امروز دوشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۶ ۰۵:۱۲

محصولات

درایر تبریدی (خشک کن)

درایر تبریدی (خشک کن)

درایر تبریدی (خشک کن) این خشک کن ها برای جذب آب موجود در هوا در مسیر لوله کشی و بعد از مخزن هوا نصب میشود. در این سیستم هوا وارد قسمت اواپراتور دستگاه درایر شده و با گاز مبرد (سرد کننده) برخورد کرده و به مایع تبدیل شده و توسط یک شیر تخلیه از دستگاه درایر خارج میشود.