امروز جمعه ۱۴ آذر ۱۳۹۹ ۱۳:۵۵

نتایج جستجو در محصولات

درپوش تست پوش فیت سایلنت 200 میلیمتر (پلی ران)
پلی ران
درپوش تست پوش فیت سایلنت
سایز : 200 میلیمتر
جنس : پلی پروپیلن
فشار قابل تحمل : 4 اتمسفر
نوع اتصال : فاضلابی ساختمان
کارتن 17 عددی
تلفن فروش : 65469330 - 021
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
درپوش تست پوش فیت سایلنت سایز 160 میلیمتر (پلی ران)
پلی ران
درپوش تست پوش فیت سایلنت
سایز : 160 میلیمتر
جنس : پلی پروپیلن
فشار قابل تحمل : 4 اتمسفر
نوع اتصال : فاضلابی ساختمان
کارتن 32 عددی
تلفن فروش : 65469330 - 021
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
درپوش تست پوش فیت سایلنت سایز 75 میلیمتر (پلی ران)
پلی ران
درپوش تست پوش فیت سایلنت
سایز : 75 میلیمتر
جنس : پلی پروپیلن
فشار قابل تحمل : 4 اتمسفر
نوع اتصال : فاضلابی ساختمان
کارتن 130 عددی
تلفن فروش : 65469330 - 021
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
درپوش تست پوش فیت سایلنت سایز 50 میلیمتر (پلی ران)
پلی ران
درپوش تست پوش فیت سایلنت
سایز : 50 میلیمتر
جنس : پلی پروپیلن
فشار قابل تحمل : 4 اتمسفر
نوع اتصال : فاضلابی ساختمان
کارتن 336 عددی
تلفن فروش : 65469330 - 021
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
درپوش تست پوش فیت 110 میلیمتر (پلی ران)
پلی ران
درپوش تست پوش فیت
سایز : 110 میلیمتر
جنس : پلی پروپیلن
فشار قابل تحمل : 4 اتمسفر
نوع اتصال : فاضلابی ساختمان
کارتن 92 عددی
تلفن فروش : 65469330 - 021
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
درپوش تست پوش فیت 75 میلیمتر (پلی ران)
پلی ران
درپوش تست پوش فیت
سایز: 75 میلیمتر
جنس: پلی پروپیلن
فشار قابل تحمل: 4 اتمسفر
نوع اتصال : فاضلابی ساختمان
کارتن 130 عددی
تلفن فروش : 65469330 - 021
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
درپوش تست پوش فیت 50 میلیمتر (پلی ران)
پلی ران
درپوش تست پوش فیت
سایز : 50 میلیمتر
جنس : پلی پروپیلن
فشار قابل تحمل : 4 اتمسفر
نوع اتصال : فاضلابی ساختمان
کارتن 336 عددی
تلفن فروش : 65469330 - 021
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
درپوش تست پوش فیت 40 میلیمتر (پلی ران)
پلی ران
درپوش تست پوش فیت
سایز : 40 میلیمتر
جنس : پلی پروپیلن
فشار قابل تحمل : 4 اتمسفر
نوع اتصال : فاضلابی ساختمان
کارتن 536 عددی
تلفن فروش : 65469330 - 021
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید