امروز دوشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۰ ۱۰:۲۰

جزییات مناقصه و مزایده

شرکت تعاونی مسکن کارکنان ادارات آب و فاضلاب شهرستان رباط کریم- فروش یک قطعه زمین

مزایده

2664

ادارات آب و فاضلاب شهرستان رباط کریم

ادارات آب و فاضلاب شهرستان رباط کریم

تک مرحله ای

مزایده ها

راهسازی ، شهرسازی ، ترافیک ، احداث پل و تونل
آب و فاضلاب ، آبیاری و زهکشی ، آبخیزداری ، تصفیه خانه ، حفاری چاه و مخازن بتنی

0 ریال

۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۱۲:۵۲

۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۱۲:۵۲

۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۱۲:۵۲

روزنامه مردم سالاری

۱۹ فروردین ۱۳۹۸

ریال

عادی

۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۱۲:۵۲

استان: تهران بزرگ, شهر: رباط کریم
اسلامشهر، شهرک واوان، بلوار امام خمینی (ره)، پایین‌تر از میدان شهیدان بیات، جنب مجتمع مسکونی سیمرغ، ساختمان اداری تجاری، طبقه سوم، بالای دفترخانه 61، واحد 6 غربی، زنگ 6

هیئت مدیره تعاونی مسکن آب و فاضلاب شهرستان رباط کریم

56190494

آگهی مزایده فروش

شرکت تعاونی مسکن کارکنان ادارات آب و فاضلاب شهرستان رباط کریم

به استناد مجوز مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم سال 1397 و تایید اداره محترم تعاون شهرستان و مصوبه هیئت مدیره، هیئت رئیسه و بازرس، تعاونی در نظر دارد نسبت به فروش یک قطعه زمین با بخشی از سازه انجام شده به شرح ذیل اقدام نماید.

1-یک قطعه زمین به مساحت 6326 مترمربع تفکیکی از پلاک ثبتی فرعی 243 از 54 اصلی قطعه شماره 3 از فرعی 13692 دارای پروانه ساختمانی قابل تمدید و اجرای فوندانسیون و 3 سقف از 2 برج، ایجاد شده، برق 3 فاز کارگاهی، آب کارگاهی و تجهیز کارگاه شده واقع در:

اسلامشهر، شهرک واوان، بلوار امام خمینی (ره)، بلوار گلها، جنب اداره آبفای واوان، متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر و رویت زمین می‌توانند در ساعت اداری از 8 صبح لغایت 16 عصر به دفتر تعاونی مراجعه نمایند.

2-متقاضیان جهت شرکت در مزایده می‌بایست مبلغ 5 % از پیشنهاد قیمت خود را به عنوان سپرده شرکت در مزایده به شماره حساب 303659288 نزد بانک کشاورزی شعبه رباط کریم یا شماره شبای همین حساب 440160000000000303659288 IR واریز نمایند.

3-تعاونی مسکن در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

4-متقاضیان می‌بایست برگه درخواست خود را همراه با فیش واریزی (بند 2) تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 05/02/1398 تا ساعت 14 بعد از ظهر داخل پاکت سربسته گذاشته و مهر و موم شده تحویل دفتر تعاونی نمایند.

تبصره: به پیشنهادات مخدوش، مبهم، مشروط و فاقد فیش واریزی و همچنین پیشنهاداتی که بعد از مهلت تعیین شده ارسال گردد، ترتیب اثر داده نخواهد شد و هیچگونه اعتراضی هم قابل مسموع نمی‌باشد.

5- سپرده نفرات اول تا سوم تا زمان انجام معامله قطعی نزد تعاونی مسکن باقی خواهد ماند. چنانچه نفرات اول تا سوم از انجام معامله منصرف شوند. سپرده آنان به نفع تعاونی ضبط خواهد شد.

6-پیشنهاددهندگان می‌توانند هنگام رسیدگی به پیشنهاد، در جلسه بازگشایی حضور داشته و قیمت پیشنهادی خود را افزایش دهند. در غیراینصورت قیمت کتبی اعلام شده ملاک عمل خواهد بود و جای اعتراضی برای افراد غایب نخواهد داشت.

7- جلسه بازگشایی به صورت حضوری در روز دوشنبه مورخ 09/02/1398 با حضور اعضای هیئت مدیره، هیئت رئیسه، بازرس و سایر مدعوین و پیشنهاددهندگان راس ساعت 16 عصر در محل دفتر تعاونی مسکن تشکیل و پیشنهادهای ارایه شده مفتوح و مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

تبصره: تعاونی مسکن کسی را برنده مزایده می‌داند که بالاترین قیمت را از کارشناس رسمی دادگستری داده باشد.

8-کل هزینه‌های ثبت، نقل و انتقال، هزینه نشر آگهی و سایر هزینه‌های مرتبط به عهده برنده مزایده خواهد بود و کل بهاء زمین پس از عقد قرارداد از برنده مزایده به صورت نقدی و چکی دریافت خواهد شد. در صورت داشتن چک، با دریافت آخرین چک بین بانکی همزمان در دفترخانه انتقال صورت خواهد پذیرفت.

آدرس و شماره تلفن جهت مراجعه و کسب اطلاعات بیشتر:

اسلامشهر، شهرک واوان، بلوار امام خمینی (ره)، پایین‌تر از میدان شهیدان بیات، جنب مجتمع مسکونی سیمرغ، ساختمان اداری تجاری، طبقه سوم، بالای دفترخانه 61، واحد 6 غربی، زنگ 6، تلفن: 56190494- 021

هیئت مدیره تعاونی مسکن آب و فاضلاب شهرستان رباط کریم

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.