امروز یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷ ۲۲:۵۴

محصولات و خدمات کود میان مصرف

پیت ماس 250 لیتری ( بستر کشت پلی کشت )
پیت ماس 250 لیتری ( بستر کشت پلی کشت )

پیت ماس به عنوان بستر کشت و جایگزین خاک در کشت های هیدروپونیک در گلخانه ها مورد استفاده قرار می گیرد . 

پلی کشت