امروز جمعه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۱۳:۴۹

جزییات مناقصه و مزایده

تعمیرات اساسی و بازسازی ماشین آلات

مناقصه

2666

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان تهران

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان تهران

دو مرحله ای

مناقصه ها

راهسازی ، شهرسازی ، ترافیک ، احداث پل و تونل
احداث ، راه اندازی و توسعه صنایع و کارخانجات ، مشاوره و نظارت صنایع وخدمات بازرسی ، تست و آزمایش

0 ریال

۲۷ فروردین ۱۳۹۸ ۱۱:۲۰

۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۱۱:۲۰

۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۱۱:۲۰

۲۲ فروردین ۱۳۹۸

ریال

عادی

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
www.setadiran.ir

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان تهران

77909091

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان تهران در نظر دارد پروژه‌ تعمیرات اساسی و بازسازی ماشین آلات را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارایه پیشنهاد مناقصه‌گران و بازگشایی پاکت‌ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 19 تاریخ 27/01/1398

مهلت زمانی ارایه پیشنهاد: ساعت 9 صبح روز یکشنبه تاریخ 08/02/1398

زمان بازگشایی پاکت‌ها : ساعت10 صبح روز یکشنبه تاریخ  08/02/1398

تلفن تماس جهت پاسخگویی: 4-77909091

تلفن سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس :41934-021