امروز دوشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ ۰۴:۱۷

نتایج جستجو در محصولات

کلید شیر خودکار 1 اینچ (الوند مکش)
الوند مکش
کلید شیر خودکار 1 اینچ
سایز : 1 اینچ
جنس : پلی استال
فشار قابل تحمل : 6 اتمسفر
نوع اتصال : تجهیزات آبیاری بارانی
کارتن 70 عددی
تلفن فروش : 65469330 - 021
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
رابط پلی اتیلن 110 × 110 میلیمتر (اصفهان پلاست)
اصفهان پلاست
رابط پلی اتیلن
سایز : 110 × 110 میلیمتر
جنس : پلی پروپیلن کو پلیمر
فشار قابل تحمل : 10 اتمسفر
نوع اتصال : پیچی فشار قوی
مدل : IPT
تلفن فروش : 65469330 - 021
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
رابط پلی اتیلن 90 × 90 میلیمتر (اصفهان پلاست)
اصفهان پلاست
رابط پلی اتیلن
سایز : 90 × 90 میلیمتر
جنس : پلی پروپیلن کو پلیمر
فشار قابل تحمل : 10 اتمسفر
نوع اتصال : پیچی فشار قوی
مدل : IPT
تلفن فروش : 65469330 - 021
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
رابط پلی اتیلن 75 × 75 میلیمتر (اصفهان پلاست)
اصفهان پلاست
رابط پلی اتیلن
سایز : 75 × 75 میلیمتر
جنس : پلی پروپیلن کو پلیمر
فشار قابل تحمل : 10 اتمسفر
نوع اتصال : پیچی فشار قوی
مدل : IPT
تلفن فروش : 65469330 - 021
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
رابط پلی اتیلن 63 × 63 میلیمتر (اصفهان پلاست)
اصفهان پلاست
رابط پلی اتیلن
سایز : 63 × 63 میلیمتر
جنس : پلی پروپیلن کو پلیمر
فشار قابل تحمل : 10 اتمسفر
نوع اتصال : پیچی فشار قوی
مدل : IPT
تلفن فروش : 65469330 - 021
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
رابط پلی اتیلن 50 × 50 میلیمتر (اصفهان پلاست)
اصفهان پلاست
رابط پلی اتیلن
سایز : 50 × 50 میلیمتر
جنس : پلی پروپیلن کو پلیمر
فشار قابل تحمل : 10 اتمسفر
نوع اتصال : پیچی فشار قوی
مدل : IPT
تلفن فروش : 65469330 - 021
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
رابط پلی اتیلن 40 × 40 میلیمتر (اصفهان پلاست)
اصفهان پلاست
رابط پلی اتیلن
سایز : 40 × 40 میلیمتر
جنس : پلی پروپیلن کو پلیمر
فشار قابل تحمل : 10 اتمسفر
نوع اتصال : پیچی فشار قوی
مدل : IPT
تلفن فروش : 65469330 - 021
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
رابط پلی اتیلن 32 × 32 میلیمتر (اصفهان پلاست)
اصفهان پلاست
رابط پلی اتیلن
سایز : 32 × 32 میلیمتر
جنس : پلی پروپیلن کو پلیمر
فشار قابل تحمل : 10 اتمسفر
نوع اتصال : پیچی فشار قوی
مدل : IPT
تلفن فروش : 65469330 - 021
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
رابط پلی اتیلن 20 × 20 میلیمتر (اصفهان پلاست)
اصفهان پلاست
رابط پلی اتیلن
سایز : 20 × 20 میلیمتر
جنس : پلی پروپیلن کو پلیمر
فشار قابل تحمل : 10 اتمسفر
نوع اتصال : پیچی فشار قوی
مدل : IPT
تلفن فروش : 65469330 - 021
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
اتصال فلنج دار پلی اتیلن 4 × 90 میلیمتر (اصفهان پلاست)
اصفهان پلاست
اتصال فلنج دار پلی اتیلن
سایز : "4 × 90 میلیمتر
جنس : پلی پروپیلن کو پلیمر
فشار قابل تحمل : 10 اتمسفر
نوع اتصال : پیچی فشار قوی
مدل : IPT
تلفن فروش : 65469330 - 021
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
صفحه ۱ از ۱۰ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ بعدی »