امروز شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷ ۲۲:۱۵

محصولات و خدمات مواد اولیه معدنی

پیت ماس 300 لیتری ( بستر کشت پلی کشت )
پیت ماس 300 لیتری ( بستر کشت پلی کشت )

پیت ماس به عنوان بستر کشت و جایگزین خاک در کشت های هیدروپونیک در گلخانه ها مورد استفاده قرار می گیرد . 

پلی کشت