امروز دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷ ۰۰:۲۰

محصولات و خدمات مشعل

مشعل گازسوز گرم ایران مدل GNG 90/12
مشعل گازسوز گرم ایران مدل GNG 90/12

مصارف صنعتی با نیاز به حجم متوسط و بالا به آبگرم و بخار داغ ، نظیر صنایع فراوری مواد غذایی ( کنسرو و کمپوت ، رب گوجه فرنگی ، ماکارونی و ...) دیگ های روغن داغ ، خشک کنهای بزرگ هوای گرم در صنایع رنگ آمیزی ، صنایع چوب و نئوپان راندمان بسیار بالا

گرم ایران
مشعل گازسوز گرم ایران مدل GNG 90/10
مشعل گازسوز گرم ایران مدل GNG 90/10

مصارف صنعتی با نیاز به حجم متوسط و بالا به آبگرم و بخار داغ ، نظیر صنایع فراوری مواد غذایی ( کنسرو و کمپوت ، رب گوجه فرنگی ، ماکارونی و ...) دیگ های روغن داغ ، خشک کنهای بزرگ هوای گرم در صنایع رنگ آمیزی ، صنایع چوب و نئوپان راندمان بسیار بالا

گرم ایران
مشعل گازسوز گرم ایران مدل GNG 90/8
مشعل گازسوز گرم ایران مدل GNG 90/8

مصارف صنعتی با نیاز به حجم متوسط و بالا به آبگرم و بخار داغ ، نظیر صنایع فراوری مواد غذایی ( کنسرو و کمپوت ، رب گوجه فرنگی ، ماکارونی و ...) دیگ های روغن داغ ، خشک کنهای بزرگ هوای گرم در صنایع رنگ آمیزی ، صنایع چوب و نئوپان راندمان بسیار بالا

گرم ایران
مشعل گازسوز گرم ایران مدل GNG 90/6
مشعل گازسوز گرم ایران مدل GNG 90/6

مصارف صنعتی با نیاز به حجم متوسط و بالا به آبگرم و بخار داغ ، نظیر صنایع فراوری مواد غذایی ( کنسرو و کمپوت ، رب گوجه فرنگی ، ماکارونی و ...) دیگ های روغن داغ ، خشک کنهای بزرگ هوای گرم در صنایع رنگ آمیزی ، صنایع چوب و نئوپان راندمان بسیار بالاکیفیت قطعات

گرم ایران
مشعل گازسوز گرم ایران مدل GNG 90/5
مشعل گازسوز گرم ایران مدل GNG 90/5

مصارف نیمه صنعتی برای آب گرم یا هوای گرم و بخار داغ با دما وحجم متوسط - مانند دستگاههای هوا ساز برای خشک کنها ،وپرورش گیاهان و گرمایش و سوله های صنعتی راندمان بسیار بالاکیفیت بالای قطعات وساخت

گرم ایران
مشعل گازسوز گرم ایران مدل GNG 90/4
مشعل گازسوز گرم ایران مدل GNG 90/4

مصارف نیمه صنعتی برای آب گرم یا هوای گرم و بخار داغ با دما وحجم متوسط - مانند دستگاههای هوا ساز برای خشک کنها ،وپرورش گیاهان و گرمایش و سوله های صنعتی راندمان بسیار بالاکیفیت بالای قطعات

گرم ایران
مشعل گازسوز گرم ایران مدل GNG 90/3
مشعل گازسوز گرم ایران مدل GNG 90/3

مصارف نیمه صنعتی برای آب گرم یا هوای گرم و بخار داغ با دما وحجم متوسط - مانند دستگاههای هوا ساز برای خشک کنها ،وپرورش گیاهان و گرمایش و سوله های صنعتی راندمان بسیار بالاتامین گرمایش از340- 85هزار کیلوکالریکیفیت بالای قطعات وساخت

گرم ایران
مشعل گازسوز گرم ایران مدل GNG 90/2
مشعل گازسوز گرم ایران مدل GNG 90/2

مصارف دیگهای ابگرم برای مجتمع های آپارتمانی کوچک و متوسطمصارف صنایع کوچک و دیگهای بخار گرم برای شستشو یا استرلیزه خطهای رنگ-کشاورزی- مرغداریراندمان بسیار بالا

گرم ایران
مشعل گازسوز گرم ایران مدل GNG 90/1
مشعل گازسوز گرم ایران مدل GNG 90/1

مصارف دیگهای ابگرم برای مجتمع های آپارتمانی کوچک و متوسطراندمان بسیار بالاتامین گرمایش از 165-65 هزار کیلوکالری در ساعت کیفیت بالای قطعات وساختسهولت نصب وراه اندازی 

گرم ایران
مشعل گازسوز گرم ایران مدل GNG 90
مشعل گازسوز گرم ایران مدل GNG 90

  مصارف دیگهای ابگرم برای مجتمع های اپارتمانی کوچک و متوسط - مصارف صنایع کوچک و دیگهای بخار گرم برای شستشو یا استرلیزه خطهای رنگ-کشاورزی- مرغداری - راندمان بسیار بالا - کیفیت بالای قطعات وساخت - سهولت نصب و راه اندازی

گرم ایران
مشعل گازسوز گرم ایران مدل GNG 50
مشعل گازسوز گرم ایران مدل GNG 50

کیفت قطعات و ساخت راندمان بالا سهولت نصب و راه اندازی صدای کم

گرم ایران
مشعل
مشعل

مشعل - فروش انواع مشعل

بامین تهویه