امروز جمعه ۱۴ آذر ۱۳۹۹ ۱۴:۱۰

محصولات

سه پایه آبپاش 2 متری (الوند مکش)
ویسپار
سه پایه آبپاش 2 متری (الوند مکش)
سایز : 1 اینچ
سایز : 1.2 1 اینچ
سایز : 2 اینچ
طول : 2 متر
جنس : آلومینیوم ، استنلس استیل
نوع اتصال : اتصالات آبیاری بارانی
تلفن فروش : 65469330 - 021
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
سه پایه آبپاش 1.5 متری (الوند مکش)
ویسپار
سه پایه آبپاش 1.5 متری (الوند مکش)
سایز : 1 اینچ
سایز : 1.2 1 اینچ
سایز : 2 اینچ
طول : 1.5 متر
جنس : آلومینیوم ، استنلس استیل
نوع اتصال : اتصالات آبیاری بارانی
تلفن فروش : 65469330 - 021
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
سه پایه آبپاش 1 متری (الوند مکش)
ویسپار
سه پایه آبپاش 1 متری (الوند مکش)
سایز : 1 اینچ
سایز : 1.2 1 اینچ
سایز : 2 اینچ
طول : 1 متر
جنس : آلومینیوم ، استنلس استیل
نوع اتصال : اتصالات آبیاری بارانی
تلفن فروش : 65469330 - 021
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
کمربند انشعاب پلیمری 2 × 63 میلیمتر (الوند مکش)
ویسپار
کمربند انشعاب پلیمری
سایز : 2 × 63 میلیمتر
جنس : پلی پروپیلن کو پلیمر
فشار قابل تحمل : ۶ اتمسفر
کارتن 45 عددی
نوع اتصال : تجهیزات آبیاری بارانی
تلفن فروش : 65469330 - 021
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
کمربند انشعاب پلیمری 1.2 1 × 63 میلیمتر (الوند مکش)
ویسپار
کمربند انشعاب پلیمری
سایز : 1.2 1 × 63 میلیمتر
جنس : پلی پروپیلن کو پلیمر
فشار قابل تحمل : ۶ اتمسفر
کارتن 45 عددی
نوع اتصال : تجهیزات آبیاری بارانی
تلفن فروش : 65469330 - 021
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
رابط پلی اتیلن 16
سایز : 16 میلیمتر
جنس : پلی پروپیلن کو پلیمر
فشار قابل تحمل : 4 اتمسفر
نوع اتصال : آبیاری قطره ای
شماره تماس : 65469330-021
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
رابط 16 × تیپ (ویسپار)
ویسپار
رابط 16 × تیپ
سایز : 16 میلیمتر
جنس : پلی پروپیلن کو پلیمر
فشار قابل تحمل : 4 اتمسفر
نوع اتصال : آبیاری قطره ای
شماره تماس : 65469330-021
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
شیر انشعاب 16 × تیپ (ویسپار)
ویسپار
شیر انشعاب ۱۶ × تیپ
سایز : ۱۶ میلیمتر
جنس : پلی پروپیلن کو پلیمر
فشار قابل تحمل : ۴ اتمسفر
نوع اتصال : آبیاری قطره ای
شماره تماس : 65469330-021
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
شیر انشعاب 1/2 × 16 (ویسپار)
ویسپار
شیر انشعاب
سایز : 16 میلیمتر
جنس : پلی پروپیلن کو پلیمر
فشار قابل تحمل : 4 اتمسفر
نوع اتصال : آبیاری قطره ای
شماره تماس : 65469330-021
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
سه راه لی فلت به تیپ (ویسپار)
ویسپار
سه راه لی فلت به تیپ
سایز : 16 میلیمتر
جنس : پلی پروپیلن کو پلیمر
فشار قابل تحمل : 4 اتمسفر
نوع اتصال : لوله و اتصالات لی فلت
شماره تماس : 65469330-021
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
لوله لی فلت 200 میلیمتر 4 اتمسفر (ویسپار)
ویسپار
لوله لی فلت 200 میلیمتر 4 اتمسفر (ویسپار)
سایز : 200 میلیمتر
سایز : 8 اینچ
جنس : پی وی سی
فشار قابل تحمل : 4 اتمسفر
کلاف : 50 متری
نوع لوله : آبرسانی
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
شیر کشویی دسته کوتاه پلیمری 50 × 50 میلیمتر (ویسپار)
ویسپار
شیر کشویی دسته کوتاه پلیمری
سایز : 50 میلیمتر
جنس : پلی پروپیلن
فشار قابل تحمل : 6 اتمسفر
نوع اتصال : شیر کشویی پلیمری ، شیر گیت ولو
تلفن فروش : 65469330 - 021
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
کمربند انشعاب پلیمری 1 × 63 میلیمتر (الوند مکش)
ویسپار
کمربند انشعاب پلیمری
سایز : 1 × 63 میلیمتر
جنس : پلی پروپیلن کو پلیمر
فشار قابل تحمل : ۶ اتمسفر
کارتن 40 عددی
نوع اتصال : تجهیزات آبیاری بارانی
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
رایزر پلیمری1.2 2 اینچ 50 سانتیمتر (ویسپار)
ویسپار
رایزر پلیمری
سایز : 1.2 2 اینچ
سایز : 75 میلیمتر
طول : 50 سانتیمتر
جنس : پی وی سی
نوع محصول : تجهیزات آبیاری بارانی
تلفن فروش : 65469330 - 021
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
لوله لی فلت 160 میلیمتر 4 اتمسفر (ویسپار)
ویسپار
لوله لی فلت
سایز : 160 میلیمتر
سایز : 6 اینچ
جنس : پی وی سی
فشار قابل تحمل : 4 اتمسفر
کلاف : 50 متری
نوع لوله : آبرسانی
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
لوله لی فلت 125 میلیمتر 4 اتمسفر (ویسپار)
ویسپار
لوله لی فلت
سایز : 125 میلیمتر
سایز : 5 اینچ
جنس : پی وی سی
فشار قابل تحمل : 4 اتمسفر
کلاف : 50 متری
نوع لوله : آبرسانی
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
لوله لی فلت 110 میلیمتر 4 اتمسفر (ویسپار)
ویسپار
لوله لی فلت
سایز : 110 میلیمتر
سایز : 1.2 3 اینچ
جنس : پی وی سی
فشار قابل تحمل : 4 اتمسفر
کلاف : 50 متری
نوع لوله : آبرسانی
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
لوله لی فلت 90 میلیمتر 4 اتمسفر (ویسپار)
ویسپار
لوله لی فلت
سایز : 90 میلیمتر
سایز : 3 اینچ
جنس : پی وی سی
فشار قابل تحمل : 4 اتمسفر
کلاف : 50 متری
نوع لوله : آبرسانی
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
لوله لی فلت 75 میلیمتر 4 اتمسفر (ویسپار)
ویسپار
لوله لی فلت
سایز : 75 میلیمتر
سایز : 1.2 2 اینچ
جنس : پی وی سی
فشار قابل تحمل : 4 اتمسفر
کلاف : 50 متری
نوع لوله : آبرسانی
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
لوله لی فلت 63 میلیمتر 4 اتمسفر (ویسپار)
ویسپار
لوله لی فلت
سایز : 63 میلیمتر
سایز : 2 اینچ
جنس : پی وی سی
فشار قابل تحمل : 4 اتمسفر
کلاف : 100 متری
نوع لوله : آبرسانی
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
صفحه ۱ از ۱۰ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ بعدی »