امروز یکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶ ۱۳:۲۵

محصولات و خدمات گیربکس

گیربکس پارس هالو شفت
گیربکس پارس هالو شفت

گیربکس پارس هالو شفت http://karoonkhozestan.com/fa

کارون خوزستان
پویا گیربکس هالو شافت فلنج دار
پویا گیربکس هالو شافت فلنج دار

پویا گیربکس هالو شافت فلنج دار http://karoonkhozestan.com/fa

کارون خوزستان
گیربکس حلزونی
گیربکس حلزونی

گیربکس حلزونی Worm gearbox Worm gearbox http://karoonkhozestan.com/fa

کارون خوزستان
گیربکس پارس مرکب
گیربکس پارس مرکب

گیربکس پارس مرکب http://karoonkhozestan.com/fa

کارون خوزستان
گیربکس میکسر بخارهای اسیدی SEW اس ای دبلیو (کارون خوزستان)
گیربکس میکسر بخارهای اسیدی SEW اس ای دبلیو (کارون خوزستان)

گیربکس میکسر بخارهای اسیدی SEW اس ای دبلیو http://karoonkhozestan.com/site/group/group/21

کارون خوزستان
گیربکس شافت مستقیم Motovario (کارون خوزستان)
گیربکس شافت مستقیم Motovario (کارون خوزستان)

گیربکس شافت مستقیم Motovario Motovario http://karoonkhozestan.com/site/group/group/22

کارون خوزستان
گیربکس حلزونی موتوواریو MOTOVARIO (کارون خوزستان)
گیربکس حلزونی موتوواریو MOTOVARIO (کارون خوزستان)

گیربکس حلزونی موتوواریو MOTOVARIO MOTOVARIO http://karoonkhozestan.com/fa

کارون خوزستان
گیربکس خورشیدی رجینا Reggiana Riduttori (کارون خوزستان)
گیربکس خورشیدی رجینا Reggiana Riduttori (کارون خوزستان)

گیربکس خورشیدی رجینا Reggiana Riduttori Reggiana Riduttori http://karoonkhozestan.com/fa

کارون خوزستان
گیربکس خورشیدی ( کارون خوزستان )
گیربکس خورشیدی ( کارون خوزستان )

گیربکس خورشیدی ( کارون خوزستان ) http://karoonkhozestan.com/fa

کارون خوزستان
گیربکس هلیکال Bonfiglioli بونفیلیولی (کارون خوزستان)
گیربکس هلیکال Bonfiglioli بونفیلیولی (کارون خوزستان)

گیربکس هلیکال Bonfiglioli بونفیلیولی http://karoonkhozestan.com/fa

کارون خوزستان
گیربکس هلیکال (شافت مستقیم) Motovario (کارون خوزستان)
گیربکس هلیکال (شافت مستقیم) Motovario (کارون خوزستان)

گیربکس هلیکال (شافت مستقیم) Motovario Motovario http://karoonkhozestan.com/fa

کارون خوزستان
گیربکس حلزونی (کارون خوزستان)
گیربکس حلزونی (کارون خوزستان)

گیربکس حلزونی Bonfiglioli Bonfiglioli http://karoonkhozestan.com/fa

کارون خوزستان
گیربکس کرانویل پینیون SEW (کارون خوزستان)
گیربکس کرانویل پینیون SEW (کارون خوزستان)

گیربکس کرانویل پینیون SEW SEW http://karoonkhozestan.com/fa

کارون خوزستان
گیربکس آویز بونفیلیولی Bonfiglioli (کارون خوزستان)
گیربکس آویز بونفیلیولی Bonfiglioli (کارون خوزستان)

گیربکس آویز بونفیلیولی Bonfiglioli Bonfiglioli http://karoonkhozestan.com/fa

کارون خوزستان
گیربکس کرانویل Bonfiglioli بونفیلیولی (کارون خوزستان)
گیربکس کرانویل Bonfiglioli بونفیلیولی (کارون خوزستان)

گیربکس کرانویل Bonfiglioli بونفیلیولی http://karoonkhozestan.com/fa

کارون خوزستان
گیربکس کرانویل Motovario موتوواریو (کارون خوزستان)
گیربکس کرانویل Motovario موتوواریو (کارون خوزستان)

گیربکس کرانویل Motovario موتوواریو http://karoonkhozestan.com/fa/

کارون خوزستان
گیربکس کرانویل پینیون SEW (کارون خوزستان)
گیربکس کرانویل پینیون SEW (کارون خوزستان)

گیربکس کرانویل پینیون SEW SEW karoonkhozestan.com/fa لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر با واحد مهندسی فروش شرکت کارون خوزستان تماس حاصل فرمایید.  

کارون خوزستان
پمپ آب  ایتالیا دو پروانه سه فاز ابارا مدل  CDA 2.00 T  (پخش پارس)
پمپ آب ایتالیا دو پروانه سه فاز ابارا مدل CDA 2.00 T (پخش پارس)

پمپ آب  ایتالیا دو پروانه سه فاز ابارا مدل  CDA 2.00 T  انتقال آب تمیز در ساختمان و اطفای حریق ارتفاع بالا 

پخش پارس
پمپ آب  ایتالیا دو پروانه سه فاز ابارا مدل  CDA 4.00 T  (پخش پارس)
پمپ آب ایتالیا دو پروانه سه فاز ابارا مدل CDA 4.00 T (پخش پارس)

انتقال آب پمپ آب  ایتالیا دو پروانه سه فاز ابارا مدل  CDA 4.00 T تمیز در ساختمان و اطفای حریق ارتفاع بالا 

پخش پارس
پمپ آب  ایتالیا دو پروانه سه فاز ابارا مدل  CDA 5.50 T  (پخش پارس)
پمپ آب ایتالیا دو پروانه سه فاز ابارا مدل CDA 5.50 T (پخش پارس)

پمپ آب  ایتالیا دو پروانه سه فاز ابارا مدل  CDA 5.50 T انتقال آب تمیز در ساختمان و اطفای حریق ارتفاع بالا 

پخش پارس
گیر بکس پایه دار (کارون خوزستان)
گیر بکس پایه دار (کارون خوزستان)

گیر بکس پایه دار (کارون خوزستان) http://karoonkhozestan.com/fa

کارون خوزستان
گیربکس پویا دور متغییر مکانیکی (کارون خوزستان)
گیربکس پویا دور متغییر مکانیکی (کارون خوزستان)

گیربکس پویا دور متغییر مکانیکی http://karoonkhozestan.com/fa

کارون خوزستان
پویا گیربکس دو سر شافت پایه دار (کارون خوزستان)
پویا گیربکس دو سر شافت پایه دار (کارون خوزستان)

پویا گیربکس دو سر شافت پایه دار http://karoonkhozestan.com/fa

کارون خوزستان
گیربکس Motovario (کارون خوزستان)
گیربکس Motovario (کارون خوزستان)

گیربکس Motovario Motovario http://karoonkhozestan.com/site/group/group/22

کارون خوزستان