امروز پنج شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۶ ۰۳:۱۳

محصولات و خدمات فن کویل

کانال اسپیرال

کانال اسپیرال

کانال اسپیرال از به هم تنیدگی یک تسمه ی ممتدِ ورقی از جنس گالوانیزه (برای مصارف عمومی)،یا آلومینیوم(برای مناطق مرطوب) و یا استیل (برای مصرف درمحیطهای بهداشتی یا محیطهایی با کاربریهای خاص)بصورت اتصالِ درز مورب ساخته میشود و سطحِ صافِ این درز در داخل کانال باعث میشود جریان هوا در داخل کانال با کمترین اصطکاک مواجه بوده و بیشترین دبی و بازدهی در جریان انتقال هوا به عمل آید.این درزهای موربِ گِرد و بدون انقطاع باعث هوابندی کامل کانال اسپیرال در طول خود میشود و از هرگونه نشت و افت فشارِ احتمالی تا نهایت ممکن ممانعت به عمل می آورد.


نصب فن کویل سقفی و عایق کاری لوله های تهویه

نصب فن کویل سقفی و عایق کاری لوله های تهویه

نصب فن کویل سقفی و اجرای عایق کاری لوله های تاسیساتی