امروز سه شنبه ۸ فروردین ۱۳۹۶ ۲۲:۲۱

محصولات

سنسورهای خازنی

سنسورهای خازنی سنسورهای خازنی سنسورهای بدون تماس و بدون اتصال الکتریکی هستند که در مقابل فلزات و اغلب غیر فلزات عمل می نمایند . این سنسورها نوع دیگری از سنسور های مجاورتی می باشند ...