امروز جمعه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۱۴:۲۰

جزییات مناقصه و مزایده

اجرای عملیات لاستیک کاری حوضچه SATURATION PIT A واحد شستشوی نمک

مناقصه

009/98/1

شرکت پتروشیمی اروند

شرکت پتروشیمی اروند

تک مرحله ای

مناقصه ها

مواد غذایی و خوراکی

0 ریال

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۱۳:۴۲

۱۰ مرداد ۱۳۹۸ ۱۳:۴۲

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۱۳:۴۲

۳۱ فروردین ۱۳۹۸

ریال

عادی

شرکت پتروشیمی اروند (سهامی خاص) به عنوان مناقصه گزار در نظر دارد اجرای عملیات موضوع بند یک فراخوان حاضر را از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله‌ای با ارزیابی کیفی به یکی از اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.

1- موضوع مناقصه: اجرای عملیات لاستیک کاری حوضچه SATURATION PIT A واحد شستشوی نمک شرکت پتروشیمی اروند واقع در کیلومتر 10 جاده بندرامام خمینی (ره) به آبادان.

2- نحوه و محل  توزیع اسناد مناقصه: اسناد مناقصه همزمان به همراه اوراق ارزیابی کیفی از تاریخ 07/02/1398 لغایت پایان وقت اداری 10/02/1398 به متقاضیان طبق شرایط مندرج در بند(( 5 ))، به نشانی: استان خوزستان، شهرستان بندر ماهشهر، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، سایت 3 ، شرکت پتروشیمی اروند ارایه می‌گردد.

3-میزان سپرده و نوع تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ 400.000.000 ریال به صورت (ضمانت‌نامه بانکی، چک تضمین شده بانکی و یا واریز وجه نقد به شماره حساب 6094200030 نزد بانک تجارت – شعبه شرکت پتروشیمی اروند).

4-مبلغ خرید اسناد مناقصه: بابت خرید اسناد مناقصه مبلغ 1.000.000 ریال به شماره حساب مندرج در بند (3) واریز و اصل فیش به امور حقوقی و پیمانها تحویل می‌گردد.

5- شرایط لازم و مدارک مورد نیاز جهت خرید و دریافت اسناد مناقصه :

· تصاویر مصدق (اساسنامه شرکت، کد اقتصادی، شناسه ملی، آگهی تاسیس و آگهی آخرین تغییرات شرکت مندرج در روزنامه رسمی، گواهی ثبت سامانه ثنا)

·معرفی‌نامه

 6- معیارهای ارزیابی کیفی  و سایر اطلاعات و جزییات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه درج گردیده است.

7- مبلغ برآوردی مناقصه: مبلغ برآوردی مناقصه در جلسه توجیهی به مناقصه گران اعلام می‌گردد.

8-زمان جلسه توجیهی: جلسه توجیهی در تاریخ 17/02/1398 برگزار می‌گردد.

9-زمان تحویل پاکات مناقصه: زمان تحویل پاکت ارزیابی کیفی، پاکات ( الف، ب، ج) و پاکت مربوط به حراست، تا پایان وقت اداری مورخ  30/02/1398 می‌باشد.

10- گشایش پاکات: از مناقصه گرانی که حداقل امتیاز لازم را از کمیته فنی بازرگانی کسب نمایند جهت گشایش پاکات دعـوت به عمـل می‌آید.

11- مدت اعتبار پیشنهادات: سه ماه از تاریخ تحویل پاکات می‌باشد.

متقاضیان شرکت در مناقصه در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر ، می‌توانند با شماره تلفن: 06152126471 تماس و همچنین آگهی فوق را از طریق نشانی اینترنتی www.arvandpvc.ir ملاحظه نمایند.