امروز شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶ ۱۷:۳۹

محصولات و خدمات تراکتور زراعی

سمپاش مخصوص پاشش سم گوگرد (سمنان استیل)
سمپاش مخصوص پاشش سم گوگرد (سمنان استیل)

سمپاش پشت تراکتوری مخصوص پاشش گوگرد و دیگر سمها semnansteel94@gmail.com

سمنان استیل