیاری بارانی
کارتن 3000 عددی
تلفن فروش : 65469330 - 021
۲۱۵ تومان
انشعاب 1.2 × 16 (فرات پلیمر)
فرات پلیمر
انشعاب
سایز : 16 میلیمتر
جنس : پلی اتیلن
فشار قابل تحمل : 4 اتمسفر
نوع اتصال : تجهیزات آبیاری بارانی
کارتن 3000 عددی
تلفن فروش : 65469330 - 021
۲۱۵ تومان
شیر انشعاب 16 × تیپ (فرات پلیمر)
فرات پلیمر
شیر انشعاب
سایز : 16 میلیمتر
جنس : پلی اتیلن
فشار قابل تحمل : 4 اتمسفر
نوع اتصال : تجهیزات آبیاری بارانی
کارتن 200 عددی
تلفن فروش : 65469330 - 021
۱,۹۵۰ تومان
شیر انشعاب 16 × 16 (فرات پلیمر)
فرات پلیمر
شیر انشعاب
سایز : 16 میلیمتر
جنس : پلی اتیلن
فشار قابل تحمل : 4 اتمسفر
نوع اتصال : تجهیزات آبیاری بارانی
کارتن 200 عددی
تلفن فروش : 65469330 - 021
۱,۹۵۰ تومان
شیر انشعاب 1.2 × 16 (فرات پلیمر)
فرات پلیمر
شیر انشعاب
سایز : 16 میلیمتر
جنس : پلی اتیلن
فشار قابل تحمل : 4 اتمسفر
نوع اتصال : تجهیزات آبیاری بارانی
کارتن 200 عددی
تلفن فروش : 65469330 - 021
۱,۹۵۰ تومان