امروز جمعه ۱۴ آذر ۱۳۹۹ ۱۵:۵۲

نتایج جستجو در محصولات

بست روکش دار دیواری پوش فیت 200 میلیمتر (پلی ران)
پلی ران
بست روکش دارپوش فیت
سایز : 200 میلیمتر
جنس : فولاد گالوانیزه
نوع اتصال : فاضلابی ساختمان
کارتن 8 عددی
تلفن فروش : 65469330 - 021
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
بست روکش دار دیواری پوش فیت 160 میلیمتر (پلی ران)
پلی ران
بست روکش دارپوش فیت
سایز : 160 میلیمتر
جنس : فولاد گالوانیزه
نوع اتصال : فاضلابی ساختمان
کارتن 20 عددی
تلفن فروش : 65469330 - 021
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
بست روکش دار دیواری پوش فیت 125 میلیمتر (پلی ران)
پلی ران
بست روکش دارپوش فیت
سایز : 125 میلیمتر
جنس : فولاد گالوانیزه
نوع اتصال : فاضلابی ساختمان
کارتن 25 عددی
تلفن فروش : 65469330 - 021
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
بست روکش دار دیواری پوش فیت 110 میلیمتر (پلی ران)
پلی ران
بست روکش دار پوش فیت
سایز : 110 میلیمتر
جنس : فولاد گالوانیزه
نوع اتصال : فاضلابی ساختمان
کارتن 40 عددی
تلفن فروش : 65469330 - 021
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
بست روکش دار دیواری پوش فیت 90 میلیمتر (پلی ران)
پلی ران
بست روکش دار پوش فیت
سایز : 90 میلیمتر
جنس : فولاد گالوانیزه
نوع اتصال : فاضلابی ساختمان
کارتن 64 عددی
تلفن فروش : 65469330 - 021
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
بست روکش دار دیواری پوش فیت 75 میلیمتر (پلی ران)
پلی ران
بست روکش دار پوش فیت
سایز : 75 میلیمتر
جنس : فولاد گالوانیزه
نوع اتصال : فاضلابی ساختمان
کارتن : 80 عددی
تلفن فروش : 65469330 - 021
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
بست روکش دار دیواری پوش فیت 63 میلیمتر (پلی ران)
پلی ران
بست روکش دار پوش فیت
سایز : 63 میلیمتر
جنس : فولاد گالوانیزه
نوع اتصال : فاضلابی ساختمان
کارتن 100 عددی
تلفن فروش : 65469330 - 021
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
بست روکش دار دیواری پوش فیت 50 میلیمتر (پلی ران)
پلی ران
بست روکش دار پوش فیت
سایز : 50 میلیمتر
جنس : فولاد گالوانیزه
نوع اتصال : فاضلابی ساختمان
کارتن 144 عددی
تلفن فروش : 65469330 - 021
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید