امروز پنج شنبه ۳ فروردین ۱۳۹۶ ۱۵:۰۰

محصولات

الکتروموتور دالاندر

الکتروموتور دالاندر

الکتروموتور دالاندر  http://karoonkhozestan.com/site/group/group/20


کولتیواتور 6.5 اسب

کولتیواتور 6.5 اسب

کولتیواتور بنزینی 6.5 اسب هندلی با چرخ 8-400


کولتیواتور 6.5 اسب

کولتیواتور 6.5 اسب

کولتیواتور بنزینی 6.5 اسب هندلی 


کولتیواتور 10 اسب

کولتیواتور 10 اسب

کولتیواتور دیزلی 10 اسب استارتی هندلی با چرخ 12-500 و یا 8-400 بدلخواه مشتری 


کولتیواتور 7 اسب

کولتیواتور 7 اسب

کولتیواتور دیزلی 7 اسب استارتی هندلی با چرخ 8-400


نمایندگی الکترموتور VEM (کارون خوزستان)

نمایندگی الکترموتور VEM (کارون خوزستان)

نمایندگی الکترموتور VEM http://karoonkhozestan.com/site/group/group/21  


نمایندگی الکتروموتور موتوژن (کارون خوزستان)

نمایندگی الکتروموتور موتوژن (کارون خوزستان)

نمایندگی الکتروموتور موتوژن http://karoonkhozestan.com/site/group/group/21


الکتروموتور تکفاز خازن دائم (CR) - رله ای موتوژن (کارون خوزستان)

الکتروموتور تکفاز خازن دائم (CR) - رله ای موتوژن (کارون خوزستان)

الکتروموتور تکفاز خازن دائم (CR) - رله ای موتوژن http://karoonkhozestan.com/site/group/group/21


الکترو موتور کولری دو سرعته خازن دائم - خازن راه انداز موتوژن

الکترو موتور کولری دو سرعته خازن دائم - خازن راه انداز موتوژن

الکترو موتور کولری دو سرعته خازن دائم - خازن راه انداز موتوژن http://karoonkhozestan.com/site/group/group/21


الکتروموتور پمپ آب کولری موتوژن (کارون خوزستان)

الکتروموتور پمپ آب کولری موتوژن (کارون خوزستان)

الکتروموتور پمپ آب کولری موتوژن  http://karoonkhozestan.com/site/group/group/21


الکترو موتور سه فاز تک دور با بدنه آلومینیومی (کارون خوزستان)

الکترو موتور سه فاز تک دور با بدنه آلومینیومی (کارون خوزستان)

الکترو موتور سه فاز تک دور با بدنه آلومینیومی http://karoonkhozestan.com/site/group/group/21


الکترو موتور سه فاز  (کارون خوزستان)

الکترو موتور سه فاز (کارون خوزستان)

الکترو موتور سه فاز دو دور با بدنه آلومینیومی http://karoonkhozestan.com/site/group/group/21


الکترو موتور سه فاز صنعتی با بدنه چدنی (کارون خوزستان)

الکترو موتور سه فاز صنعتی با بدنه چدنی (کارون خوزستان)

الکترو موتور سه فاز صنعتی با بدنه چدنی http://karoonkhozestan.com/site/group/group/21


الکتروموتور سه فاز با بدنه چدنی B5 (کارون خوزستان)

الکتروموتور سه فاز با بدنه چدنی B5 (کارون خوزستان)

الکتروموتور سه فاز با بدنه چدنی B5 http://karoonkhozestan.com/site/group/group/21


الکتروموتور سه فاز با بدنه چدنی B3 (کارون خوزستان)

الکتروموتور سه فاز با بدنه چدنی B3 (کارون خوزستان)

الکتروموتور سه فاز با بدنه چدنی B3 http://karoonkhozestan.com/site/group/group/21


الکتروموتور تکفاز خازن استارت - خازن دائم (CRS) - کلاچدار (کارون خوزستان)

الکتروموتور تکفاز خازن استارت - خازن دائم (CRS) - کلاچدار (کارون خوزستان)

الکتروموتور تکفاز خازن استارت - خازن دائم (CRS) - کلاچدار http://karoonkhozestan.com/site/group/group/21


الکتروموتور تکفاز خازن استارت - خازن دائم (CRS) - کلاچدار (کارون خوزستان)

الکتروموتور تکفاز خازن استارت - خازن دائم (CRS) - کلاچدار (کارون خوزستان)

الکتروموتور تکفاز خازن استارت - خازن دائم (CRS) - کلاچدار http://karoonkhozestan.com/site/group/group/21


الکتروموتور سه فاز سنگین جمکو (کارون خوزستان)

الکتروموتور سه فاز سنگین جمکو (کارون خوزستان)

الکتروموتور سه فاز سنگین جمکو http://karoonkhozestan.com/site/group/group/21


الکتروموتور های سه فاز 90 تا 400 کیلووات بدنه چدنی موتوژن (کارون خوزستان)

الکتروموتور های سه فاز 90 تا 400 کیلووات بدنه چدنی موتوژن (کارون خوزستان)

الکتروموتور های سه فاز 90 تا 400 کیلووات بدنه چدنی موتوژن http://karoonkhozestan.com/site/group/group/21


الکتروپمپ صنعتی موتوژن ( پمپ آب و صابون )

الکتروپمپ صنعتی موتوژن ( پمپ آب و صابون )

الکتروپمپ صنعتی موتوژن ( پمپ آب و صابون ) http://karoonkhozestan.com/site/group/group/21


الکتروموتور و پمپ کولری موتوژن (کارون خوزستان)

الکتروموتور و پمپ کولری موتوژن (کارون خوزستان)

الکتروموتور و پمپ کولری موتوژن http://karoonkhozestan.com/site/group/group/21


الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن (کارون خوزستان)

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن (کارون خوزستان)

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن http://karoonkhozestan.com/site/group/group/21


الکتروموتور های سه فاز جمکو (کارون خوزستان)

الکتروموتور های سه فاز جمکو (کارون خوزستان)

الکتروموتور های سه فاز جمکو http://karoonkhozestan.com/site/group/group/21


الکتروموتور شناور آب خنک قابل سیم پیچی (کارون خوزستان)

الکتروموتور شناور آب خنک قابل سیم پیچی (کارون خوزستان)

الکتروموتور شناور آب خنک قابل سیم پیچی http://karoonkhozestan.com/site/group/group/21


الکتروموتور Siemens زیمنس (کارون خوزستان)

الکتروموتور Siemens زیمنس (کارون خوزستان)

الکتروموتور Siemens زیمنس http://karoonkhozestan.com/site/group/group/21


الکتروموتور زیمنس آسنکرون ولتاژ پایین بدنه آلومینیوم (کارون خوزستان)

الکتروموتور زیمنس آسنکرون ولتاژ پایین بدنه آلومینیوم (کارون خوزستان)

الکتروموتور زیمنس آسنکرون ولتاژ پایین بدنه آلومینیوم http://karoonkhozestan.com/site/group/group/21


الکتروموتور زیمنس آسنکرون ولتاژ پایین بدنه چدن (کارون خوزستان)

الکتروموتور زیمنس آسنکرون ولتاژ پایین بدنه چدن (کارون خوزستان)

 الکتروموتور زیمنس آسنکرون ولتاژ پایین بدنه چدن http://karoonkhozestan.com/site/group/group/21


الکتروموتور زیمنس

الکتروموتور زیمنس

الکتروموتور زیمنس الکتروموتور زیمنس آسنکرون ولتاژ بالا http://karoonkhozestan.com/site/group/group/21


الکتروموتور لوهر (کارون خوزستان)

الکتروموتور لوهر (کارون خوزستان)

الکتروموتور لوهر http://karoonkhozestan.com/site/group/group/21


الکتروموتور ضدانفجار Loher (کارون خوزستان)

الکتروموتور ضدانفجار Loher (کارون خوزستان)

الکتروموتور ضدانفجار Loher http://karoonkhozestan.com/site/group/group/21


الکتروموتور آسنکرون Loher (کارون خوزستان)

الکتروموتور آسنکرون Loher (کارون خوزستان)

الکتروموتور آسنکرون Loher http://karoonkhozestan.com/site/group/group/21


الکتروموتور دوسرعته Loher

الکتروموتور دوسرعته Loher

الکتروموتور دوسرعته Loher http://karoonkhozestan.com/site/group/group/21


الکتروموتور اسلیپ رینگ Loher (کارون خوزستان)

الکتروموتور اسلیپ رینگ Loher (کارون خوزستان)

الکتروموتور اسلیپ رینگ Loher http://karoonkhozestan.com/site/group/group/21


الکتروموتور دالاندر Loher

الکتروموتور دالاندر Loher

الکتروموتور دالاندر Loher http://karoonkhozestan.com/site/group/group/21


الکتروموتور DC زیمنس (کارون خوزستان)

الکتروموتور DC زیمنس (کارون خوزستان)

الکتروموتور DC زیمنس http://karoonkhozestan.com/site/group/group/21


الکتروموتور AEG

الکتروموتور AEG

 الکتروموتور AEG http://karoonkhozestan.com/site/group/group/21


الکتروموتور ضدانفجار AEG (کارون خوزستان)

الکتروموتور ضدانفجار AEG (کارون خوزستان)

الکتروموتور ضدانفجار AEG http://karoonkhozestan.com/site/group/group/21


الکتروموتور آسنکرون AEG (کارون خوزستان)

الکتروموتور آسنکرون AEG (کارون خوزستان)

الکتروموتور آسنکرون AEG http://karoonkhozestan.com/site/group/group/21


الکتروموتور دوسرعته AEG (کارون خوزستان)

الکتروموتور دوسرعته AEG (کارون خوزستان)

 الکتروموتور دوسرعته AEG http://karoonkhozestan.com/site/group/group/21


الکتروموتور اسلیپ رینگ AEG (کارون خوزستان)

الکتروموتور اسلیپ رینگ AEG (کارون خوزستان)

الکتروموتور اسلیپ رینگ AEG http://karoonkhozestan.com/site/group/group/21


الکتروموتور دالاندر

الکتروموتور دالاندر

الکتروموتور دالاندر AEG http://karoonkhozestan.com/site/group/group/21


الکتروموتور Leroy Somer، الکتروموتور لروی سومر (کارون خوزستان)

الکتروموتور Leroy Somer، الکتروموتور لروی سومر (کارون خوزستان)

الکتروموتور Leroy Somer، الکتروموتور لروی سومر http://karoonkhozestan.com/site/group/group/21


الکتروموتور ضد انفجار Leroy Somer (کارون خوزستان)

الکتروموتور ضد انفجار Leroy Somer (کارون خوزستان)

الکتروموتور ضد انفجار Leroy Somer http://karoonkhozestan.com/site/group/group/21


الکتروموتور دوسرعته Leroy Somer (کارون خوزستان)

الکتروموتور دوسرعته Leroy Somer (کارون خوزستان)

الکتروموتور دوسرعته Leroy Somer http://karoonkhozestan.com/site/group/group/21


الکتروموتور اسلیپ رینگ Leroy Somer (کارون خوزستان)

الکتروموتور اسلیپ رینگ Leroy Somer (کارون خوزستان)

الکتروموتور اسلیپ رینگ Leroy Somer http://karoonkhozestan.com/site/group/group/21


الکتروموتور دالاندر Leroy Somer (کارون خوزستان)

الکتروموتور دالاندر Leroy Somer (کارون خوزستان)

الکتروموتور دالاندر Leroy Somer http://karoonkhozestan.com/site/group/group/21


الکتروموتور دالاندر ABB (کارون خوزستان)

الکتروموتور دالاندر ABB (کارون خوزستان)

الکتروموتور دالاندر ABB http://karoonkhozestan.com/site/group/group/21


الکتروموتور ABB (کارون خوزستان)

الکتروموتور ABB (کارون خوزستان)

الکتروموتور ABB http://karoonkhozestan.com/site/group/group/21


الکتروموتور آسنکرون ABB (کارون خوزستان)

الکتروموتور آسنکرون ABB (کارون خوزستان)

الکتروموتور آسنکرون ABB http://karoonkhozestan.com/site/group/group/21


الکتروموتور دوسرعته ABB (کارون خوزستان)

الکتروموتور دوسرعته ABB (کارون خوزستان)

الکتروموتور دوسرعته ABB http://karoonkhozestan.com/site/group/group/21


الکتروموتور اسلیپ رینگ ABB (کارون خوزستان)

الکتروموتور اسلیپ رینگ ABB (کارون خوزستان)

الکتروموتور اسلیپ رینگ ABB http://karoonkhozestan.com/site/group/group/21


الکتروموتور دریایی ABB (کارون خوزستان)

الکتروموتور دریایی ABB (کارون خوزستان)

الکتروموتور دریایی ABB http://karoonkhozestan.com/site/group/group/21


الکتروموتور دالاندر  (WEG )

الکتروموتور دالاندر (WEG )

الکتروموتور دالاندر (WEG ) WEG http://karoonkhozestan.com/site/group/group/20


الکتروموتور WEG (کارون خوزستان)

الکتروموتور WEG (کارون خوزستان)

الکتروموتور WEG http://karoonkhozestan.com/site/group/group/20


الکتروموتور ضدانفجار WEG (کارون خوزستان)

الکتروموتور ضدانفجار WEG (کارون خوزستان)

الکتروموتور ضدانفجار WEG http://karoonkhozestan.com/site/group/group/20


الکتروموتور آسنکرون WEG (کارون خوزستان)

الکتروموتور آسنکرون WEG (کارون خوزستان)

الکتروموتور آسنکرون WEG http://karoonkhozestan.com/site/group/group/20


الکتروموتور دوسرعته WEG (کارون خوزستان)

الکتروموتور دوسرعته WEG (کارون خوزستان)

الکتروموتور دوسرعته WEG http://karoonkhozestan.com/site/group/group/20


الکتروموتور اسلیپ رینگ WEG (کارون خوزستان)

الکتروموتور اسلیپ رینگ WEG (کارون خوزستان)

الکتروموتور اسلیپ رینگ WEG http://karoonkhozestan.com/site/group/group/20


الکتروموتور دالاندر WEG (کارون خوزستان)

الکتروموتور دالاندر WEG (کارون خوزستان)

الکتروموتور دالاندر WEG http://karoonkhozestan.com/site/group/group/20


الکتروموتور ضدانفجار VEM (کارون خوزستان)

الکتروموتور ضدانفجار VEM (کارون خوزستان)

الکتروموتور ضدانفجار  VEM http://karoonkhozestan.com/site/group/group/20


الکتروموتور آسنکرون VEM (کارون خوزستان)

الکتروموتور آسنکرون VEM (کارون خوزستان)

الکتروموتور آسنکرون VEM http://karoonkhozestan.com/site/group/group/20


الکتروموتور دوسرعته VEM (کارون خوزستان)

الکتروموتور دوسرعته VEM (کارون خوزستان)

الکتروموتور دوسرعته VEM http://karoonkhozestan.com/site/group/group/20


الکتروموتور اسلیپ رینگ VEM (کارون خوزستان)

الکتروموتور اسلیپ رینگ VEM (کارون خوزستان)

الکتروموتور اسلیپ رینگ VEM http://karoonkhozestan.com/site/group/group/20


الکتروموتور دریایی VEM (کارون خوزستان)

الکتروموتور دریایی VEM (کارون خوزستان)

الکتروموتور دریایی VEM http://karoonkhozestan.com/site/group/group/20


موتور گیر بکس شافت مستقیم دور بالا SEW اس ای دبلیو (کارون خوزستان)

موتور گیر بکس شافت مستقیم دور بالا SEW اس ای دبلیو (کارون خوزستان)

موتور گیر بکس شافت مستقیم دور بالا SEW اس ای دبلیو http://karoonkhozestan.com/site/group/group/21


موتور گیربکس کانوایر SEW اس ای دبلیو (کارون خوزستان)

موتور گیربکس کانوایر SEW اس ای دبلیو (کارون خوزستان)

موتور گیربکس کانوایر SEW اس ای دبلیو (کارون خوزستان) http://karoonkhozestan.com/site/group/group/21


موتور گیربکس شنر دیسک SEW اس ای دبلیو (کارون خوزستان)

موتور گیربکس شنر دیسک SEW اس ای دبلیو (کارون خوزستان)

موتور گیربکس شنر دیسک SEW اس ای دبلیو http://karoonkhozestan.com/site/group/group/21


موتور گیربکس SEW اس ای دبلیو (کارون خوزستان)

موتور گیربکس SEW اس ای دبلیو (کارون خوزستان)

موتور گیربکس SEW اس ای دبلیو http://karoonkhozestan.com/site/group/group/21


موتور گیربکس ذغالی SEW (اس ای دبلیو)

موتور گیربکس ذغالی SEW (اس ای دبلیو)

موتور گیربکس ذغالی SEW (اس ای دبلیو) http://karoonkhozestan.com/site/group/group/21


موتور گیربکس (کارون خوزستان)

موتور گیربکس (کارون خوزستان)

موتور گیربکس Monorail Bauer http://karoonkhozestan.com/site/group/group/21


موتور گیربکس حلزونی Bauer (کارون خوزستان)

موتور گیربکس حلزونی Bauer (کارون خوزستان)

موتور گیربکس حلزونی Bauer http://karoonkhozestan.com/site/group/group/21


موتور گیربکس مخروطی Bauer (کارون خوزستان)

موتور گیربکس مخروطی Bauer (کارون خوزستان)

موتور گیربکس مخروطی Bauer http://karoonkhozestan.com/site/group/group/21


موتور گیربکس محور موازی Bauer (کارون خوزستان)

موتور گیربکس محور موازی Bauer (کارون خوزستان)

موتور گیربکس محور موازی Bauer http://karoonkhozestan.com/site/group/group/21


موتور گیربکس شفت مستقیم (گیربکس هلیکال) Bauer

موتور گیربکس شفت مستقیم (گیربکس هلیکال) Bauer

موتور گیربکس شفت مستقیم (گیربکس هلیکال) Bauer http://karoonkhozestan.com/site/group/group/21


موتور گیربکس ضدانفجار Bauer (کارون خوزستان)

موتور گیربکس ضدانفجار Bauer (کارون خوزستان)

 موتور گیربکس ضدانفجار Bauer http://karoonkhozestan.com/site/group/group/21 شرکت کارون خوزستان تأمین کننده انواع الکتروموتورهای DC ، AC ، سه فاز ، تک فاز ، آسنکرون ، سنکرون ، اسلیپ رینگ ،ضدانفجار (EX) ، معمولی (TEFC) ، ولتاژ متوسط و بالا ، شیمیایی ، ترمزدار ، دریایی ، سروو ، پله ای ، خطی ، دو سرعته ، یونیورسال ،خاص ، گیربکس دار ، ویبره و در توان ، دورهای متفاوت ، درجه حفاظت و کلاس های عایق بندی گوناگون از شرکت های معتبر داخلی و خارجی مانند : جمکو ، الکتروژن ABB  ، VOLT ، BONFIGLIOLI ، LOHER ، DEMAG ،WEG ، AEG ، LEROY SOMER ، TECO ، GAMAK ، SCHORCH ، LENZE ، BAUER ، NORD، SEVER...


موتور گیربکس سنکرون Bauer (کارون خوزستان)

موتور گیربکس سنکرون Bauer (کارون خوزستان)

موتور گیربکس سنکرون Bauer http://karoonkhozestan.com/site/group/group/21 شرکت کارون خوزستان تأمین کننده انواع الکتروموتورهای DC ، AC ، سه فاز ، تک فاز ، آسنکرون ، سنکرون ، اسلیپ رینگ ،ضدانفجار (EX) ، معمولی (TEFC) ، ولتاژ متوسط و بالا ، شیمیایی ، ترمزدار ، دریایی ، سروو ، پله ای ، خطی ، دو سرعته ، یونیورسال ،خاص ، گیربکس دار ، ویبره و در توان ، دورهای متفاوت ، درجه حفاظت و کلاس های عایق بندی گوناگون از شرکت های معتبر داخلی و خارجی مانند : جمکو ، الکتروژن ABB  ، VOLT ، BONFIGLIOLI ، LOHER ، DEMAG ،WEG ، AEG ، LEROY SOMER ، TECO ، GAMAK ، SCHORCH ، LENZE ، BAUER ، NORD، SEVER ، MAREL...


موتور گیربکس Bauer (کارون خوزستان)

موتور گیربکس Bauer (کارون خوزستان)

موتور گیربکس Bauer http://karoonkhozestan.com/site/group/group/21


الکتروموتور خاص NORD (کارون خوزستان)

الکتروموتور خاص NORD (کارون خوزستان)

الکتروموتور خاص NORD http://karoonkhozestan.com/site/group/group/21


الکتروموتور تک فاز NORD (کارون خوزستان)

الکتروموتور تک فاز NORD (کارون خوزستان)

الکتروموتور تک فاز NORD http://karoonkhozestan.com/site/group/group/21


موتور ترمزدار NORD (کارون خوزستان)

موتور ترمزدار NORD (کارون خوزستان)

موتور ترمزدار NORD http://karoonkhozestan.com/site/group/group/21


الکتروموتور NORD  (کارون خوزستان)

الکتروموتور NORD (کارون خوزستان)

الکتروموتور NORD http://karoonkhozestan.com/site/group/group/21


آنلودر , کیتهای تعمیراتی آنلود ر, واحدهواساز , اتودرین , الکتروموتور

آنلودر , کیتهای تعمیراتی آنلود ر, واحدهواساز , اتودرین , الکتروموتور

انواع تجهیزات و لوازم جانبی کمپرسورهای صنعتی انواع واحد هواساز (ایرند) انواع آنلودر و کیتهای تعمیراتی آن انواع اتودرین یا شیرهای تخلیه برقی و مکانیکی انواع الکتروموتور انواع نشانگرهای فشار هوا و روغن انواع سنسورهای دما انواع کنترل پنل (PLC) انواع سوپاپ اطمینان انواع شیرهای یک طرفه و چک ولو انواع فیلترهای روغن و سپریتور و هوا انواع رادیاتور خنک کننده ی هوا و روغن انواع روغنهای مخصوص کمپرسور و ....