امروز جمعه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۱۵:۲۲

جزییات مناقصه و مزایده

اجرای خط انتقال 800 م م از مخزن گلها

مناقصه

711

آب و فاضلاب استان شیرار

آب و فاضلاب استان شیرار

دو مرحله ای

مناقصه ها

آب و فاضلاب ، آبیاری و زهکشی ، آبخیزداری ، تصفیه خانه ، حفاری چاه و مخازن بتنی

0 ریال

ریال

عادی