امروز سه شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۹ ۱۲:۰۳

نتایج جستجو در محصولات

لوله پوش فیت سایلنت دو سر سوکت 200 میلیمتر 100 سانتیمتر (پلی ران)
پلی ران
لوله دو سر سوکت پوش فیت سایلنت
سایز : 200 میلیمتر
طول : 100 سانتیمتر
جنس : پلی پروپیلن
فشار قابل تحمل : 4 اتمسفر
نوع اتصال : فاضلابی ساختمان
تلفن فروش : 65469330 - 021
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
لوله پوش فیت سایلنت دو سر سوکت 160 میلیمتر 100 سانتیمتر (پلی ران)
پلی ران
لوله دو سر سوکت پوش فیت سایلنت
سایز : 160 میلیمتر
طول : 100 سانتیمتر
جنس : پلی پروپیلن
فشار قابل تحمل : 4 اتمسفر
نوع اتصال : فاضلابی ساختمان
تلفن فروش : 65469330 - 021
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
لوله پوش فیت سایلنت دو سر سوکت 125 میلیمتر 100 سانتیمتر (پلی ران)
پلی ران
لوله دو سر سوکت پوش فیت سایلنت
سایز : 125 میلیمتر
طول : 100 سانتیمتر
جنس : پلی پروپیلن
فشار قابل تحمل : 4 اتمسفر
نوع اتصال : فاضلابی ساختمان
تلفن فروش : 65469330 - 021
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
لوله پوش فیت سایلنت دو سر سوکت 110 میلیمتر 100 سانتیمتر (پلی ران)
پلی ران
لوله دو سر سوکت پوش فیت سایلنت
سایز : 110 میلیمتر
طول : 100 سانتیمتر
جنس : پلی پروپیلن
فشار قابل تحمل : 4 اتمسفر
نوع اتصال : فاضلابی ساختمان
تلفن فروش : 65469330 - 021
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
لوله پوش فیت سایلنت دو سر سوکت 75 میلیمتر 100 سانتیمتر (پلی ران)
پلی ران
لوله دو سر سوکت پوش فیت سایلنت
سایز : 75 میلیمتر
طول : 100 سانتیمتر
جنس : پلی پروپیلن
فشار قابل تحمل : 4 اتمسفر
نوع اتصال : فاضلابی ساختمان
تلفن فروش : 65469330 - 021
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
لوله پوش فیت سایلنت دو سر سوکت 50 میلیمتر 100 سانتیمتر (پلی ران)
پلی ران
لوله دو سر سوکت پوش فیت سایلنت
سایز : 50 میلیمتر
طول : 100 سانتیمتر
جنس : پلی پروپیلن
فشار قابل تحمل : 4 اتمسفر
نوع اتصال : فاضلابی ساختمان
تلفن فروش : 65469330 - 021
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
لوله پوش فیت دو سر سوکت 200 میلیمتر 100 سانتیمتر (پلی ران)
پلی ران
لوله دو سر سوکت پوش فیت
سایز : 200 میلیمتر
طول : 100 سانتیمتر
جنس : پلی پروپیلن
فشار قابل تحمل : 4 اتمسفر
تلفن فروش : 65469330 - 021
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
لوله پوش فیت دو سر سوکت 160 میلیمتر 100 سانتیمتر (پلی ران)
پلی ران
لوله دو سر سوکت پوش فیت
سایز : 160 میلیمتر
طول : 100 سانتیمتر
جنس : پلی پروپیلن
فشار قابل تحمل : 4 اتمسفر
تلفن فروش : 65469330 - 021
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
لوله پوش فیت دو سر سوکت 125 میلیمتر 100 سانتیمتر (پلی ران)
پلی ران
لوله دو سر سوکت پوش فیت
سایز : 125 میلیمتر
طول : 100 سانتیمتر
جنس : پلی پروپیلن
فشار قابل تحمل : 4 اتمسفر
تلفن فروش : 65469330 - 021
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
لوله پوش فیت دو سر سوکت 110 میلیمتر 100 سانتیمتر (پلی ران)
پلی ران
لوله دو سر سوکت پوش فیت
سایز : 110 میلیمتر
طول : 100 سانتیمتر
جنس : پلی پروپیلن
فشار قابل تحمل : 4 اتمسفر
تلفن فروش : 65469330 - 021
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
صفحه ۱ از ۲ ۲ بعدی »