امروز دوشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۲۱:۱۷

نتایج جستجو در محصولات

انشعاب 1.2 × 16 (فرات پلیمر)
فرات پلیمر
انشعاب
سایز : 16 میلیمتر
جنس : پلی اتیلن
فشار قابل تحمل : 4 اتمسفر
نوع اتصال : تجهیزات آبیاری بارانی
کارتن 3000 عددی
تلفن فروش : 65469330 - 021
۱۶۵ تومان
شیر انشعاب 16 × تیپ (فرات پلیمر)
فرات پلیمر
شیر انشعاب
سایز : 16 میلیمتر
جنس : پلی اتیلن
فشار قابل تحمل : 4 اتمسفر
نوع اتصال : تجهیزات آبیاری بارانی
کارتن 200 عددی
تلفن فروش : 65469330 - 021
۱,۷۴۰ تومان
شیر انشعاب 16 × 16 (فرات پلیمر)
فرات پلیمر
شیر انشعاب
سایز : 16 میلیمتر
جنس : پلی اتیلن
فشار قابل تحمل : 4 اتمسفر
نوع اتصال : تجهیزات آبیاری بارانی
کارتن 200 عددی
تلفن فروش : 65469330 - 021
۱,۵۷۵ تومان
موجود نیست
شیر انشعاب 1.2 × 16 (فرات پلیمر)
فرات پلیمر
شیر انشعاب
سایز : 16 میلیمتر
جنس : پلی اتیلن
فشار قابل تحمل : 4 اتمسفر
نوع اتصال : تجهیزات آبیاری بارانی
کارتن 200 عددی
تلفن فروش : 65469330 - 021
۱,۵۷۵ تومان
کمربند انشعاب پلی اتیلن 3 × 160 میلیمتر (آب لوله بسپار)
آب لوله بسپار
کمربند انشعاب پلی اتیلن
سایز : 3 × 160 میلیمتر
جنس : پلی پروپیلن کو پلیمر
فشار قابل تحمل : 10 اتمسفر
نوع اتصال : پیچی فشار قوی
کارتن 8 عددی
تلفن فروش : 65469330 - 021
۳۴,۷۰۰ تومان
کمربند انشعاب پلی اتیلن 2 × 160 میلیمتر (آب لوله بسپار)
آب لوله بسپار
کمربند انشعاب پلی اتیلن
سایز : 2 × 160 میلیمتر
جنس : پلی پروپیلن کو پلیمر
فشار قابل تحمل : 10 اتمسفر
نوع اتصال : پیچی فشار قوی
کارتن 8 عددی
تلفن فروش : 65469330 - 021
۳۴,۷۰۰ تومان
کمربند انشعاب پلی اتیلن 1.2 1 × 160 میلیمتر (آب لوله بسپار)
آب لوله بسپار
کمربند انشعاب پلی اتیلن
سایز : 1.2 1 × 160 میلیمتر
جنس : پلی پروپیلن کو پلیمر
فشار قابل تحمل : 10 اتمسفر
نوع اتصال : پیچی فشار قوی
کارتن 8 عددی
تلفن فروش : 65469330 - 021
۳۴,۷۰۰ تومان
کمربند انشعاب پلی اتیلن 1 × 160 میلیمتر (آب لوله بسپار)
آب لوله بسپار
کمربند انشعاب پلی اتیلن
سایز : 1 × 160 میلیمتر
جنس : پلی پروپیلن کو پلیمر
فشار قابل تحمل : 10 اتمسفر
نوع اتصال : پیچی فشار قوی
کارتن 10 عددی
تلفن فروش : 65469330 - 021
۳۴,۷۰۰ تومان
کمربند انشعاب پلی اتیلن 3.4 × 160 میلیمتر (آب لوله بسپار)
آب لوله بسپار
کمربند انشعاب پلی اتیلن
سایز : 3.4 × 160 میلیمتر
جنس : پلی پروپیلن کو پلیمر
فشار قابل تحمل : 10 اتمسفر
نوع اتصال : پیچی فشار قوی
کارتن 10 عددی
تلفن فروش : 65469330 - 021
۳۴,۷۰۰ تومان
کمربند انشعاب پلی اتیلن 1.2 × 160 میلیمتر (آب لوله بسپار)
آب لوله بسپار
کمربند انشعاب پلی اتیلن
سایز : 1.2 × 160 میلیمتر
جنس : پلی پروپیلن کو پلیمر
فشار قابل تحمل : 10 اتمسفر
نوع اتصال : پیچی فشار قوی
کارتن 10 عددی
تلفن فروش : 65469330 - 021
۳۴,۷۰۰ تومان
صفحه ۱ از ۵ ۲ ۳ ۴ ۵ بعدی »