امروز شنبه ۸ آذر ۱۳۹۹ ۰۶:۳۰

نتایج جستجو در محصولات

درپوش پلی اتیلن 1/2 2 اینچ (اصفهان پلاست)
اصفهان پلاست
درپوش پلی اتیلن
سایز : 1/2 2 اینچ
سایز : 75 میلیمتر
جنس: پلی پروپیلن کو پلیمر
فشار قابل تحمل : 10 اتمسفر
نوع محصول : اتصال پیچی فشار قوی
مدل : IPT
تلفن فروش : 65469330 - 021
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
درپوش پلی اتیلن 2 اینچ (اصفهان پلاست)
اصفهان پلاست
درپوش پلی اتیلن
سایز : 2 اینچ
سایز : 63 میلیمتر
جنس: پلی پروپیلن کو پلیمر
فشار قابل تحمل : 10 اتمسفر
نوع محصول : اتصال پیچی فشار قوی
مدل : IPT
تلفن فروش : 65469330 - 021
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
درپوش پلی اتیلن 1/2 1 اینچ (اصفهان پلاست)
اصفهان پلاست
درپوش پلی اتیلن
سایز : 1/2 1 اینچ
سایز : 50 میلیمتر
جنس: پلی پروپیلن کو پلیمر
فشار قابل تحمل : 10 اتمسفر
نوع محصول : اتصال پیچی فشار قوی
مدل : IPT
تلفن فروش : 65469330 - 021
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
درپوش پلی اتیلن 1 اینچ (اصفهان پلاست)
اصفهان پلاست
درپوش پلی اتیلن
سایز : 1 اینچ
سایز : 32 میلیمتر
جنس: پلی پروپیلن کو پلیمر
فشار قابل تحمل : 10 اتمسفر
نوع محصول : اتصال پیچی فشار قوی
مدل : IPT
تلفن فروش : 65469330 - 021
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
درپوش پلی اتیلن 3/4 اینچ (اصفهان پلاست)
اصفهان پلاست
درپوش پلی اتیلن
سایز : 3/4 اینچ
سایز : 25 میلیمتر
جنس: پلی پروپیلن کو پلیمر
فشار قابل تحمل : 10 اتمسفر
نوع محصول : اتصال پیچی فشار قوی
مدل : IPT
تلفن فروش : 65469330 - 021
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
درپوش پلی اتیلن 1/2 اینچ (اصفهان پلاست)
اصفهان پلاست
درپوش پلی اتیلن
سایز : 1/2 اینچ
سایز : 20 میلیمتر
جنس: پلی پروپیلن کو پلیمر
فشار قابل تحمل : 10 اتمسفر
نوع محصول : اتصال پیچی فشار قوی
مدل : IPT
تلفن فروش : 65469330 - 021
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
درپوش انتهائی پلی اتیلن 110 × 110 میلیمتر (اصفهان پلاست)
اصفهان پلاست
درپوش انتهایی پلی اتیلن
سایز : 110 × 110 میلیمتر
جنس : پلی پروپیلن کو پلیمر
فشار قابل تحمل : 10 اتمسفر
نوع اتصال : پیچی فشار قوی
مدل : IPT
تلفن فروش : 65469330 - 021
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
درپوش انتهائی پلی اتیلن 90 × 90 میلیمتر (اصفهان پلاست)
اصفهان پلاست
درپوش انتهایی پلی اتیلن
سایز : 90 × 90 میلیمتر
جنس : پلی پروپیلن کو پلیمر
فشار قابل تحمل : 10 اتمسفر
نوع اتصال : پیچی فشار قوی
مدل : IPT
تلفن فروش : 65469330 - 021
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
درپوش انتهائی پلی اتیلن 75 × 75 میلیمتر (اصفهان پلاست)
اصفهان پلاست
درپوش انتهایی پلی اتیلن
سایز : 75 × 75 میلیمتر
جنس : پلی پروپیلن کو پلیمر
فشار قابل تحمل : 10 اتمسفر
نوع اتصال : پیچی فشار قوی
مدل : IPT
تلفن فروش : 65469330 - 021
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
درپوش انتهائی پلی اتیلن 63 × 63 میلیمتر (اصفهان پلاست)
اصفهان پلاست
درپوش انتهایی پلی اتیلن
سایز : 63 × 63 میلیمتر
جنس : پلی پروپیلن کو پلیمر
فشار قابل تحمل : 10 اتمسفر
نوع اتصال : پیچی فشار قوی
مدل : IPT
تلفن فروش : 65469330 - 021
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
صفحه ۱ از ۷ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ بعدی »