امروز چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷ ۰۸:۳۷

محصولات و خدمات کود و مواد شیمیایی سایر

جیبروکال
جیبروکال

جیبروکال (جیبروکال پلی کشت) ، این ترکیب حاوی تنظیم کننده های رشد است، که موجب تحریک رشد در گیاهان شده و میزان محصول و کیفیت آن را افزایش می دهد. جیبروکال به به آسانی از طریق برگ قابل جذب بوده و به سرعت در اختیار گیاه قرارمی گیرد.  استفاده از این ترکیب در گیاهان به خصوص انگور، موجب افزایش سایز دانه ها، افزیش رنگ میوه ها و بازارپسندی بیشتر آن ها می شود.

پلی کشت
استند 15
استند 15

استند 15 استند حاوی درصد بالایی از ازت آمینی و کلسیم به فرم قابل جذب است که موجب افزایش رشد، سبزینه گیاه و استقرار بهتر گیاه در خاک می گردد. به دلیل فرم ویژه ازت موجود در نیتروکال، گیاه نیازی به صرف انرژی جهت تغییر و تبدیل فرم های مختلف کود ازته به ازت  آمینی نداشته و گیاه در کوتاهترین زمان ممکن می تواند ازت مورد نیاز خود را تامین نماید مزایای کاربرد : افزایش شدت رنگ سبز گیاه و تسریع در رشد کمک به غلبه بر ناهنجاریهای فیزیولوژیک ( رفع کمبود کلسیم ) استقرار بهتر بوته در خاک و افزایش مقاومت به آفات و بیماریهای منطقه ریشه

پلی کشت
پیت ماس 250 لیتری ( بستر کشت پلی کشت )
پیت ماس 250 لیتری ( بستر کشت پلی کشت )

پیت ماس به عنوان بستر کشت و جایگزین خاک در کشت های هیدروپونیک در گلخانه ها مورد استفاده قرار می گیرد . 

پلی کشت
پیت ماس 300 لیتری ( بستر کشت پلی کشت )
پیت ماس 300 لیتری ( بستر کشت پلی کشت )

پیت ماس به عنوان بستر کشت و جایگزین خاک در کشت های هیدروپونیک در گلخانه ها مورد استفاده قرار می گیرد . 

پلی کشت
بیورادیکانت ( بیو رادیکانت پلی کشت )
بیورادیکانت ( بیو رادیکانت پلی کشت )

بیورادیکانت ( بیو رادیکانت پلی کشت ) • محرک سیستم ریشه گیاهان و بهبود راندمان جذب آب ومواد غذائی • افزایش دوره برداشت محصول در گیاهان زراعی وگلخانه ها • افزایش مقاومت ریشه گیاه به انواع تنشهای محیطی • کاهش خسارت ناشی ازبیماری های ریشه ای (قارچ،باکتری ونماتد) • فعال کردن میکروارگانیسم های مفید خاک بیورادیکانت با کلیه کودها و سموم کشاورزی قابل ترکیب است.

پلی کشت
کود مونو آمونیوم فسفات یارا کریستالون هلند (کود مونو آمونیوم فسفات یارا کریستالون هلند پلی کشت)
کود مونو آمونیوم فسفات یارا کریستالون هلند (کود مونو آمونیوم فسفات یارا کریستالون هلند پلی کشت)

کود مونو آمونیوم فسفات یارا کریستالون هلند (کود مونو آمونیوم فسفات یارا کریستالون هلند پلی کشت)

پلی کشت
سولفات پتاسیم یارا کریستا هلند (سولفات پتاسیم یارا کریستا هلند پلی کشت)
سولفات پتاسیم یارا کریستا هلند (سولفات پتاسیم یارا کریستا هلند پلی کشت)

سولفات پتاسیم یارا کریستا هلند (سولفات پتاسیم یارا کریستا هلند پلی کشت)

پلی کشت
کود نیترات کلسیم یارا لیوا هلند(کود نیترات کلسیم یارا لیوا هلند پلی کشت)
کود نیترات کلسیم یارا لیوا هلند(کود نیترات کلسیم یارا لیوا هلند پلی کشت)

کود نیترات کلسیم یارا لیوا هلند(کود نیترات کلسیم یارا لیوا هلند پلی کشت)

پلی کشت