امروز جمعه ۲۷ مرداد ۱۳۹۶ ۰۰:۰۱

محصولات

پیت ماس 250 لیتری ( بستر کشت پلی کشت )

پیت ماس 250 لیتری ( بستر کشت پلی کشت )

پیت ماس به عنوان بستر کشت و جایگزین خاک در کشت های هیدروپونیک در گلخانه ها مورد استفاده قرار می گیرد . 


پیت ماس 300 لیتری ( بستر کشت پلی کشت )

پیت ماس 300 لیتری ( بستر کشت پلی کشت )

پیت ماس به عنوان بستر کشت و جایگزین خاک در کشت های هیدروپونیک در گلخانه ها مورد استفاده قرار می گیرد .