امروز دوشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۲۰:۵۰

نتایج جستجو در محصولات

شیر توپی دسته فلزی 4 اینچ (ویسپار)
ویسپار
شیر توپی دسته فلزی
سایز : 4 اینچ ، 110 میلیمتر
جنس : پی وی سی
فشار قابل تحمل : 10 اتمسفر
نوع اتصال : تجهیزات آبیاری بارانی
کارتن 6 عددی
تلفن فروش : 65469330 - 021
۲۷۵,۰۰۰ تومان
شیر توپی دسته فلزی 3 اینچ (ویسپار)
ویسپار
شیر توپی دسته فلزی
سایز : 3 اینچ ، 90 میلیمتر
جنس : پی وی سی
فشار قابل تحمل : 10 اتمسفر
نوع اتصال : تجهیزات آبیاری بارانی
کارتن 6 عددی
تلفن فروش : 65469330 - 021
۱۵۹,۰۰۰ تومان
شیر توپی دسته فلزی 1.2 2 اینچ (ویسپار)
ویسپار
شیر توپی دسته فلزی
سایز : 1.2 2 اینچ ، 75 میلیمتر
جنس : پی وی سی
فشار قابل تحمل : 10 اتمسفر
نوع اتصال : تجهیزات آبیاری بارانی
کارتن 12 عددی
تلفن فروش : 65469330 - 021
۹۵,۰۰۰ تومان
شیر توپی دسته فلزی 2 اینچ (ویسپار)
ویسپار
شیر توپی دسته فلزی
سایز : 2 اینچ ، 63 میلیمتر
جنس : پی وی سی
فشار قابل تحمل : 10 اتمسفر
نوع اتصال : تجهیزات آبیاری بارانی
کارتن 24 عددی
تلفن فروش : 65469330 - 021
۴۹,۵۰۰ تومان
شیر توپی دسته فلزی 1.2 1 اینچ (ویسپار)
ویسپار
شیر توپی دسته فلزی
سایز : 1.2 1 اینچ ، 50 میلیمتر
جنس : پی وی سی
فشار قابل تحمل : 10 اتمسفر
نوع اتصال : تجهیزات آبیاری بارانی
کارتن 40 عددی
تلفن فروش : 65469330 - 021
۴۲,۰۰۰ تومان
شیر توپی دسته فلزی 1.4 1 اینچ (ویسپار)
ویسپار
شیر توپی دسته فلزی
سایز : 1.4 1 اینچ ، 40 میلیمتر
جنس : پی وی سی
فشار قابل تحمل : 10 اتمسفر
نوع اتصال : تجهیزات آبیاری بارانی
کارتن 60 عددی
تلفن فروش : 65469330 - 021
۳۵,۵۰۰ تومان
شیر توپی دسته فلزی 1 اینچ (ویسپار)
ویسپار
شیر توپی دسته فلزی
سایز : 1 اینچ ، 32 میلیمتر
جنس : پی وی سی
فشار قابل تحمل : 10 اتمسفر
نوع اتصال : تجهیزات آبیاری بارانی
کارتن 100 عددی
تلفن فروش : 65469330 - 021
۱۹,۸۰۰ تومان
شیر توپی دسته فلزی 3.4 اینچ (ویسپار)
ویسپار
شیر توپی دسته فلزی
سایز : 3.4 اینچ ، 25 میلیمتر
جنس : پی وی سی
فشار قابل تحمل : 10 اتمسفر
نوع اتصال : تجهیزات آبیاری بارانی
کارتن 150 عددی
تلفن فروش : 65469330 - 021
۱۴,۸۰۰ تومان
شیر توپی دسته فلزی 1.2 اینچ (ویسپار)
ویسپار
شیر توپی دسته فلزی
سایز : 1.2 اینچ ، 20 میلیمتر
جنس : پی وی سی
فشار قابل تحمل : 10 اتمسفر
نوع اتصال : تجهیزات آبیاری بارانی
کارتن 200 عددی
تلفن فروش : 65469330 - 021
۱۲,۷۰۰ تومان
کلید شیر خودکار 1 اینچ (ویسپار)
ویسپار
کلید شیر خودکار 1 اینچ
سایز : 1 اینچ ، 32 میلیمتر
جنس : پلی استال
فشار قابل تحمل : 6 اتمسفر
نوع اتصال : تجهیزات آبیاری بارانی
کارتن 60 عددی
تلفن فروش : 65469330 - 021
۵,۵۰۰ تومان
موجود نیست
صفحه ۱ از ۱۰ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ بعدی »