امروز دوشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۰ ۱۰:۳۵

نتایج جستجو در محصولات

کلید شیر خودکار 1 اینچ (الوند مکش)
الوند مکش
کلید شیر خودکار 1 اینچ
سایز : 1 اینچ
جنس : پلی استال
فشار قابل تحمل : 6 اتمسفر
نوع اتصال : تجهیزات آبیاری بارانی
کارتن 70 عددی
تلفن فروش : 65469330 - 021
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
زانو جوشی 90° پلی اتیلن 200 × 200 میلیمتر 10 اتمسفر (اصفهان پلاست)
اصفهان پلاست
زانو پلی اتیلن جوشی
سایز : 200 میلیمتر
جنس: پلی اتیلن
فشار قابل تحمل : 10 اتمسفر
نوع محصول:اتصال جوشی فشار قوی
مدل : IPT
تلفن فروش : 65469330 - 021
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
زانو جوشی 90° پلی اتیلن 200 × 200 میلیمتر 6 اتمسفر (اصفهان پلاست)
اصفهان پلاست
زانو پلی اتیلن جوشی
سایز : 200 میلیمتر
جنس: پلی اتیلن
فشار قابل تحمل : 6 اتمسفر
نوع محصول:اتصال جوشی فشار قوی
مدل : IPT
تلفن فروش : 65469330 - 021
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
زانو جوشی 90° پلی اتیلن 160 × 160 میلیمتر 10 اتمسفر (اصفهان پلاست)
اصفهان پلاست
زانو پلی اتیلن جوشی
سایز : 160 میلیمتر
جنس: پلی اتیلن
فشار قابل تحمل : 10 اتمسفر
نوع محصول:اتصال جوشی فشار قوی
مدل : IPT
تلفن فروش : 65469330 - 021
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
زانو جوشی 90° پلی اتیلن 160 × 160 میلیمتر 6 اتمسفر (اصفهان پلاست)
اصفهان پلاست
زانو پلی اتیلن جوشی
سایز : 160 میلیمتر
جنس: پلی اتیلن
فشار قابل تحمل : 6 اتمسفر
نوع محصول:اتصال جوشی فشار قوی
مدل : IPT
تلفن فروش : 65469330 - 021
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
زانو جوشی 90° پلی اتیلن 125 × 125 میلیمتر 10 اتمسفر (اصفهان پلاست)
اصفهان پلاست
زانو جوشی
سایز : 125 میلیمتر
جنس: پلی اتیلن
فشار قابل تحمل : 10 اتمسفر
نوع محصول:اتصال جوشی فشار قوی
مدل : IPT
تلفن فروش : 65469330 - 021
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
زانو جوشی 90° پلی اتیلن 125 × 125 میلیمتر 6 اتمسفر (اصفهان پلاست)
اصفهان پلاست
زانو پلی اتیلن جوشی
سایز : 125 میلیمتر
جنس: پلی اتیلن
فشار قابل تحمل : 6 اتمسفر
نوع محصول:اتصال جوشی فشار قوی
مدل : IPT
تلفن فروش : 65469330 - 021
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
زانو جوشی 90° پلی اتیلن 110 × 110 میلیمتر 10 اتمسفر (اصفهان پلاست)
اصفهان پلاست
زانو پلی اتیلن جوشی
سایز : 110 میلیمتر
جنس: پلی اتیلن
فشار قابل تحمل : 10 اتمسفر
نوع محصول:اتصال جوشی فشار قوی
مدل : IPT
تلفن فروش : 65469330 - 021
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
زانو جوشی 90° پلی اتیلن 110 × 110 میلیمتر 6 اتمسفر (اصفهان پلاست)
اصفهان پلاست
زانو پلی اتیلن جوشی
سایز : 110 میلیمتر
جنس: پلی اتیلن
فشار قابل تحمل : 6 اتمسفر
نوع محصول:اتصال جوشی فشار قوی
مدل : IPT
تلفن فروش : 65469330 - 021
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
زانو جوشی 90° پلی اتیلن  90× 90 میلیمتر 10 اتمسفر (اصفهان پلاست)
اصفهان پلاست
زانو پلی اتیلن جوشی
سایز : 90 میلیمتر
جنس: پلی اتیلن
فشار قابل تحمل : 10 اتمسفر
نوع محصول:اتصال جوشی فشار قوی
مدل : IPT
تلفن فروش : 65469330 - 021
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
صفحه ۱ از ۱۰ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ بعدی »