امروز دوشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۰ ۱۱:۴۲

جزییات مناقصه و مزایده

فروش کانکس

مزایده

1-2-98- م

شرکت مخابرات ایران منطقه زنجان

شرکت مخابرات ایران منطقه زنجان

تک مرحله ای

مزایده ها

فلزات و سازه های فلزی ، مخازن فلزی ، کانکس و کاروان ، دکل و تیر فلزی ، قطعات فلزی و خدمات صنایع فلزی

0 ریال

۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۱۱:۴۱

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۱۱:۴۱

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۱۱:۴۱

۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

ریال

عادی

استان: زنجان, شهر:
مجتمع ادارات، ساختمان اداری مخابرات منطقه زنجان، طبقه همکف، اتاق 104

(( آگهی مزایده عمومی شماره 1-2-98- م ))

نوبت اول

شرکت مخابرات ایران- منطقه زنجان در نظر دارد تعداد 33 عدد کانکس در ابعاد مختلف را به شرح یک برگ پیوست و از طریق مزایده عمومی به فروش برساند، لذا بدینوسیله از تمامی متقاضیان دعوت می‌شود به منظور اطلاع از شرایط مزایده و دریافت اسناد مربوطه با همراه داشتن یک فقره فیش واریزی به حساب جاری شماره 1682828266 نزد بانک ملت با شماره شناسه 2104198760298 به مبلغ 250.000 ریال به اداره پشتیبانی و تدارکات مخابرات منطقه زنجان واقع در زنجان، مجتمع ادارات، ساختمان اداری مخابرات منطقه زنجان، طبقه همکف، اتاق 104 مراجعه یا فیش نقدی واریزی را به شماره فاکس: 02433122139 ارسال نمایند. برای کسب اطلاعات بیشتر و انجام هماهنگی لازم با شماره تلفن: 02433122132 یا 02433122128 تماس حاصل فرمایید.

توضیحات :

1-مهلت خرید اسناد تا روز چهارشنبه مورخه 18/02/98

2-بازدید از اجناس مورد مزایده فقط در روز شنبه مورخه 21/02/98 از ساعت 9 صبح لغایت 12 ظهر، پس از اخذ فرم بازدید از اداره پشتیبانی و تدارکاتی در محل انبار مرکزی مخابرات منطقه زنجان واقع در زنجان، واقع در بزرگراه 22 بهمن، روبروی ستاد نیروی انتظامی، انبار مخابرات انجام خواهد گرفت.

3-مهلت تحویل پیشنهادات روز دوشنبه مورخه 30/02/98 حداکثر تا ساعت 16 عصر

4-محل تحویل پیشنهادات دبیرخانه شرکت مخابرات ایران – منطقه زنجان ، واقع در مجتمع ادارات، ساختمان اداری مخابرات منطقه زنجان، طبقه همکف، اتاق 111

5-زمان بازگشایی پیشنهادات ساعت 8 صبح روز سه‌شنبه مورخ 31/02/98 در محل دفتر اداره پشتیبانی و تدارکات واقع در ساختمان اداری مخابرات منطقه زنجان، طبقه همکف، اتاق 105

6-مبالغ سپرده شرکت در مزایده هر یک از گروه‌ها به طور جداگانه و به شرح جدول فوق و نوع آن الف) به صورت فیش نقدی واریزی به حساب جاری شماره 1682828266 نزد بانک ملت با کد شناسه 210418761162 قابل واریز در کلیه شعب و یا ب) ضمانت‌نامه بانکی معتبر و یا

ج) چک بانکی رمزدار/چک تضمین شده بانکی خواهد بود .

7-ضمناً آگهی فوق در سایت‌های ذیل درج گردیده است:

1-7-  www.tcz.ir سایت شرکت مخابرات ایران – منطقه زنجان 

2-7-  www.tcitip.com  سایت شرکت مخابرات ایران

8-درج آگهی مزایده و اسناد مربوطه در سایت‌های فوق‌الذکر فقط به منظور اطلاع رسانی می‌باشد و متقاضیان شرکت در مزایده بایستی در مهلت مقرر ضمن واریز فیش نقدی جهت دریافت اصل اسناد به اداره تدارکات این شرکت مراجعه و یا فیش مذکور را به شماره تلفن مندرج در این آگهی فاکس نمایند.