امروز جمعه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۱۵:۰۹

نتایج جستجو در محصولات

لوله پلی اتیلن 200 میلیمتر 10 اتمسفر (توسن)
توسن
لوله پلی اتیلن
سایز : 200 میلیمتر
جنس : پلی اتیلن سنگین HDPE
نوع مواد : PE 100
فشار قابل تحمل : 10 اتمسفر
کلاف 100 متری
تلفن فروش : 65469330 - 021
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
لوله پلی اتیلن 160 میلیمتر 10 اتمسفر (توسن)
توسن
لوله پلی اتیلن
سایز : 160 میلیمتر
جنس : پلی اتیلن سنگین HDPE
نوع مواد : PE 100
فشار قابل تحمل : 10 اتمسفر
کلاف 100 متری
تلفن فروش : 65469330 - 021
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
لوله پلی اتیلن تاشو 160 میلیمتر ( اصفهان پلاست )
اصفهان پلاست
لوله پلی اتیلن تاشو
سایز : 160 میلیمتر
جنس : پلی اتیلن
فشار قابل تحمل : 10 اتمسفر
کلاف 30 متری
تلفن فروش : 65469330 - 021
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
لوله پلی اتیلن تاشو 125 میلیمتر ( اصفهان پلاست )
اصفهان پلاست
لوله پلی اتیلن تاشو
سایز : 125 میلیمتر
جنس : پلی اتیلن
فشار قابل تحمل : 10 اتمسفر
کلاف 50 متری
تلفن فروش : 65469330 - 021
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
لوله پلی اتیلن تاشو 110 میلیمتر ( اصفهان پلاست )
اصفهان پلاست
لوله پلی اتیلن تاشو
سایز : 110 میلیمتر
جنس : پلی اتیلن
فشار قابل تحمل : 10 اتمسفر
کلاف 50 متری
تلفن فروش : 65469330 - 021
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
لوله پلی اتیلن تاشو 90 میلیمتر ( اصفهان پلاست )
اصفهان پلاست
لوله پلی اتیلن تاشو
سایز : 90 میلیمتر
جنس : پلی اتیلن
فشار قابل تحمل : 10 اتمسفر
کلاف 50 متری
تلفن فروش : 65469330 - 021
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
لوله پلی اتیلن تاشو 75 میلیمتر ( اصفهان پلاست )
اصفهان پلاست
لوله پلی اتیلن تاشو
سایز : 75 میلیمتر
جنس : پلی اتیلن
فشار قابل تحمل : 10 اتمسفر
کلاف 100 متری
تلفن فروش : 65469330 - 021
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
لوله پلی اتیلن تاشو 63 میلیمتر ( اصفهان پلاست )
اصفهان پلاست
لوله پلی اتیلن تاشو
سایز : 63 میلیمتر
جنس : پلی اتیلن
فشار قابل تحمل : 10 اتمسفر
کلاف 100 متری
تلفن فروش : 65469330 - 021
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
لوله پلی اتیلن تاشو 50 میلیمتر ( اصفهان پلاست )
اصفهان پلاست
لوله 50 پلی اتیلن
سایز : 50 میلیمتر
جنس : پلی اتیلن
فشار قابل تحمل : 10 اتمسفر
کلاف 100 متری
تلفن فروش : 65469330 - 021
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
لوله پلی اتیلن 16 میلیمتر ضخامت 1.4 میلیمتر (پلی ران)
پلی ران
لوله 16 پلی اتیلن
سایز : 16 میلیمتر
ضخامت: 1.4 میلیمتر
جنس : پلی اتیلن سبک LDPE
نوع مواد : PE 40
فشار قابل تحمل : 4 اتمسفر
کلاف 400 متری
تلفن فروش : 65469330 - 021
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
صفحه ۱ از ۷ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ بعدی »