امروز جمعه ۱۴ آذر ۱۳۹۹ ۱۳:۴۵

نتایج جستجو در محصولات

بست روکش دار سقفی قابل تنظیم پوش فیت 200 میلیمتر (پلی ران)
پلی ران
بست روکش دار سقفی قابل تنظیم پوش فیت
سایز : 200 میلیمتر
جنس : فولاد گالوانیزه
نوع اتصال : فاضلابی ساختمان
کارتن 7 عددی
تلفن فروش : 65469330 - 021
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
بست روکش دار دیواری پوش فیت 200 میلیمتر (پلی ران)
پلی ران
بست روکش دارپوش فیت
سایز : 200 میلیمتر
جنس : فولاد گالوانیزه
نوع اتصال : فاضلابی ساختمان
کارتن 8 عددی
تلفن فروش : 65469330 - 021
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
بست روکش دار سقفی جوشی پوش فیت 40 میلیمتر (پلی ران)
پلی ران
بست روکش دار پوش فیت
سایز : 40 میلیمتر
جنس : فولاد گالوانیزه
نوع اتصال : فاضلابی ساختمان
کارتن 160 عددی
تلفن فروش : 65469330 - 021
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
بست روکش دار سقفی قابل تنظیم پوش فیت 160 میلیمتر (پلی ران)
پلی ران
بست روکش دار سقفی قابل تنظیم پوش فیت
سایز : 160 میلیمتر
جنس : فولاد گالوانیزه
نوع اتصال : فاضلابی ساختمان
کارتن 16 عددی
تلفن فروش : 65469330 - 021
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
بست روکش دار سقفی قابل تنظیم پوش فیت 125 میلیمتر (پلی ران)
پلی ران
بست روکش دار سقفی قابل تنظیم پوش فیت
سایز : 125 میلیمتر
جنس : فولاد گالوانیزه
نوع اتصال : فاضلابی ساختمان
کارتن 18 عددی
تلفن فروش : 65469330 - 021
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
بست روکش دار سقفی قابل تنظیم پوش فیت 110 میلیمتر (پلی ران)
پلی ران
بست روکش دار سقفی قابل تنظیم پوش فیت
سایز : 110 میلیمتر
جنس : فولاد گالوانیزه
نوع اتصال : فاضلابی ساختمان
کارتن 32 عددی
تلفن فروش : 65469330 - 021
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
بست روکش دار سقفی قابل تنظیم پوش فیت 90 میلیمتر (پلی ران)
پلی ران
بست روکش دار سقفی قابل تنظیم پوش فیت
سایز : 90 میلیمتر
جنس : فولاد گالوانیزه
نوع اتصال : فاضلابی ساختمان
کارتن 48 عددی
تلفن فروش : 65469330 - 021
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
بست روکش دار سقفی قابل تنظیم پوش فیت 75 میلیمتر (پلی ران)
پلی ران
بست روکش دار سقفی قابل تنظیم پوش فیت
سایز : 75 میلیمتر
جنس : فولاد گالوانیزه
نوع اتصال : فاضلابی ساختمان
کارتن 48 عددی
تلفن فروش : 65469330 - 021
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
بست روکش دار سقفی قابل تنظیم پوش فیت 63 میلیمتر (پلی ران)
پلی ران
بست روکش دار سقفی قابل تنظیم پوش فیت
سایز : 63 میلیمتر
جنس : فولاد گالوانیزه
نوع اتصال : فاضلابی ساختمان
کارتن 64 عددی
تلفن فروش : 65469330 - 021
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
بست روکش دار سقفی قابل تنظیم پوش فیت 50 میلیمتر (پلی ران)
پلی ران
بست روکش دار سقفی قابل تنظیم پوش فیت
سایز : 50 میلیمتر
جنس : فولاد گالوانیزه
نوع اتصال : فاضلابی ساختمان
کارتن 72 عددی
تلفن فروش : 65469330 - 021
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
صفحه ۱ از ۳ ۲ ۳ بعدی »