امروز پنج شنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۰ ۲۱:۲۳

جزییات مناقصه و مزایده

نگهداری و پشتیبانی و تامین قطعات دستگاه صدور آنی کارت مال Evolise

مناقصه

98/2

بانک سپه

بانک سپه

دو مرحله ای

مناقصه ها

مناقصه های بین المللی ، سرمایه گذاری و مشارکت

0 ریال

۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۱۵:۲۳

۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۱۵:۲۳

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۱۵:۲۳

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

ریال

عادی

استان: تهران بزرگ, شهر:
میدان آرژانتین، ابتدای بلوار آفریقا، بلوار شهید دادمان، ساختمان ادارات مرکزی بانک سپه (ساختمان نگین سپه)، طبقه سوم، اداره کل پشتیبانی و خدمات، دایره مناقصه و مزایده

فراخوان ارزیابی کیفی  به شماره 98/2

نوبت دوم

بانک سپه در نظر نسبت به سرویس، نگهداری، پشتیبانی و تامین قطعات 891 دستگاه صدور آنی کارت مارک Evolise منصوبه در شعب سراسر کشور به مدت 2 سال پس از انجام فرآیند ارزیابی کیفی و برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله‌ای از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) و با شماره 2098001036000003  به صورت الکترونیکی توسط شرکت واجد شرایط اقدام نماید. لازم به ذکر است کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارایه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت‌ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس (setadiran.ir)  انجام خواهد شد و لازم است مناقصه‌گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

ü     تاریخ انتشار فراخوان در سامانه : ساعت 9 صبح روز سه‌شنبه مورخ 3/2/98

ü     آخرین مهلت دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی از سامانه : ساعت 16 روز یکشنبه مورخ 8/2/98

ü     آخرین مهلت ارسال پاسخ استعلام ارزیابی کیفی: ساعت 16 روز یکشنبه مورخ 22/2/98

ü     تاریخ بازگشایی: ساعت 9 صبح روز سه‌شنبه مورخ 24/2/98

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه‌گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارایه پاکت‌ها :

آدرس: تهران، میدان آرژانتین، ابتدای بلوار آفریقا، بلوار شهید دادمان، ساختمان ادارات مرکزی بانک سپه (ساختمان نگین سپه)، طبقه سوم، اداره کل پشتیبانی و خدمات، دایره مناقصه و مزایده، تلفن : 84434031 و 84434070

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 41934

دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768

بانک سپه – اداره کل پشتیبانی و خدمات