امروز دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸ ۰۷:۳۷

نتایج جستجو در محصولات

کمربند انشعاب پلی اتیلن 1 × 40 میلیمتر (پلی ران)
پلی ران
کمربند انشعاب پلی اتیلن
سایز : 1 × 40 میلیمتر
جنس : پلی پروپیلن کو پلیمر
فشار قابل تحمل : 10 اتمسفر
نوع اتصال : پیچی فشار قوی
کارتن 112 عددی
تلفن فروش : 65469330 - 021
۶,۴۰۵ تومان
انشعاب پلی اتیلن 1.2 × 12 میلیمتر (پلی ران)
پلی ران
انشعاب 12 پلی اتیلن
سایز : 1.2 × 12 میلیمتر
جنس : پلی پروپیلن کو پلیمر
فشار قابل تحمل : 4 اتمسفر
نوع اتصال : آبیاری قطره ای
کارتن 1500 عددی
تلفن فروش : 65469330 - 021
۲۴۸ تومان
انشعاب پلی اتیلن 1.2 × 16 میلیمتر (پلی ران)
پلی ران
انشعاب 16 پلی اتیلن
سایز : 1.2 × 16 میلیمتر
جنس : پلی پروپیلن کو پلیمر
فشار قابل تحمل : 4 اتمسفر
نوع اتصال : آبیاری قطره ای
کارتن 1200 عددی
تلفن فروش : 65469330 - 021
۲۴۸ تومان
کمربند انشعاب پلی اتیلن 1 × 250 میلیمتر (پلی ران)
پلی ران
کمربند انشعاب پلی اتیلن
سایز : 1 × 250 میلیمتر
جنس : پلی پروپیلن کو پلیمر
فشار قابل تحمل : 10 اتمسفر
نوع اتصال : پیچی فشار قوی
کارتن 6 عددی
تلفن فروش : 65469330 - 021
۱۱۵,۸۹۹ تومان
رابط 16 × تیپ (آب لوله بسپار)
آب لوله بسپار
رابط 16 × تیپ
سایز : 16 میلیمتر
جنس : پلی پروپیلن
فشار قابل تحمل : 4 اتمسفر
نوع اتصال : تجهیزات آبیاری بارانی
کارتن 200 عددی
تلفن فروش : 65469330 - 021
۸۲۰ تومان
کمربند انشعاب پلی اتیلن 4 × 250 میلیمتر (پلی ران)
پلی ران
کمربند انشعاب پلی اتیلن
سایز : 4 × 250 میلیمتر
جنس : پلی پروپیلن کو پلیمر
فشار قابل تحمل : 10 اتمسفر
نوع اتصال : پیچی فشار قوی
کارتن 6 عددی
تلفن فروش : 65469330 - 021
۱۳۳,۰۸۳ تومان
کمربند انشعاب پلی اتیلن 3 × 250 میلیمتر (پلی ران)
پلی ران
کمربند انشعاب پلی اتیلن
سایز : 3 × 250 میلیمتر
جنس : پلی پروپیلن کو پلیمر
فشار قابل تحمل : 10 اتمسفر
نوع اتصال : پیچی فشار قوی
کارتن 6 عددی
تلفن فروش : 65469330 - 021
۱۱۵,۸۹۹ تومان
کمربند انشعاب پلی اتیلن 2 × 250 میلیمتر (پلی ران)
پلی ران
کمربند انشعاب پلی اتیلن
سایز : 2 × 250 میلیمتر
جنس : پلی پروپیلن کو پلیمر
فشار قابل تحمل : 10 اتمسفر
نوع اتصال : پیچی فشار قوی
کارتن 6 عددی
تلفن فروش : 65469330 - 021
۱۱۵,۸۹۹ تومان
کمربند انشعاب پلی اتیلن 1.2 1 × 250 میلیمتر (پلی ران)
پلی ران
کمربند انشعاب پلی اتیلن
سایز : 1.2 1 × 250 میلیمتر
جنس : پلی پروپیلن کو پلیمر
فشار قابل تحمل : 10 اتمسفر
نوع اتصال : پیچی فشار قوی
کارتن 6 عددی
تلفن فروش : 65469330 - 021
۱۱۵,۸۹۹ تومان
کمربند انشعاب پلی اتیلن 3.4 × 250 میلیمتر (پلی ران)
پلی ران
کمربند انشعاب پلی اتیلن
سایز : 3.4 × 250 میلیمتر
جنس : پلی پروپیلن کو پلیمر
فشار قابل تحمل : 10 اتمسفر
نوع اتصال : پیچی فشار قوی
کارتن 6 عددی
تلفن فروش : 65469330 - 021
۱۱۵,۸۹۹ تومان
صفحه ۱ از ۱۰ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ بعدی »